KAP ***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:03
KAP ***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 153.407.066 150.270.373
Satışların Maliyeti
11 -152.807.336 -147.056.473
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
599.730 3.213.900
BRÜT KAR (ZARAR)
599.730 3.213.900
Genel Yönetim Giderleri
12 -111.883 -1.788.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 353.966 339.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
840.942 1.764.967
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
840.942 1.764.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
840.942 1.764.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-185.199 -388.293
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -185.199 -388.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
655.743 1.376.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
655.743 1.376.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
655.743 1.376.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
645.592 1.361.356
Dönem Karı (Zararı)
655.743 1.376.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.995 373.390
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-14.204 -14.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
185.199 388.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-181.146 -388.708
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-227.956.435 -594.857.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.942 -823
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.942 -823
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
227.956.435 594.857.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.204 -387.923
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-174.204 -387.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
645.592 1.361.356
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
645.592 1.361.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
645.592 1.361.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.552.740 191.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.198.332 1.552.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.212.535 1.567.642
Ticari Alacaklar
5 650.212.176 210.470.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,10 0 73.205.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5,10 650.212.176 137.265.020
Peşin Ödenmiş Giderler
6 833 959
Diğer Dönen Varlıklar
6 57.359 2.099
ARA TOPLAM
652.482.903 212.041.093
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
652.482.903 212.041.093
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 0 636.750.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5,11 0 636.750.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 636.750.000
TOPLAM VARLIKLAR
652.482.903 848.791.093
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.205.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.205.373
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 73.205.373
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 650.212.176 137.265.020
Ticari Borçlar
1.011 1.100
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,10 1.011 1.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7,10 89
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 52.420 7.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
126
ARA TOPLAM
650.265.607 210.479.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
650.265.607 210.479.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 636.750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 636.750.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 636.750.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 636.750.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
650.265.607 847.229.540
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.217.296 1.561.553
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 1.511.553 134.879
Yasal Yedekler
9 75.577 6.744
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
9 1.435.976 128.135
Net Dönem Karı veya Zararı
9 655.743 1.376.674
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.217.296 1.561.553
TOPLAM KAYNAKLAR
652.482.903 848.791.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -8.194 143.073 184.879 184.879
Transferler
134.879 8.194
Dönem Karı (Zararı)
1.376.674 1.376.674 1.376.674
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 134.879 1.376.674 1.561.553 1.561.553
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 134.879 1.376.674 1.561.553 1.561.553
Transferler
9 1.376.674 -1.376.674
Dönem Karı (Zararı)
9 655.743 655.743 655.743
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 1.511.553 655.743 2.217.296 2.217.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
655.743 1.376.674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
655.743 1.376.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
655.743 1.376.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822238


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 14.06.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,5766 Değişim: 0,94%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,6018
Açılış: 32,2736
34,9426 Değişim: 0,11%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.419,68 Değişim: 1,20%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.422,02
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.