KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:17
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.278.619 2.872.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.827 19.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.989 -62.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.587 68.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.575 13.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.575 13.047
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.034.605 -73.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.467.996 438.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.354 -581.594
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.764.311 415.079
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-500.478 -104.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-35.354 -306.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-381.516 66.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
76.765 143.608
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-558.377 -100.314
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
100.096 23.033
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.020.778 -53.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.299.397 2.818.957
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.879.391 -449.127
Ana Ortaklık Payları
3.420.006 3.268.084


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.837.959 60.360.801
Finansal Yatırımlar
5 9.755.930 6.126.643
Ticari Alacaklar
7 25.772.571 20.478.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.394.734 1.239.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.377.837 19.239.203
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 166.463.882 157.462.310
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
51.348.261 48.972.272
Diğer Alacaklar
16 2.699.534 2.193.924
Türev Araçlar
8.408.580 2.317.060
Stoklar
9 25.299.183 18.651.844
Diğer Dönen Varlıklar
17 25.207.617 24.809.568
ARA TOPLAM
383.793.517 341.373.153
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
58.241 201.321
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
383.851.758 341.574.474
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 79.279.642 73.171.712
Ticari Alacaklar
7 741.550 521.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 741.550 521.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 149.487.641 137.770.791
Türev Araçlar
5.899.463 3.902.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 7.436.101 8.367.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
382.196 384.742
Maddi Duran Varlıklar
10 39.698.924 38.520.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.440.669 12.932.015
Şerefiye
3.858.299 3.725.523
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.582.370 9.206.492
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 9.614.035 9.812.215
Diğer Duran Varlıklar
17 3.031.549 3.142.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
309.011.770 288.526.070
TOPLAM VARLIKLAR
692.863.528 630.100.544
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 30.613.922 23.766.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 54.884.424 47.957.577
Ticari Borçlar
7 37.421.666 29.039.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.843.685 2.638.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.577.981 26.401.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
13 302.626.959 274.101.362
Diğer Borçlar
16 4.247.679 4.075.701
Türev Araçlar
2.552.081 4.688.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 357.703 1.587.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.287.623 1.878.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 32.956.067 27.383.629
ARA TOPLAM
467.948.124 414.478.854
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 14.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.948.124 414.492.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 115.058.065 110.083.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
13 2.363.429 3.069.577
Diğer Borçlar
16 0 207.350
Türev Araçlar
6.630.511 6.748.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.242.447 4.986.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.490.531 3.434.738
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.751.916 1.551.735
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.485.786 1.258.612
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 1.388.596 1.183.455
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.168.834 127.536.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
600.116.958 542.029.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.762.145 46.342.139
Ödenmiş Sermaye
18 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
18 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -283.527 -278.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 2.478.868 1.167.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 523.765 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.417.383 32.144.813
Net Dönem Karı veya Zararı
2.113.184 9.272.570
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.984.425 41.728.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.746.570 88.071.052
TOPLAM KAYNAKLAR
692.863.528 630.100.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
43.301.601 32.195.533
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14.003.398 7.240.198
TOPLAM HASILAT
3 57.304.999 39.435.731
Satışların Maliyeti
-35.392.278 -29.309.591
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-8.128.394 -3.042.931
TOPLAM MALİYETLER
-43.520.672 -32.352.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.909.323 2.885.942
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.875.004 4.197.267
BRÜT KAR (ZARAR)
13.784.327 7.083.209
Genel Yönetim Giderleri
-3.445.921 -2.572.799
Pazarlama Giderleri
-2.944.448 -2.009.395
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-120.488 -102.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.907.956 1.194.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.992.940 -2.974.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 985.257 441.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3 5.173.743 1.060.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 116.266 3.580.735
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -7.080 -2.513
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.282.929 4.638.746
Finansman Gelirleri
21 6.449.571 3.325.003
Finansman Giderleri
21 -7.985.567 -5.221.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 3.746.933 2.742.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-468.314 129.901
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-531.493 -265.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 63.179 395.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.278.619 2.872.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.278.619 2.872.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.165.435 -597.291
Ana Ortaklık Payları
3 2.113.184 3.469.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 26 0,83300000 1,36800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.866.780 5.743.255
Dönem Karı (Zararı)
3.278.619 2.872.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.657.424 384.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 1.129.650 895.994
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27 1.724.966 2.183.773
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 645.978 473.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-322.342 1.015.350
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.386.048 -201.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.296.205 152.674
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.296.205 152.674
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -985.257 -441.042
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
468.314 -129.901
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -96.559 -57.436
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.831 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 0 -3.506.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27 1.764.642 1.934.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.700.685 5.191.447
Alınan Temettüler
6 1.904.078 1.109.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.737.983 -557.558
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.924.470 30.684.177
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-92.921 -31.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
547.255 403.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -1.825.335 -1.365.083
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.107 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.555.576 31.677.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.949.942 -465.147
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 19.973.368 21.636.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -13.924.738 -20.486.917
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -194.607 -192.698
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-481.555 -131.366
Ödenen Temettüler
-1.623.879 -294.276
Ödenen Faiz
-1.251.043 -1.268.939
Alınan Faiz
452.396 272.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
892.252 35.962.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.326.393 6.366.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.218.645 42.329.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.598.776 35.955.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 92.817.421 78.284.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.391.159 -4.391.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.172 251.789 -323.497 -124.848 3.469.812 3.268.084 -449.127 2.818.957
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-294.276 -294.276
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -201.990 1.894.962 -1.970.586 -136.181 523.765 32.847.650 3.469.812 39.939.904 35.812.798 75.752.702
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -278.721 3.173.469 -2.395.325 389.096 523.765 32.144.813 9.272.570 46.342.139 41.728.913 88.071.052
Transferler
9.272.570 -9.272.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.806 688.433 638.458 -15.263 2.113.184 3.420.006 2.879.391 6.299.397
Kar Payları
-1.623.879 -1.623.879
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -283.527 3.861.902 -1.756.867 373.833 523.765 41.417.383 2.113.184 49.762.145 42.984.425 92.746.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934989


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 12.850 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.371
8,4600 Değişim: 0,05%
Düşük 8,4419 30.07.2021 Yüksek 8,4677
Açılış: 8,4556
10,0667 Değişim: -0,02%
Düşük 10,0374 30.07.2021 Yüksek 10,0799
Açılış: 10,0686
497,62 Değişim: 0,09%
Düşük 496,32 30.07.2021 Yüksek 498,26
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.