KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2020 - 16:09
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907
Transferler
2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.754 -128.754 -128.754 28.676.771 28.548.017 28.548.017
Dönem Karı (Zararı)
28.676.771 28.676.771 28.676.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.754 -128.754 -128.754 -27.748 -128.754
Sermaye Arttırımı
13 2.650.557 -2.650.557 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.033.630 0 -1.033.630 0 0 0 0 0 -1.033.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.319.956 0 0 0 15.348.641 28.676.771 0 62.519.924 62.519.924
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530
Transferler
4.630.223 42.550.341 -47.180.564 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.044 -92.044 -92.044 63.231.549 63.139.505 63.139.505
Dönem Karı (Zararı)
63.231.549 63.231.549 63.231.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.044 -92.044 -92.044 -92.044 -92.044
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.290.861 -1.290.861 -1.290.861 16.950.179 17.898.982 63.231.549 103.998.035 103.998.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.077.684 20.873.234
Dönem Karı (Zararı)
63.231.549 28.676.771
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.231.549 28.676.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.988.397 4.232.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 869.553 1.011.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.378.724 4.643.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.466.082 4.848.551
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-87.358 -205.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.019.691 -9.803.686
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.098.252 -9.881.495
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 78.561 77.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 17.759.811 8.380.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.178.445 2.361.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.394 2.322.621
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
961.289 1.338.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-902.895 984.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-136.677 111.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.295.359 119.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
806.796 -357.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.488.563 477.508
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.631 -192.539
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.631 -192.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.398.391 35.270.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.646.956 -6.010.710
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.667.380 -8.373.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.371 -12.622
YATIRIM FAALİYETLER -587.936 -332.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -563.510 -68.147
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -24.426 -264.819
Alınan Faiz
4.600.742 9.630.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.639.180 -32.639.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -639.180 -639.000
Ödenen Temettüler
13, 20 -40.000.000 -32.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.451.310 -2.468.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.451.310 -2.468.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.698.989 66.647.151
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 104.150.299 64.178.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 105.637.955 79.721.305
Ticari Alacaklar
5 14.752.935 14.811.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 13.784.704 14.745.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
968.231 65.336
Peşin Ödenmiş Giderler
12 641.783 505.106
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 86.929 176.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
554.854 328.294
ARA TOPLAM
121.032.673 95.037.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.032.673 95.037.740
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 816.709 386.680
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 201.826 852.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 418.973 525.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 578.171 524.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.015.679 2.288.681
TOPLAM VARLIKLAR
123.048.352 97.326.421
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 208.145 852.252
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 208.145 852.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
208.145 852.252
Ticari Borçlar
5 3.481.530 1.186.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.571.400 764.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.910.130 421.567
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 6.415.771 4.295.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 5.190.154 6.110.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.190.154 6.110.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.798.055 1.836.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.798.055 1.836.686
ARA TOPLAM
17.093.655 14.280.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.093.655 14.280.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.956.662 2.186.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.956.662 2.186.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.956.662 2.186.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.050.317 16.467.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.998.035 80.858.530
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.290.861 -1.198.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.290.861 -1.198.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.290.861 -1.198.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 16.950.179 12.319.956
Yasal Yedekler
16.950.179 12.319.956
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 17.898.982 15.348.641
Net Dönem Karı veya Zararı
63.231.549 47.180.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.998.035 80.858.530
TOPLAM KAYNAKLAR
123.048.352 97.326.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 107.370.979 59.088.510 40.353.588 22.601.746
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -2.767.381 -4.658.993 -798.704 -1.415.935
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.603.598 54.429.517 39.554.884 21.185.811
BRÜT KAR (ZARAR)
104.603.598 54.429.517 39.554.884 21.185.811
Genel Yönetim Giderleri
15 -29.284.601 -27.061.487 -10.444.259 -8.965.823
Pazarlama Giderleri
15 -467.597 -373.752 -119.591 -58.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.851.400 26.994.278 28.991.034 12.161.474
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.851.400 26.994.278 28.991.034 12.161.474
Finansman Gelirleri
16 6.221.577 10.141.299 2.240.930 3.018.837
Finansman Giderleri
17 -81.617 -77.809 -46.541 -16.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.991.360 37.057.768 31.185.423 15.163.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.759.811 -8.380.997 -6.775.240 -3.368.083
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -17.787.412 -8.446.254 -6.638.902 -3.302.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 27.601 65.257 -136.338 -65.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.231.549 28.676.771 24.410.183 11.795.393
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.231.549 28.676.771 24.410.183 11.795.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.231.549 28.676.771 24.410.183 11.795.393
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92.044 -128.754 -39.084 -101.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -118.005 -165.069 -50.107 -129.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.961 36.315 11.023 28.489
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 25.961 36.315 11.023 28.489
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.044 -128.754 -39.084 -101.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.139.505 28.548.017 24.371.099 11.694.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.139.505 28.548.017 24.371.099 11.694.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883062


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.