KAP ***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2024 - 18:33
KAP ***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.05.2023 - 31.01.2024 Önceki Dönem 01.05.2022 - 31.01.2023 Cari Dönem 3 Aylık 01.11.2023 - 31.01.2024 Önceki Dönem 3 Aylık 01.11.2022 - 31.01.2023
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.472.257.935 3.801.061.078 862.011.026 2.501.103.447
Satışların Maliyeti
18 -4.259.989.924 -2.269.607.152 -736.812.803 -1.616.359.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.212.268.011 1.531.453.926 125.198.223 884.743.713
BRÜT KAR (ZARAR)
1.212.268.011 1.531.453.926 125.198.223 884.743.713
Genel Yönetim Giderleri
-314.236.071 -147.244.921 -127.638.887 -56.247.124
Pazarlama Giderleri
-186.941.081 -68.937.843 -106.820.762 -34.104.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-28.451.348 -24.067.994 -10.880.220 -10.879.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
72.776.506 54.475.748 24.850.136 30.151.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-67.929.779 -33.331.011 -3.927.193 -20.380.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
687.486.238 1.312.347.905 -99.218.703 793.283.960
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
758.372.894 15.419.223 45.499.243 14.122.205
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.893.020 -9.803 -562.775 -9.803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.044.481 717.683 600.613 591.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.444.010.593 1.328.475.008 -53.681.622 807.987.495
Finansman Gelirleri
202.639.170 24.502.121 60.782.596 6.386.066
Finansman Giderleri
-562.527.411 -356.549.223 -314.447.651 -184.160.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.084.122.352 996.427.906 -307.346.677 630.212.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-145.337.523 -148.731.896 45.221.498 -98.432.165
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -32.845.510 -142.216.163 50.571.332 -98.976.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -112.492.013 -6.515.733 -5.349.834 544.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
938.784.829 847.696.010 -262.125.179 531.780.480
DÖNEM KARI (ZARARI)
938.784.829 847.696.010 -262.125.179 531.780.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-669 554 139 -6
Ana Ortaklık Payları
938.785.498 847.695.456 -262.125.318 531.780.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,30000000 1,41000000 -0,40000000 0,90000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,30000000 1,41000000 -0,40000000 0,90000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.05.2023 - 31.01.2024 Önceki Dönem 01.05.2022 - 31.01.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-775.050.645 -2.536.330.169
Dönem Karı (Zararı)
938.784.829 847.696.010
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-46.654.804 461.417.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 157.583.555 154.375.123
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-645.251.461 -349.102
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 6.420.655 -349.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-651.672.116 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.195.205 25.631.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.300.128 23.214.264
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.895.077 2.417.626
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
191.101.109 93.972.470
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
70.048.991 44.815.782
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.044.482 -717.682
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
145.337.523 148.731.896
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.625.244 -5.042.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.407.230.970 -3.711.969.872
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.319.187.209 336.812.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.058.090 -9.176.913
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.642.575.385 -5.559.800.718
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.031.515 -3.962.183
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
569.352.441 586.970.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.488.937.701 518.546.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
55.451.500 35.240.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.775.403 -29.639.735
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
191.826.113 718.820.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-266.661.721 -305.779.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-515.100.945 -2.402.856.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-43.462.161 -23.001.411
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-216.487.539 -110.472.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-309.025.791 -196.029.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 24.706.680 21.560.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -496.372.869 -234.473.083
Alınan Faiz
162.640.398 16.883.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.177.620.299 2.626.110.449
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.691.511.355 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.585.511.355
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-278.022.224 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-278.022.224 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.881.341.630 4.265.692.426
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.527.002.994 -1.410.708.868
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 691.078 0
Ödenen Temettüler
-203.954.179
Ödenen Faiz
5 -386.944.367 -228.873.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.543.863 -106.249.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.543.863 -106.249.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 556.226.907 180.318.612
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 649.770.770 74.069.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2024 Önceki Dönem 30.04.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 649.770.770 556.226.907
Ticari Alacaklar
182.907.402 1.503.204.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 182.907.402 1.503.204.540
Diğer Alacaklar
92.976.363 147.138.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 89.964.874 132.517.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.011.489 14.620.727
Stoklar
9 11.591.775.297 3.924.228.750
Canlı Varlıklar
11 71.746.180 47.576.563
Peşin Ödenmiş Giderler
10 86.304.001 667.534.842
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
62.625.322 2.820.406
Diğer Dönen Varlıklar
575.805.256 300.253.724
ARA TOPLAM
13.313.910.591 7.148.984.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.313.910.591 7.148.984.209
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.624.074 7.624.074
Ticari Alacaklar
5.227.039 3.433.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.227.039 3.433.741
Diğer Alacaklar
302.241 302.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
302.241 302.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3.790.316 2.745.834
Canlı Varlıklar
11 129.189.801 56.232.470
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.223.341.972 4.571.669.856
Maddi Duran Varlıklar
12 6.577.348.371 6.274.801.169
Arazi ve Arsalar
12 2.470.771.919 2.460.169.606
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 507.356.659 543.239.800
Binalar
12 1.610.643.154 1.566.739.628
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 1.577.736.363 1.563.192.230
Taşıtlar
12 106.380.327 44.716.014
Mobilya ve Demirbaşlar
12 33.857.732 22.357.961
Özel Maliyetler
12 6.674.395 7.153.609
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 263.927.822 67.232.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
356.720.928 349.626.848
Şerefiye
13 18.369.123 18.369.123
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 338.351.805 331.257.725
Peşin Ödenmiş Giderler
24.405.284 12.526.885
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23.656.352 12.020.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.351.606.378 11.290.983.918
TOPLAM VARLIKLAR
25.665.516.969 18.439.968.127
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.101.128.325 3.835.338.121
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 143.077.121 203.172.103
Ticari Borçlar
5.446.630.160 957.692.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 124.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.446.630.160 957.568.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
141.398.690 85.947.190
Diğer Borçlar
36.415.806 106.154.090
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 12.406.884 35.196.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 24.008.922 70.957.716
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 224.738.313 33.077.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.664.670 126.681.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.040.498 30.488.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.491.883 6.834.999
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.548.615 23.653.538
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.404.472 21.335.068
ARA TOPLAM
10.183.498.055 5.399.886.425
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.183.498.055 5.399.886.425
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 215.925.745 54.932.450
Diğer Borçlar
1.215.442 1.252.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.215.442 1.252.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
165.278
Uzun Vadeli Karşılıklar
495.721.912 289.453.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
495.721.912 289.453.853
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
809.785.422 725.237.787
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.522.813.799 1.070.876.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.706.311.854 6.470.763.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.959.204.921 11.969.204.188
Ödenmiş Sermaye
15 706.000.000 600.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -278.022.224
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 1.585.511.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 5.552.124.889 5.710.444.606
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.552.124.889 5.710.444.606
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.885.211.157 5.885.211.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-333.086.268 -174.766.551
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 429.402.476 75.019.919
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.025.402.927 1.450.056.281
Net Dönem Karı veya Zararı
938.785.498 4.133.683.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 194 863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.959.205.115 11.969.205.051
TOPLAM KAYNAKLAR
25.665.516.969 18.439.968.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.05.2022 - 31.01.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 3.435.448.134 -38.871.551 59.494.273 111.915.121 1.353.666.806 5.521.652.783 238 5.521.653.021
Transferler
15.525.646 1.338.141.160 -1.353.666.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.937.169 847.695.456 717.758.287 554 717.758.841
Dönem Karı (Zararı)
847.695.456 847.695.456 554 847.696.010
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.937.169 -129.937.169 -129.937.169
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 3.435.448.134 -168.808.720 75.019.919 1.450.056.281 847.695.456 6.239.411.070 792 6.239.411.862
Cari Dönem 01.05.2023 - 31.01.2024
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 5.885.211.157 -174.766.551 75.019.919 1.450.056.281 4.133.683.382 11.969.204.188 863 11.969.205.051
Transferler
4.133.683.382 -4.133.683.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.319.717 938.785.498 780.465.781 -669 780.465.112
Dönem Karı (Zararı)
938.785.498 938.785.498 -669 938.784.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.319.717 -158.319.717 -158.319.717
Sermaye Arttırımı
106.000.000 106.000.000 106.000.000
Kar Payları
76.360.333 -280.314.512 -203.954.179 -203.954.179
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-278.022.224 278.022.224 -278.022.224 -278.022.224 -278.022.224
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.585.511.355 1.585.511.355 1.585.511.355
Dönem Sonu Bakiyeler
706.000.000 -278.022.224 1.585.511.355 5.885.211.157 -333.086.268 429.402.476 5.025.402.927 938.785.498 13.959.204.921 194 13.959.205.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.05.2023 - 31.01.2024 Önceki Dönem 01.05.2022 - 31.01.2023 Cari Dönem 3 Aylık 01.11.2023 - 31.01.2024 Önceki Dönem 3 Aylık 01.11.2022 - 31.01.2023
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
938.784.829 847.696.010 -262.125.179 531.780.480
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-158.319.717 -129.937.170 -131.677.861 -112.403.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -197.899.649 -162.421.463 -164.597.326 -140.504.774
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.579.932 32.484.293 32.919.465 28.100.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 39.579.932 32.484.293 32.919.465 28.100.952
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-158.319.717 -129.937.170 -131.677.861 -112.403.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
780.465.112 717.758.840 -393.803.040 419.376.658
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-669 554 139 -6
Ana Ortaklık Payları
780.465.781 717.758.286 -393.803.179 419.376.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257664


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.