" />

KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:18
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.534.295 8.480.709 7.278.508 3.885.660
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-97.605 -96.125 -20.408 -17.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.290 -131.757 -15.791 -18.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-12.220 7.964 -8.389 -2.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.905 27.668 3.772 3.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21.905 27.668 3.772 3.880
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.216.762 2.825.070 875.735 1.681.657
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.184.234 3.257.049 474.212 1.955.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.944 470.186 -225.505 -40.333
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.171.934 1.154.891 511.242 831.222
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-855.055 -1.621.103 40.642 -911.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
172.070 -482.255 150.558 -213.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-120.477 46.302 -75.414 60.228
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
67.701 -23.290 26.990 44.672
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-401.942 -287.052 -92.243 -184.939
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
213.764 356.644 -10.161 200.495
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.119.157 2.728.945 855.327 1.664.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.653.452 11.209.654 8.133.835 5.550.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.846.084 3.541.146 3.896.122 2.634.904
Ana Ortaklık Payları
10.807.368 7.668.508 4.237.713 2.915.222


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 68.340.445 60.360.801
Finansal Yatırımlar
6 10.010.544 6.126.643
Ticari Alacaklar
8 34.011.305 20.478.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.930.193 1.239.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 32.081.112 19.239.203
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 190.197.187 157.462.310
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
61.353.640 48.972.272
Diğer Alacaklar
17 5.559.959 2.193.924
Türev Araçlar
3.492.297 2.317.060
Stoklar
10 33.982.982 18.651.844
Diğer Dönen Varlıklar
18 27.912.586 24.809.568
ARA TOPLAM
434.860.945 341.373.153
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35.320 201.321
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
434.896.265 341.574.474
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 94.122.306 73.171.712
Ticari Alacaklar
8 759.087 521.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 759.087 521.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 157.970.165 137.770.791
Türev Araçlar
4.458.288 3.902.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 9.937.783 8.367.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
370.360 384.742
Maddi Duran Varlıklar
11 43.669.425 38.520.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.209.706 12.932.015
Şerefiye
6.105.111 3.725.523
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.104.595 9.206.492
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 10.421.410 9.812.215
Diğer Duran Varlıklar
18 3.449.334 3.142.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
341.367.864 288.526.070
TOPLAM VARLIKLAR
776.264.129 630.100.544
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 30.799.835 23.766.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 53.980.519 47.957.577
Ticari Borçlar
8 51.334.948 29.039.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.942.243 2.638.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 49.392.705 26.401.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 343.879.701 274.101.362
Diğer Borçlar
17 4.162.759 4.075.701
Türev Araçlar
2.878.018 4.688.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.431.955 1.587.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.701.185 1.878.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 38.123.727 27.383.629
ARA TOPLAM
529.292.647 414.478.854
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 14.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
529.292.647 414.492.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 123.672.782 110.083.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 4.289.108 3.069.577
Diğer Borçlar
17 0 207.350
Türev Araçlar
5.661.889 6.748.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.941.073 4.986.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.881.792 3.434.738
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.059.281 1.551.735
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.663.458 1.258.612
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 1.554.728 1.183.455
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.783.038 127.536.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
672.075.685 542.029.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.209.875 46.342.139
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -12.687 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -332.498 -278.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 2.611.340 1.167.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 534.182 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.480.021 32.144.813
Net Dönem Karı veya Zararı
9.417.045 9.272.570
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.978.569 41.728.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.188.444 88.071.052
TOPLAM KAYNAKLAR
776.264.129 630.100.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
176.268.491 96.786.163 73.750.872 40.226.775
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
47.341.300 28.933.625 17.899.284 11.526.286
TOPLAM HASILAT
4 223.609.791 125.719.788 91.650.156 51.753.061
Satışların Maliyeti
-147.851.792 -81.861.981 -62.775.023 -32.973.509
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-28.463.154 -12.863.197 -10.693.580 -4.925.925
TOPLAM MALİYETLER
-176.314.946 -94.725.178 -73.468.603 -37.899.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.416.699 14.924.182 10.975.849 7.253.266
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.878.146 16.070.428 7.205.704 6.600.361
BRÜT KAR (ZARAR)
47.294.845 30.994.610 18.181.553 13.853.627
Genel Yönetim Giderleri
-11.176.454 -8.689.169 -3.975.525 -3.154.311
Pazarlama Giderleri
-10.141.626 -6.631.599 -3.809.625 -2.638.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-407.562 -316.723 -155.274 -113.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.129.553 3.530.248 1.700.121 1.366.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.624.566 -9.505.148 -2.283.821 -3.853.362
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 3.302.490 1.630.963 1.364.086 958.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 24.376.680 11.013.182 11.021.515 6.419.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 197.999 3.639.140 45.879 24.843
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -22.958 -53.250 -1.125 -49.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.551.721 14.599.072 11.066.269 6.395.247
Finansman Gelirleri
22 13.556.673 11.776.696 2.947.465 3.033.132
Finansman Giderleri
22 -19.459.517 -16.947.018 -5.479.043 -4.839.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 18.648.877 9.428.750 8.534.691 4.589.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.114.582 -948.041 -1.256.183 -703.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.558.594 -2.259.186 -1.553.305 -630.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 444.012 1.311.145 297.122 -72.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.534.295 8.480.709 7.278.508 3.885.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.534.295 8.480.709 7.278.508 3.885.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.117.250 1.744.136 3.172.876 1.580.269
Ana Ortaklık Payları
4 9.417.045 6.736.573 4.105.632 2.305.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 27 3,71400000 2,65600000 1,61900000 0,90900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.173.516 5.514.364
Dönem Karı (Zararı)
16.534.295 8.480.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.507.914 10.160.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 3.689.807 2.981.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 2.985.921 5.909.634
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 1.669.865 947.009
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
21 -8.967 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.026.656 2.002.422
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.830.792 2.169.802
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.672.082 426.069
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.672.082 426.069
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.302.490 -1.630.963
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.114.582 948.041
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -119.853 -86.154
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.831 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 0 -3.506.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28 6.830.674 -11.757.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.872.883 6.883.229
Alınan Temettüler
7 1.965.411 1.109.116
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.664.778 -2.477.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.842.449 17.360.282
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 142.316
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -2.489.816 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-7.412
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-183.118 -144.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.532.746 1.000.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -8.256.818 -4.554.008
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.107 0
Alınan Temettüler
21 8.967
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.456.517 20.923.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.060.892 -4.412.027
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 -12.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 48.060.475 75.778.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -40.246.913 -75.165.966
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -782.876 -520.440
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.917.348 -615.045
Ödenen Temettüler
-3.406.975 -992.488
Ödenen Faiz
-4.173.920 -3.627.952
Alınan Faiz
1.274.750 731.864
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-855.398
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.175 18.462.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.112.186 19.228.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.382.361 37.690.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.598.776 35.955.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 97.981.137 73.646.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.391.159 -4.391.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.766 1.627.323 -1.177.345 518.723 6.736.573 7.668.508 3.541.146 11.209.654
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-670.701 -670.701 -321.787 -992.488
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12 -3.411 -32.136 -35.535 170.415 134.880
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -233.572 3.270.496 -2.827.845 507.390 523.765 32.144.813 6.736.573 43.634.092 39.945.975 83.580.067
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052
Transferler
-2.270 9.274.840 -9.272.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.777 1.177.428 383.984 -117.312 9.417.045 10.807.368 8.846.084 19.653.452
Kar Payları
-1.769.874 -1.769.874 -1.637.101 -3.406.975
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.687 12.687 -12.687 -12.687 -12.687
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
739.000 739.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-157.071 -157.071 -698.327 -855.398
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 -12.687 9.286 -332.498 4.350.897 -2.011.341 271.784 534.182 39.480.021 9.417.045 55.209.875 48.978.569 104.188.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975282


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.