KAP ***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2023 - 21:21
KAP ***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.05.2022 - 30.04.2023 Önceki Dönem 01.05.2021 - 30.04.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 8.004.351.395 5.138.188.878
Satışların Maliyeti
24 -5.428.322.949 -3.430.816.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.576.028.446 1.707.372.301
BRÜT KAR (ZARAR)
2.576.028.446 1.707.372.301
Genel Yönetim Giderleri
25 -199.220.822 -92.754.951
Pazarlama Giderleri
25 -158.266.222 -100.068.581
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -32.446.187 -15.889.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 60.077.903 70.977.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -26.181.379 -65.996.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.219.991.739 1.503.640.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 3.084.914.826 552.539.262
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -60.006 -105.932
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.270.721 207.509
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.307.117.280 2.056.281.127
Finansman Gelirleri
29 31.072.840 24.393.656
Finansman Giderleri
29 -582.080.571 -382.606.756
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.756.109.549 1.698.068.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-622.425.542 -344.401.287
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -264.565.308 -140.745.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -357.860.234 -203.655.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.133.684.007 1.353.666.740
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.133.684.007 1.353.666.740
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
625 -66
Ana Ortaklık Payları
4.133.683.382 1.353.666.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.05.2022 - 30.04.2023 Önceki Dönem 01.05.2021 - 30.04.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.140.204.094 1.217.170.554
Dönem Karı (Zararı)
4.133.684.007 1.353.666.740
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.879.946.045 267.455.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-15-16 128.156.866 98.859.510
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.459.113 3.182.094
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.231.168 1.315.088
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.227.945 1.867.006
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.725.881 10.305.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-19 50.261.981 9.255.002
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.463.900 1.050.933
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
401.414.970 290.979.446
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 0 72.178.162
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.061.539.856 -552.176.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -3.061.539.856 -552.176.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.270.721 -207.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 622.425.542 344.401.287
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.399.614 -67.071
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -10.399.614 -67.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.068.692.598 -378.016.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.041.945.978 225.552.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.744.117 -86.120.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.367.009.776 -34.702.918
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.104.483 -30.392.250
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-55.912.943 -401.515.876
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
729.291.835 60.996.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
69.719.890 2.724.280
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.984.609 -74.305.735
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-63.257.155 7.500.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.745.262 -47.752.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.814.954.636 1.243.105.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -75.024.237 -6.090.035
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-250.225.221 -19.845.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-216.425.517 -36.465.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.834.797 632.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-257.227.192 -59.193.454
Alınan Faiz
18.966.878 22.096.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.732.537.906 -1.205.878.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.994.589.439 1.663.275.776
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.908.289.935 -2.579.049.828
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.346.552 0
Ödenen Faiz
29 -355.108.150 -290.104.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.908.295 -25.172.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.908.295 -25.172.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
180.318.612 205.491.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.226.907 180.318.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2023 Önceki Dönem 30.04.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 556.226.907 180.318.612
Ticari Alacaklar
1.503.204.540 465.074.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 254.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.503.204.540 464.820.137
Diğer Alacaklar
147.138.477 89.720.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 132.517.750 87.911.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.620.727 1.808.459
Stoklar
10 3.924.228.750 554.991.029
Canlı Varlıklar
11 47.576.563 21.552.443
Peşin Ödenmiş Giderler
13 667.534.842 617.761.988
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.820.406 2.292
Diğer Dönen Varlıklar
21 300.253.724 29.996.109
ARA TOPLAM
7.148.984.209 1.959.416.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.148.984.209 1.959.416.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 7.624.074 7.624.074
Ticari Alacaklar
3.433.741 60.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.433.741 60.984
Diğer Alacaklar
302.241 302.241
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 302.241 302.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 2.745.834 475.114
Canlı Varlıklar
11 56.232.470 63.378.259
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 4.571.669.856 1.510.130.000
Maddi Duran Varlıklar
6.274.801.169 3.842.325.459
Arazi ve Arsalar
15 2.460.169.606 1.046.134.539
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 543.239.800 273.764.612
Binalar
15 1.566.739.628 911.587.360
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.563.192.230 1.550.271.131
Taşıtlar
15 44.716.014 20.931.850
Mobilya ve Demirbaşlar
15 22.357.961 13.870.317
Özel Maliyetler
16 7.153.609 7.826.609
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16 67.232.321 17.939.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
349.626.848 344.872.641
Şerefiye
16 18.369.123 18.369.123
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 331.257.725 326.503.518
Peşin Ödenmiş Giderler
13 12.526.885 6.386.796
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 12.020.800 827.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.290.983.918 5.776.383.451
TOPLAM VARLIKLAR
18.439.968.127 7.735.800.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.835.338.121 496.424.899
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 203.172.103 369.657.557
Ticari Borçlar
957.692.461 228.400.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 124.121 3.252.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 957.568.340 225.148.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 85.947.190 16.227.300
Diğer Borçlar
106.154.090 154.156.140
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 35.196.374 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 70.957.716 154.156.140
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 33.077.478 93.816.371
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 126.681.377 109.523.176
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.488.537 22.635.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.834.999 3.445.562
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 23.653.538 19.189.638
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 21.335.068 41.667.229
ARA TOPLAM
5.399.886.425 1.532.508.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.399.886.425 1.532.508.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 54.932.450 98.167.865
Diğer Borçlar
1.252.561 5.235.120
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.252.561 5.235.120
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 2.518.262
Uzun Vadeli Karşılıklar
289.453.853 124.009.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 289.453.853 124.009.395
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 725.237.787 451.708.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.070.876.651 681.638.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.470.763.076 2.214.147.413
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.969.204.188 5.521.652.783
Ödenmiş Sermaye
22 600.000.000 600.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.710.444.606 3.396.576.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.710.444.606 3.396.576.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 5.885.211.157 3.435.448.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.766.551 -38.871.551
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 75.019.919 59.494.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.450.056.281 111.915.121
Net Dönem Karı veya Zararı
4.133.683.382 1.353.666.806
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 863 238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.969.205.051 5.521.653.021
TOPLAM KAYNAKLAR
18.439.968.127 7.735.800.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.05.2021 - 30.04.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 1.098.694.378 -5.834.418 57.985.605 138.262.511 -26.486.796 1.862.621.280 5.277.693 1.867.898.973
Transferler
1.209.994 -27.696.790 26.486.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.657.412.438 -66 3.657.412.372
Dönem Karı (Zararı)
1.353.666.806 1.353.666.806 -66 1.353.666.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.336.753.836 -33.008.204 2.303.745.632 2.303.745.632
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-80 -28.929 298.674 1.349.400 1.619.065 -5.277.389 -3.658.324
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 3.435.448.134 -38.871.551 59.494.273 111.915.121 1.353.666.806 5.521.652.783 238 5.521.653.021
Cari Dönem 01.05.2022 - 30.04.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 3.435.448.134 -38.871.551 59.494.273 111.915.121 1.353.666.806 5.521.652.783 238 5.521.653.021
Transferler
15.525.646 1.338.141.160 -1.353.666.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.449.763.023 -135.895.000 4.133.683.382 6.447.551.405 625 6.447.552.030
Dönem Karı (Zararı)
4.133.683.382 4.133.683.382 625 4.133.684.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.449.763.023 -135.895.000 2.313.868.023 2.313.868.023
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 5.885.211.157 174.766.551 75.019.919 1.450.056.281 4.133.683.382 11.969.204.188 863 11.969.205.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.05.2022 - 30.04.2023 Önceki Dönem 01.05.2021 - 30.04.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.133.684.007 1.353.666.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.313.868.023 2.303.745.632
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.388.213.136 2.447.650.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-169.868.750 -41.260.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95.523.637 -102.645.046
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
61.549.887 -110.897.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31 33.973.750 8.252.051
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.313.868.023 2.303.745.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.447.552.030 3.657.412.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
625 -5.277.455
Ana Ortaklık Payları
6.447.551.405 3.662.689.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176061


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9836 Değişim: -0,07%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6291 Değişim: 0,17%
Düşük 33,5075 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.015,27 Değişim: -0,14%
Düşük 2.011,80 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.