" />

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 10:18
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -28.432 19.308.993 30.148.268 53.986.458 53.986.458
Transferler
2.656.523 27.491.745 -30.148.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 6.489.094 6.489.094 6.489.094
Dönem Karı (Zararı)
6.489.094 6.489.094 6.489.094
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Kar Payları
11 0 -27.000.000 -27.000.000 -27.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -28.432 21.965.516 491.745 6.489.094 33.475.552 33.475.552
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -796.153 21.965.516 38.173.333 64.392.070 64.392.070
Transferler
3.924.195 34.249.138 -38.173.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 9.574.161 9.574.161 9.574.161
Dönem Karı (Zararı)
9.574.161 9.574.161 9.574.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Kar Payları
11 0 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -796.153 25.889.711 740.883 9.574.161 39.966.231 39.966.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.796.864 6.409.893
Dönem Karı (Zararı)
9.574.161 6.489.094
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.574.161 6.489.094
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.732.800 1.469.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 121.572 116.632
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.517.635 1.363.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.506.947 1.363.285
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.659.858 -1.709.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.659.858 -1.709.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.753.451 1.699.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.443.945 6.636.254
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.336.750 4.963.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.385.177 5.689.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.048.427 -726.670
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-153.430 -152.624
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-152.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
736.508 351.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.622 173.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
667.886 177.744
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.677.102 1.474.133
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.677.102 1.474.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.750.906 14.594.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.299.149 -4.619.151
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.654.893 -3.565.578
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.520 -17.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.520 -17.929
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -15.291 -17.929
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -59.229
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.198.659 -24.395.788
Ödenen Temettüler
11 -34.000.000 -27.000.000
Alınan Faiz
2.659.858 1.704.731
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
141.483 899.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.476.315 -18.003.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.476.315 -18.003.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.099.415 51.286.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.623.100 33.282.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.788.771 63.534.346
Ticari Alacaklar
5 7.715.284 13.052.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 6.616.142 13.001.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.099.142 50.715
Türev Araçlar
153.430 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
153.430
Peşin Ödenmiş Giderler
10 464.828 311.843
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 164.863 107.539
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
299.965 204.304
ARA TOPLAM
49.122.313 76.898.223
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.122.313 76.898.223
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 493.331 542.324
Mobilya ve Demirbaşlar
6 366.101 404.408
Özel Maliyetler
6 127.230 137.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 409.532 404.228
Bilgisayar Yazılımları
7 409.532 404.228
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 281.151 748.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.184.014 1.695.200
TOPLAM VARLIKLAR
50.306.327 78.593.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 2.366.968 1.630.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 1.474.732 1.406.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
892.236 224.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.867.793 3.236.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.880.582 6.818.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.880.582 6.698.462
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 120.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.885.619 1.208.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.885.619 1.208.517
ARA TOPLAM
9.000.962 12.894.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.000.962 12.894.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.339.134 1.307.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.339.134 1.307.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.134 1.307.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.340.096 14.201.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.966.231 64.392.070
Ödenmiş Sermaye
11 2.349.443 2.349.443
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -796.153 -796.153
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -796.153 -796.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 25.889.711 21.965.516
Yasal Yedekler
11 25.889.711 21.965.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 740.883 491.745
Net Dönem Karı veya Zararı
9.574.161 38.173.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.966.231 64.392.070
TOPLAM KAYNAKLAR
50.306.327 78.593.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 18.982.651 15.190.659
Satışların Maliyeti
12 -2.208.794 -1.776.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.773.857 13.414.296
BRÜT KAR (ZARAR)
16.773.857 13.414.296
Genel Yönetim Giderleri
13 -7.038.659 -6.805.300
Pazarlama Giderleri
13 -118.876 -141.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.616.322 6.467.604
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.616.322 6.467.604
Finansman Gelirleri
14 2.711.292 1.720.652
Finansman Giderleri
15 -2 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.327.612 8.188.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.753.451 -1.699.161
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.285.954 -1.837.013
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -467.497 137.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.574.161 6.489.094
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.574.161 6.489.094
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.574.161 6.489.094
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.574.161 6.489.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.574.161 6.489.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678732


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.026 Değişim: 0,02% Hacim : 49.451 Mio.TL Son veri saati : 13:14
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.068
Açılış: 11.035
33,0183 Değişim: 0,60%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0472
Açılış: 32,8228
35,9467 Değişim: 0,29%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 35,9671
Açılış: 35,8438
2.550,61 Değişim: 0,04%
Düşük 2.541,55 12.07.2024 Yüksek 2.561,50
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.