KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:17
KAP ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.872.521 717.431
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.667 -14.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.290 -23.518
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
68.910 4.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.047 4.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13.047 4.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-73.231 -232.449
Yabancı Para Çevrim Farkları
438.387 390.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-581.594 -452
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
415.079 -167.902
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.695 -53.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-306.735 -444.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66.327 42.701
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
143.608 23
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-100.314 30.859
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23.033 11.819
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.564 -246.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.818.957 470.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-449.127 56.376
Ana Ortaklık Payları
3.268.084 414.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 55.020.804 37.816.360
Finansal Yatırımlar
6 7.454.392 0
Ticari Alacaklar
8 17.915.571 19.272.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.610.909 1.596.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 16.304.662 17.676.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 130.671.150 1.371.816
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
46.596.586 0
Diğer Alacaklar
17 2.074.638 3.151.809
Türev Araçlar
3.571.131 401.156
Stoklar
10 13.555.288 17.430.843
Diğer Dönen Varlıklar
18 24.848.273 2.742.046
ARA TOPLAM
301.707.833 82.186.843
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
41.430 41.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
301.749.263 82.228.762
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 55.189.436 1.579.942
Ticari Alacaklar
8 388.047 389.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 388.047 389.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 129.118.068 935.471
Türev Araçlar
3.518.063 125.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 5.814.443 19.955.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
392.122 394.783
Maddi Duran Varlıklar
11 35.084.939 30.153.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.124.362 7.658.671
Şerefiye
3.539.485 3.545.249
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.584.877 4.113.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.794.467 5.483.674
Diğer Duran Varlıklar
18 2.537.950 2.437.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.961.897 69.114.826
TOPLAM VARLIKLAR
553.711.160 151.343.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 26.949.902 13.641.034
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 43.255.861 7.644.733
Ticari Borçlar
8 20.218.165 26.727.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.069.114 1.118.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 19.149.051 25.608.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 235.997.738 0
Diğer Borçlar
17 4.729.796 3.812.230
Türev Araçlar
2.064.300 124.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 447.411 96.602
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.768.921 1.418.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 22.851.448 5.560.146
ARA TOPLAM
358.283.542 59.024.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
1.074 1.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.284.616 59.026.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 102.250.850 39.010.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
14 2.414.538 0
Diğer Borçlar
17 207.350 414.700
Türev Araçlar
8.396.177 142.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.334.276 1.074.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.998.765 935.265
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.335.511 139.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.000.078 1.023.651
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 1.070.573 999.624
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.673.842 42.665.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
477.958.458 101.691.553
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.939.904 36.282.060
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -201.990 -297.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -211.805 -405.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 523.765 523.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.847.650 28.557.523
Net Dönem Karı veya Zararı
3.469.812 4.391.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.812.798 13.369.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.752.702 49.652.035
TOPLAM KAYNAKLAR
553.711.160 151.343.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32.195.533 34.095.399
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
7.240.198 166.303
TOPLAM HASILAT
4 39.435.731 34.261.702
Satışların Maliyeti
-29.309.591 -29.774.324
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-3.042.931 -98.236
TOPLAM MALİYETLER
32.352.522 29.872.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.885.942 4.321.075
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.197.267 68.067
BRÜT KAR (ZARAR)
7.083.209 4.389.142
Genel Yönetim Giderleri
-2.572.799 -1.174.338
Pazarlama Giderleri
-2.009.395 -1.783.189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-102.096 -81.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.194.826 924.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.974.263 -1.109.753
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 441.042 779.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 1.060.524 1.944.846
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.580.735 50.735
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.513 -5.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.638.746 1.990.325
Finansman Gelirleri
22 3.325.003 2.671.314
Finansman Giderleri
22 -5.221.129 -3.818.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 2.742.620 843.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
129.901 -125.589
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-265.780 -96.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 395.681 -28.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.872.521 717.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.872.521 717.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-597.291 -61.878
Ana Ortaklık Payları
4 3.469.812 779.309
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kr.) 27 1,36800000 0,30700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.011 5.873.257
Dönem Karı (Zararı)
2.872.521 717.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
384.767 1.354.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 895.994 643.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28 2.183.773 -41.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28 473.836 217.855
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.015.350 924.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-201.867 404.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
152.674 -108.413
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
152.674 -108.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -441.042 -779.731
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-129.901 125.589
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -57.436 -32.268
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -3.506.614 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28 -3.372.085 3.577.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-114.797 5.649.750
Alınan Temettüler
7 1.109.366 414.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-557.558 -191.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.798.714 -1.856.864
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-31.078 -69.171
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -1.102.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
403.241 373.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.365.083 -1.020.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,21 11.791.634 -38.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-465.147 7.701.768
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 21.636.071 25.023.714
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -20.486.917 -16.425.726
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -192.698 -109.946
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-131.366 5.011
Ödenen Temettüler
-294.276 -193.228
Ödenen Faiz
-1.268.939 -952.972
Alınan Faiz
272.978 344.532
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 10.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.770.578 11.718.161
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.366.778 1.380.682
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.137.356 13.098.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.955.112 23.206.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 53.092.468 36.305.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410
Transferler
5.537.028 -5.537.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.880 235.409 -356.240 -241.136 779.309 414.462 56.376 470.838
Sermaye Arttırımı
10.383 10.383
Kar Payları
-1.183.094 -1.183.094 -2.226.468 -3.409.562
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-10.024 -10.024 10.024 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -228.026 2.270.944 -2.102.160 -811.021 523.765 28.560.323 779.309 32.505.606 11.524.463 44.030.069
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035
Transferler
4.391.159 -4.391.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.172 251.789 -323.497 -124.848 3.469.812 3.268.084 -449.127 2.818.957
Kar Payları
-294.276 -294.276
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 -201.990 1.894.962 -1.970.586 -136.181 523.765 32.847.650 3.469.812 39.939.904 35.812.798 75.752.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846631


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.