KAP ***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2023 - 18:34
KAP ***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
Karı Vergi Yükümlülüğü
35 24.130.958 18.649.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 14.335.619 8.617.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 4.331.549 2.249.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.004.070 6.367.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 2.002 1.481.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 2.002 1.481.173
ARA TOPLAM
3.551.870.638 2.116.975.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.551.870.638 2.116.975.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 351.258.326 381.115.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
351.258.326 381.115.829
Banka Kredileri
182.441.296 272.803.084
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
168.817.030 108.312.745
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 24.629.708 9.382.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 24.629.708 9.382.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 86.920.646 19.998.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
462.808.680 410.497.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.014.679.318 2.527.472.815
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 3.275.605.648 928.655.276
Ödenmiş Sermaye
27 657.570.000 212.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 119.699.349
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -16.001.044 -16.001.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 1.724.049.690 551.048.719
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.724.049.690 551.048.719
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.736.927.929 554.474.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.878.239 -3.425.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -158.586.913 -138.023.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.351.815 14.719.069
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-190.938.728 -152.742.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 29.105.331 29.105.331
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
25.830.252 25.830.252
Yasal Yedekler
3.275.079 3.275.079
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 168.525.704 157.941.274
Net Dönem Karı veya Zararı
27 751.243.531 132.584.430
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.192.228 4.722.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.286.797.876 933.378.060
TOPLAM KAYNAKLAR
7.301.477.194 3.460.850.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 90.000.000 -15.150.510 377.871.071 -2.020.715 2.086.237 -67.339.232 29.105.331 -237.432.848 81.378.303 258.497.637 509.231 259.006.868
Transferler
27 81.378.303 -81.378.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
298.603.038 -1.404.674 12.632.832 -85.403.271 132.584.430 357.012.355 4.189.330 361.201.685
Dönem Karı (Zararı)
27 132.584.430 132.584.430 2.783.823 135.368.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
298.603.038 -1.404.674 12.632.832 -85.403.271 224.427.925 1.405.507 225.833.432
Sermaye Arttırımı
122.000.000 -122.000.001 88.977 88.977
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
313.995.819 313.995.819 313.995.819
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-850.534 -850.534 -64.754 -915.288
Dönem Sonu Bakiyeler
27 212.000.000 -16.001.044 554.474.108 -3.425.389 14.719.069 -152.742.503 29.105.331 157.941.274 132.584.430 928.655.276 4.722.784 933.378.060
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 212.000.000 -16.001.044 554.474.108 -3.425.389 14.719.069 -152.742.503 29.105.331 157.941.274 132.584.430 928.655.276 4.722.784 933.378.060
Transferler
27 424.070.000 122.000.000 10.584.430 -132.584.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.060.453.821 -9.452.850 17.632.746 -38.196.225 751.243.531 1.781.681.023 6.463.699 1.788.144.722
Dönem Karı (Zararı)
27 751.243.531 751.243.531 4.500.257 755.743.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.060.453.821 -9.452.850 17.632.746 -38.196.225 1.030.437.492 1.963.442 1.032.400.934
Sermaye Arttırımı
21.500.000 21.500.000 5.745 21.505.745
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
543.769.349 543.769.349
Dönem Sonu Bakiyeler
27 657.570.000 -16.001.044 1.736.927.929 -12.878.239 32.351.815 -190.938.728 29.105.331 168.525.704 751.243.531 3.275.605.648 11.192.228 3.286.797.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 755.743.788 135.368.253
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
426 297.184.610
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.220.217.017 337.100.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -11.837.994 -1.768.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-157.395.597 -38.147.346
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
35 -159.763.197 -38.497.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 2.367.600 349.851
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.582.492 -71.351.178
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
19.613.733 14.052.093
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
19.613.733 14.052.093
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.118.177 -110.913.339
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-45.118.177 -110.913.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.921.952 25.510.068
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.921.952 25.510.068
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.032.400.934 225.833.432
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.788.144.722 361.201.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.463.699 4.189.330
Ana Ortaklık Payları
1.781.681.023 357.012.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115329


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9795 Değişim: -0,08%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6108 Değişim: 0,11%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.015,53 Değişim: -0,13%
Düşük 2.012,25 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.