KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.01.2021 - 16:41
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907
Transferler
13 2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-293.941 -293.941 -293.941 47.180.564 46.886.623 46.886.623
Dönem Karı (Zararı)
47.180.564 47.180.564 47.180.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-293.941 -293.941 -293.941 -293.941 -293.941
Sermaye Arttırımı
13 2.650.557 -2.650.557 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 , 20 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.198.817 0 -1.198.817 0 0 0 0 0 -1.198.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.319.956 0 0 0 15.348.641 47.180.564 0 80.858.530 80.858.530
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530
Transferler
13 4.630.223 42.550.341 -47.180.564 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.711 -162.711 -162.711 103.210.292 103.047.581 103.047.581
Dönem Karı (Zararı)
103.210.292 103.210.292 103.210.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.711 -162.711 -162.711 -162.711 -162.711
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 , 20 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.848.079 33.410.625
Dönem Karı (Zararı)
103.210.292 47.180.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
103.210.292 47.180.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.720.407 8.275.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 1.165.705 1.336.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.770.695 6.047.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.679.616 6.231.104
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
91.079 -183.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.449.778 -12.396.016
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -11.494.259 -12.480.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 44.481 84.619
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 29.233.785 13.288.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.553.069 -4.733.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.361.898 -3.853.597
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.289.510 -5.819.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.388 1.965.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-117.206 54.973
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.923 -1.378.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-119.487 -842.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
122.410 -536.294
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
923.112 443.818
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
923.112 443.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.377.630 50.723.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.657.093 -6.010.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.862.722 -11.286.322
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.736 -15.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.171.666 12.492.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-669.041 -456.417
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -603.335 -140.731
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -65.706 -315.686
Alınan Faiz
10.840.707 12.948.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.853.169 -32.851.072
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -853.169 -851.072
Ödenen Temettüler
13, 20 -40.000.000 -32.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.166.576 13.051.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.166.576 13.051.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.698.989 66.647.151
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.865.565 79.698.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 142.460.090 79.721.305
Ticari Alacaklar
5 23.173.227 14.811.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 23.035.503 14.745.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
137.724 65.336
Peşin Ödenmiş Giderler
12 622.312 505.106
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 205.882 176.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
416.430 328.294
ARA TOPLAM
166.255.629 95.037.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.255.629 95.037.740
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 802.366 386.680
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 950.016 852.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 420.095 525.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 403.549 524.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.576.026 2.288.681
TOPLAM VARLIKLAR
168.831.655 97.326.421
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 948.633 852.252
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 948.633 852.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
948.633 852.252
Ticari Borçlar
5 1.189.094 1.186.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 645.117 764.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
543.977 421.567
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 10.505.065 4.295.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 7.348.865 6.110.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.348.865 6.110.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.759.798 1.836.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.759.798 1.836.686
ARA TOPLAM
22.751.455 14.280.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.751.455 14.280.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.174.089 2.186.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.174.089 2.186.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.174.089 2.186.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.925.544 16.467.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.906.111 80.858.530
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.361.528 -1.198.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.361.528 -1.198.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.361.528 -1.198.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 16.950.179 12.319.956
Yasal Yedekler
16.950.179 12.319.956
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 17.898.982 15.348.641
Net Dönem Karı veya Zararı
103.210.292 47.180.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.906.111 80.858.530
TOPLAM KAYNAKLAR
168.831.655 97.326.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 165.032.862 87.637.776
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -3.606.005 -3.133.825
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.426.857 84.503.951
BRÜT KAR (ZARAR)
161.426.857 84.503.951
Genel Yönetim Giderleri
15 -40.029.441 -36.062.317
Pazarlama Giderleri
15 -464.618 -610.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.932.798 47.831.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
120.932.798 47.831.223
Finansman Gelirleri
16 11.650.490 12.722.353
Finansman Giderleri
17 -139.211 -84.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.444.077 60.468.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.233.785 -13.288.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -29.072.047 -13.082.320
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -161.738 -205.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
103.210.292 47.180.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
103.210.292 47.180.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
103.210.292 47.180.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-162.711 -293.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -203.389 -376.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.678 82.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 40.678 82.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-162.711 -293.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.047.581 46.886.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
103.047.581 46.886.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904946


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3982 Değişim: 0,07%
Düşük 31,3129 04.03.2024 Yüksek 31,4274
Açılış: 31,3757
34,1007 Değişim: 0,16%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,1254
Açılış: 34,0458
2.104,50 Değişim: 0,17%
Düşük 2.097,45 04.03.2024 Yüksek 2.105,39
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.