KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.07.2018 - 19:14
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -28.432 -28.432 -28.432 19.308.993 30.148.268 53.986.458 53.986.458
Transferler
2.656.523 27.491.745 -30.148.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.651 8.651 8.651 15.025.832 15.034.483 15.034.483
Dönem Karı (Zararı)
15.025.832 15.025.832 15.025.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.651 8.651 8.651 8.651 8.651
Kar Payları
11 0 -27.000.000 -27.000.000 -27.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 8.651 8.651 8.651 21.965.516 491.745 15.025.832 42.020.941 42.020.941
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -796.153 -796.153 -796.153 21.965.516 491.745 38.173.333 64.392.070 64.392.070
Transferler
3.924.195 34.249.138 -38.173.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-149.224 -149.224 -149.224 17.385.556 17.236.332 17.236.332
Dönem Karı (Zararı)
17.385.556 17.385.556 17.385.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-149.224 -149.224 -149.224 -149.224 -149.224
Kar Payları
11 0 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -945.377 -945.377 -945.377 25.889.711 740.883 17.385.556 47.628.402 47.628.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.244.522 13.489.349
Dönem Karı (Zararı)
17.385.556 15.025.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.385.556 15.025.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.539.320 3.620.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 248.242 231.985
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.147.041 2.762.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.049.576 2.762.589
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-120.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
217.465 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.419.355 -3.056.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.419.355 -3.056.531
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.563.392 3.682.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.664.313 4.116.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.085.319 3.414.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.514.946 4.749.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.429.627 -1.334.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-157.214 -181.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.678.867 885.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.157.346 555.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
521.521 330.428
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.341 -1.875
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
57.341 -1.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.589.189 22.763.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.300.150 -4.751.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.044.517 -4.523.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.249.503 3.129.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -357.774 -41.602
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.221 -41.602
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.553 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.222.130 0
Alınan Faiz
3.385.147 3.171.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.000.000 -27.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
11 -34.000.000 -27.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.505.975 -10.380.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.505.975 -10.380.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.099.415 51.286.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.593.440 40.905.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.622.984 63.534.346
Ticari Alacaklar
5 7.966.715 13.052.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 6.486.373 13.001.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.480.342 50.715
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 469.057 311.843
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 139.098 107.539
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
329.959 204.304
ARA TOPLAM
57.058.756 76.898.223
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.058.756 76.898.223
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 476.006 542.324
Mobilya ve Demirbaşlar
6 361.776 404.408
Özel Maliyetler
6 114.230 137.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 580.078 404.228
Bilgisayar Yazılımları
7 580.078 404.228
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.058.188 748.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.114.272 1.695.200
TOPLAM VARLIKLAR
59.173.028 78.593.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 3.309.327 1.630.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 2.563.456 1.406.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
745.871 224.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.023.058 3.236.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.289.430 6.818.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 3.289.430 6.698.462
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 120.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.265.858 1.208.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.265.858 1.208.517
ARA TOPLAM
9.887.673 12.894.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.887.673 12.894.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.656.953 1.307.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.656.953 1.307.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.656.953 1.307.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.544.626 14.201.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.628.402 64.392.070
Ödenmiş Sermaye
11 2.349.443 2.349.443
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -945.377 -796.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -945.377 -796.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -945.377 -796.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 25.889.711 21.965.516
Yasal Yedekler
11 25.889.711 21.965.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 740.883 491.745
Net Dönem Karı veya Zararı
17.385.556 38.173.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.628.402 64.392.070
TOPLAM KAYNAKLAR
59.173.028 78.593.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
37.774.206 33.225.989 18.791.555 18.035.330
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
12 37.774.206 33.225.989 18.791.555 18.035.330
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-5.012.928 -3.723.603 -2.804.134 -1.947.240
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
12 -5.012.928 -3.723.603 -2.804.134 -1.947.240
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.761.278 29.502.386 15.987.421 16.088.090
BRÜT KAR (ZARAR)
32.761.278 29.502.386 15.987.421 16.088.090
Genel Yönetim Giderleri
13 -14.828.047 -13.601.135 -7.789.388 -6.795.835
Pazarlama Giderleri
13 -243.006 -269.299 -124.130 -127.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.690.225 15.631.952 8.073.903 9.164.348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.690.225 15.631.952 8.073.903 9.164.348
Finansman Gelirleri
14 4.476.190 3.077.146 1.764.898 1.356.494
Finansman Giderleri
15 -217.467 -325 -217.465 -324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.948.948 18.708.773 9.621.336 10.520.518
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.563.392 -3.682.941 -1.809.941 -1.983.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.830.843 -3.844.148 -2.544.889 -2.007.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 267.451 161.207 734.948 23.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.385.556 15.025.832 7.811.395 8.536.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.385.556 15.025.832 7.811.395 8.536.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.385.556 15.025.832 7.811.395 8.536.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-149.224 8.651 -149.224 8.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-191.313 10.814 -191.313 10.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 42.089 -2.163 42.089 -2.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 42.089 -2.163 42.089 -2.163
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-149.224 8.651 -149.224 8.651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.236.332 15.034.483 7.662.171 8.545.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.236.332 15.034.483 7.662.171 8.545.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697736


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.580 Değişim: 0,67% Hacim : 19.057 Mio.TL Son veri saati : 14:37
Düşük 1.571 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3796 Değişim: -0,53%
Düşük 7,3686 21.01.2021 Yüksek 7,4247
Açılış: 7,4191
8,9633 Değişim: -0,25%
Düşük 8,9583 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
443,97 Değişim: -0,40%
Düşük 442,89 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.