" />

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2023 - 18:19
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.609.858 -1.609.858 -1.609.858 24.654.724 18.404.729 162.445.376 221.103.157 221.103.157
Transferler
13 19.945.376 142.500.000 -162.445.376 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.920 -168.920 -168.920 68.699.533 68.530.613 68.530.613
Dönem Karı (Zararı)
68.699.533 68.699.533 68.699.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.920 -168.920 -168.920 -248.330 -248.330
Sermaye Arttırımı
10.000.000
Kar Payları
-142.500.000 -142.500.000 -142.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13,21 15.000.000 2.208.186 -1.778.778 -1.778.778 -1.778.778 44.600.100 18.404.729 68.699.533 147.133.770 147.133.770
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 15.000.000 2.208.186 -5.492.997 -5.492.997 -5.492.997 44.600.100 18.404.729 332.552.065 407.272.083 407.272.083
Transferler
13 25.738.604 306.813.461 -332.552.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
271.726 271.726 271.726 116.046.683 116.318.409 116.318.409
Dönem Karı (Zararı)
116.046.683 116.046.683 116.046.683
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
271.726 271.726 271.726 271.726 271.726
Kar Payları
-293.000.000 -293.000.000 -293.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 15.000.000 2.208.186 -5.221.271 -5.221.271 -5.221.271 70.338.704 32.218.190 116.046.683 230.590.492 230.590.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.966.027 48.960.026
Dönem Karı (Zararı)
116.046.683 68.699.533
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.046.683 68.699.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.769.375 11.434.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 626.277 421.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.236.778 2.414.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.834.286 2.535.629
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-597.508 -121.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.904.131 -10.410.525
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -21.968.949 -10.449.256
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 64.818 38.731
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 30.810.451 19.008.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.106.481 552.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.100.174 6.070.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.132.950 6.465.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.233.124 -394.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.308.122 -3.662.497
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.188.072 427.807
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.695.636 483.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.492.436 -55.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.873.643 -2.283.280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.873.643 -2.283.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
149.922.539 80.686.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.943.701 -8.098.555
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.749 -23.624.257
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.062 -3.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.366.624 11.846.536
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.715
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.126 -120.039
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -22.126 -60.039
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -60.000
Alınan Faiz
22.388.750 11.958.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-293.456.945 -142.776.501
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -456.945 -276.501
Ödenen Temettüler
13,21 -293.000.000 -142.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.124.294 -81.969.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.124.294 -81.969.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414.159.484 220.311.443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
273.035.190 138.341.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 273.194.370 414.137.893
Ticari Alacaklar
5 56.309.857 76.410.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 55.898.034 52.765.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
411.823 23.644.947
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.064.450 1.756.328
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 649.623 429.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.414.827 1.327.240
ARA TOPLAM
337.568.677 492.304.252
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
337.568.677 492.304.252
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 1.096.518 1.164.393
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.252.525 1.827.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.397.251 1.516.019
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 6.531.240 3.093.955
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.277.534 7.602.147
TOPLAM VARLIKLAR
347.846.211 499.906.399
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 1.274.944 1.824.819
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 1.274.944 1.824.819
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.274.944 1.824.819
Ticari Borçlar
5 12.004.661 3.816.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 2.983.235 1.287.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.021.426 2.528.990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 64.493.725 30.165.162
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.237.549 35.854.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.222.549 26.839.142
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.015.000 9.015.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 5.256.898 11.130.541
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.256.898 11.130.541
ARA TOPLAM
107.267.777 82.791.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.267.777 82.791.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 9.987.942 9.843.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.987.942 9.843.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.987.942 9.843.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.255.719 92.634.316
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
230.590.492 407.272.083
Ödenmiş Sermaye
13 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -5.221.271 -5.492.997
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.221.271 -5.492.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.221.271 -5.492.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 70.338.704 44.600.100
Yasal Yedekler
70.338.704 44.600.100
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 32.218.190 18.404.729
Net Dönem Karı veya Zararı
116.046.683 332.552.065
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
230.590.492 407.272.083
TOPLAM KAYNAKLAR
347.846.211 499.906.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 163.667.069 94.611.713
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -4.828.394 -1.824.288
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
158.838.675 92.787.425
BRÜT KAR (ZARAR)
158.838.675 92.787.425
Genel Yönetim Giderleri
15 -33.834.057 -15.391.746
Pazarlama Giderleri
15 -865.541 -185.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.139.077 77.210.211
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -6.067
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.139.077 77.204.144
Finansman Gelirleri
16 22.782.875 10.583.589
Finansman Giderleri
17 -64.818 -79.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.857.134 87.708.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.810.451 -19.008.790
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -34.338.311 -19.751.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 3.527.860 742.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.046.683 68.699.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.046.683 68.699.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
116.046.683 68.699.533
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
271.726 -168.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 362.301 -211.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-90.575 42.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -90.575 42.230
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
271.726 -168.920
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.318.409 68.530.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
116.318.409 68.530.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140920


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8260 Değişim: -0,07%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6696 Değişim: -0,04%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.543,64 Değişim: -0,06%
Düşük 2.540,35 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.