KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 19:39
KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-37.484.402 37.484.402 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 253.712 -21.830.904 -21.577.191 12.546 -21.564.645
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
17 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.915.824 4.649.846 -21.556.763 -21.830.904 218.335.370 112.472 218.447.842
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-41.694.459 41.694.460 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -563.881 7.281.646 6.717.766 22.506 6.740.272
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
n Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 2.759.988 4.913.435 -63.514.811 7.281.646 643.004.339 151.083 643.155.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.219.355 38.075.003
Dönem Karı (Zararı)
7.304.151 -21.818.357
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.621.461 56.318.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.024.356 1.095.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 2.666.720 956.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.950.546 6.859.831
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.576.951 50.055.321
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.402.888 -2.648.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.370.259 7.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.353.830 -19.064.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.985.690 -1.522.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -113.358.328 -22.421.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 40.925.156 16.843.861
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
628.726 9.064.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.226.293 17.108.572
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.444.647 34.507.696
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.578.416 -691.244
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.803.708 4.258.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-181.296 -4.552.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 445.189
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 445.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -182.506 -5.003.671
Alınan Faiz
1.210 6.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.416.631 -32.985.736
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.326.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -31.661.957
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.412 0
Ödenen Faiz
-2.350.281 -8.492.526
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.930.938 -1.157.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.817.282 537.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.817.282 537.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.945.220 10.445.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.127.938 10.983.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.058.877 93.945.220
Finansal Yatırımlar
5 9.138.194 4.718.787
Ticari Alacalar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 387.233.992 348.880.162
Diğer Alacaklar
5.349.244 3.363.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.349.244 3.363.554
Stoklar
9 831.882.757 718.524.429
Peşin Ödenmiş Giderler
337.524.012 329.376.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 337.524.012 329.376.440
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 45.419 32.925
Diğer Dönen Varlıklar
83.838.811 72.767.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 83.838.811 72.767.414
ARA TOPLAM
1.686.071.306 1.571.608.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.686.071.306 1.571.608.931
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.948 20.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.948 20.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.390.000 5.390.000
Maddi Duran Varlıklar
12 104.394.342 105.094.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.018.616 24.021.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 25.018.616 24.021.611
Peşin Ödenmiş Giderler
10 41.537.632 36.436.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 21.802.793 24.555.016
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.164.331 195.519.408
TOPLAM VARLIKLAR
1.884.235.637 1.767.128.339
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 32.245.635 27.544.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 44.977.651 44.182.029
Ticari Borçlar
165.297.399 124.372.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 165.297.399 124.372.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.401.402 1.433.156
Diğer Borçlar
3.239.542 2.610.816
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 7.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.239.542 2.602.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 320.150.190 323.128.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.391.688 5.172.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.982.214 1.928.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.409.474 3.244.660
ARA TOPLAM
570.703.507 528.443.239
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.703.507 528.443.239
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 658.572.278 591.223.495
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.703.368 9.900.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.703.368 9.900.617
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.101.062 1.145.838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
670.376.708 602.269.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.241.080.215 1.130.713.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
643.004.339 636.286.573
Ödenmiş Sermaye
17 652.500.000 652.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.996.748 3.996.748
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.586.360 40.150.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.586.360 40.150.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 36.826.372 36.826.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 2.759.988 3.323.869
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.913.435 4.913.435
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -63.514.811 -21.820.352
Net Dönem Karı veya Zararı
17 7.281.646 -41.694.460
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 151.083 128.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
643.155.422 636.415.150
TOPLAM KAYNAKLAR
1.884.235.637 1.767.128.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
158.495.331 70.995.707
Satışların Maliyeti
-79.766.493 -32.129.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.728.838 38.866.596
BRÜT KAR (ZARAR)
78.728.838 38.866.596
Genel Yönetim Giderleri
-10.325.340 -7.438.111
Pazarlama Giderleri
-16.902.930 -8.239.937
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-618.398 -425.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
80.847.989 34.937.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.527.471 -13.630.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.202.688 44.069.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
223.606 645.332
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-483.692 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -206
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.942.602 44.714.183
Finansman Gelirleri
7.521.517 916.771
Finansman Giderleri
-78.757.080 -70.097.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.707.039 -24.466.625
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.402.888 2.648.268
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.532.997 -691.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.869.891 3.339.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.304.151 -21.818.357
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.304.151 -21.818.357
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.505 12.547
Ana Ortaklık Payları
7.281.646 -21.830.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-563.881 255.007
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-726.323 318.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.442 -63.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
162.442 -63.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-563.881 255.007
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.740.270 -21.563.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.505 12.547
Ana Ortaklık Payları
6.717.765 -21.575.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026931


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.801 Değişim: 0,58% Hacim : 25.774 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 2.764 10.08.2022 Yüksek 2.804
Açılış: 2.780
17,9546 Değişim: 0,31%
Düşük 17,8497 10.08.2022 Yüksek 17,9686
Açılış: 17,8989
18,4040 Değişim: 0,69%
Düşük 18,2578 10.08.2022 Yüksek 18,4128
Açılış: 18,2777
1.033,22 Değişim: -0,04%
Düşük 1.028,20 10.08.2022 Yüksek 1.036,88
Açılış: 1.033,61
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.