" />

KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:14
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.491.101 12.055.668 255.969.227 -8.606.371 320.848.880 320.848.880
Transferler
-8.606.371 8.606.371
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
349.388 2.756.673 3.106.061 3.106.061
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.141.713 12.055.668 247.362.856 2.756.673 323.954.941 323.954.941
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 276.988.128 40.237.888 393.722.132 393.722.132
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-770.034 -770.034 -770.034
Transferler
40.237.888 -40.237.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-203.417 18.617.735 18.414.318 18.414.318
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.684.426 12.055.668 316.455.982 18.617.735 411.366.416 411.366.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.595.452 707.754
Dönem Karı (Zararı)
18.617.735 2.756.673
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.617.735 2.756.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.566.754 15.821.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 7.418.058 9.485.617
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
883.776 -2.890.344
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.656 -294.283
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 767.120 -2.596.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.726.686 8.353.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.494.326 825.754
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.221.012 7.528.157
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.435.152 2.802.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.435.152 2.802.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
464.765 421.284
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 464.765 421.284
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.100.524 -2.351.574
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.835
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.970.601 -16.577.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.382.416 -8.661.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.933.217 -8.661.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.449.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.901.251 -9.938.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.893.047 1.293.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-482.522 1.293.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.375.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.579.981 729.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-36.579.981 729.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.786.112 2.001.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.395.171 -1.293.396
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20.585.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.319.550 -3.647.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.313 178.336
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,14 10.313 178.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.329.863 -3.825.657
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.329.863 -3.825.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.189.930 2.547.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.625.082 59.085.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 54.625.082 59.085.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.000.000 -53.735.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -22.000.000 -53.735.000
Ödenen Faiz
-2.435.152 -2.802.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.274.928 -392.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.274.928 -392.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.572.378 13.352.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.847.306 12.960.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.847.306 7.572.378
Finansal Yatırımlar
18 427 465.192
Ticari Alacaklar
5 160.636.466 143.357.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 39.102.427 34.169.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 121.534.039 109.188.719
Diğer Alacaklar
17.462.125 5.217.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 17.462.125 5.217.881
Stoklar
6 107.690.099 84.555.968
Peşin Ödenmiş Giderler
21.440.961 9.593.339
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.440.961 9.593.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.071.067
Diğer Dönen Varlıklar
10 16.873.194 14.525.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 16.873.194 14.525.422
ARA TOPLAM
337.950.578 266.359.176
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 3.997.532
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.948.110 266.359.176
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 253.026.806 253.007.604
Arazi ve Arsalar
1.289.413 1.366.497
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
465.030 489.258
Binalar
55.071.578 59.588.388
Tesis, Makine ve Cihazlar
182.095.218 178.009.764
Mobilya ve Demirbaşlar
1.663.538 1.889.085
Özel Maliyetler
523 717
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12.441.506 11.663.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.944.772 14.051.180
Diğer Haklar
12.944.772 14.051.180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 18.774.746 17.669.571
Diğer Duran Varlıklar
10 46.074.432 53.737.004
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
46.074.432 53.737.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
330.923.863 338.568.466
TOPLAM VARLIKLAR
672.871.973 604.927.642
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 54.625.082 22.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 54.625.082 22.000.000
Ticari Borçlar
158.475.621 145.582.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 73.466 555.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 158.402.155 145.026.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.588.622 7.075.616
Diğer Borçlar
960.539 55.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
960.539 55.959
Ertelenmiş Gelirler
370.027 205.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
370.027 205.825
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.866.589
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.970.154 17.191.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 6.422.527 9.610.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 7.547.627 7.581.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.782.807 3.581.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.782.807 3.581.680
ARA TOPLAM
246.639.441 195.692.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.639.441 195.692.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14.866.116 15.512.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 14.866.116 15.512.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.866.116 15.512.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
261.505.557 211.205.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
411.366.416 393.722.132
Ödenmiş Sermaye
28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.684.426 -3.481.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.055.668 12.055.668
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
316.455.982 276.988.128
Net Dönem Karı veya Zararı
18.617.735 40.237.888
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
411.366.416 393.722.132
TOPLAM KAYNAKLAR
672.871.973 604.927.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 192.343.395 158.832.954
Satışların Maliyeti
11 -132.983.732 -111.833.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.359.663 46.999.315
BRÜT KAR (ZARAR)
59.359.663 46.999.315
Genel Yönetim Giderleri
12 -11.746.753 -19.492.948
Pazarlama Giderleri
12 -25.389.431 -22.264.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.497.321 9.103.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.997.480 -10.659.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.723.320 3.685.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 8.835
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -167.846
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-116.656 -46.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.615.499 3.471.372
Finansman Gelirleri
15 849.947
Finansman Giderleri
15 -4.747.187 -3.066.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.718.259 405.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.100.524 2.351.574
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.937.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 837.132 2.351.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.617.735 2.756.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.617.735 2.756.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.617.735 2.756.673
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına (kayıp)/ kazanç (TL) 19 0,64000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-203.417 349.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-254.271 436.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.854 -87.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 50.854 -87.347
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-203.417 349.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.414.318 3.106.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.414.318 3.106.061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.135 Değişim: 0,64% Hacim : 38.069 Mio.TL Son veri saati : 11:40
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0909 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0965
Açılış: 32,9927
36,1029 Değişim: 0,30%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1164
Açılış: 35,9959
2.592,58 Değişim: 0,89%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.595,24
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.