KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2021 - 18:26
KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
153.534 -13.717.444 13.563.910 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 234.156 -22.647.463 -22.413.307 20.582 -22.392.725
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
18 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 112.189 4.668.916 15.908.566 -22.647.463 90.288.923 101.210 90.390.133
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
263.589 -37.747.990 37.484.402 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 413.100 -28.639.409 -28.226.308 12.958 -28.213.350
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 2.075.212 4.913.435 -21.820.352 -28.639.409 211.686.253 112.884 211.799.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.624.366 -30.481.310
Dönem Karı (Zararı)
-28.626.451 -22.626.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.348.840 84.703.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.369.220 1.815.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 2.334.805 1.277.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.937.804 12.242.139
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
65.473.050 74.417.289
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.766.039 -5.048.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
72.633.746 -82.228.995
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.291.187 -9.154.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
156.373 2.189.048
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -54.809.773 -52.704.744
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 31.435.972 10.035.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.025.887 333.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.116.474 -32.928.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.356.135 -20.152.751
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.292.641 -1.416.521
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.439.128 -8.912.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.929.373 -200.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.188 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.387.406 -221.530
Alınan Faiz
12.845 20.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.303.440 9.384.467
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.820.360 66.784.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.907.687 -44.937.048
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-564.135 0
Ödenen Faiz
-21.424.821 -1.577.810
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.227.157 -10.884.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.391.553 -21.297.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.391.553 -21.297.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.445.910 33.948.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.837.463 12.650.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.064.620 10.445.910
Finansal Yatırımlar
5 178.863 165.852
Ticari Alacaklar
211.879.086 197.587.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 211.879.086 197.587.899
Diğer Alacaklar
3.863.208 4.019.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.863.208 4.019.581
Stoklar
9 628.464.010 573.654.237
Peşin Ödenmiş Giderler
139.700.264 69.230.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 139.700.264 69.230.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.048 0
Diğer Dönen Varlıklar
65.835.484 62.062.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 65.835.484 62.062.385
ARA TOPLAM
1.087.987.583 917.166.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.087.987.583 917.166.118
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 22.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 46.417 46.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.390.000 5.390.000
Maddi Duran Varlıklar
13 100.139.176 98.663.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.949.093 24.096.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.949.093 24.096.261
Peşin Ödenmiş Giderler
10 36.130.369 24.072.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 40.490.154 34.644.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.167.885 186.935.388
TOPLAM VARLIKLAR
1.296.155.468 1.104.101.506
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 25.663.765 51.340.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 65.779.716 105.430.236
Ticari Borçlar
106.431.090 74.995.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 106.431.090 74.995.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.839.412 1.421.084
Diğer Borçlar
56.886.465 1.860.578
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 53.820.360 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.066.105 1.860.578
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 205.458.471 67.813.751
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.544.091 5.609.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.518.150 1.343.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.025.941 4.266.485
ARA TOPLAM
465.603.010 308.470.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
465.603.010 308.470.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 592.968.866 531.497.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.750.600 8.015.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.750.600 8.015.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 17.033.855 16.106.036
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
618.753.321 555.618.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.084.356.331 864.089.019
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.686.253 239.912.561
Ödenmiş Sermaye
18 217.500.000 217.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.590.034 2.590.034
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.901.584 38.488.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.901.584 38.488.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 36.826.372 36.826.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 2.075.212 1.662.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.913.435 4.649.846
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -21.820.352 15.927.638
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -28.639.409 -37.484.402
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 112.884 99.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
211.799.137 240.012.487
TOPLAM KAYNAKLAR
1.296.155.468 1.104.101.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
156.365.846 125.191.870 85.370.139 57.583.820
Satışların Maliyeti
-70.717.490 -52.983.430 -38.588.379 -19.641.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.648.356 72.208.440 46.781.760 37.942.531
BRÜT KAR (ZARAR)
85.648.356 72.208.440 46.781.760 37.942.531
Genel Yönetim Giderleri
-16.511.186 -9.514.746 -9.073.075 -4.528.497
Pazarlama Giderleri
-14.049.395 -4.968.765 -5.809.458 -1.853.585
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-873.047 -544.161 -447.305 -277.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50.495.458 26.920.426 15.558.429 11.263.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.673.835 -21.025.392 -10.043.057 -7.531.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.036.351 63.075.802 36.967.294 35.015.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
674.831 80.335 29.499 19.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.569 0 -1.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-578 -52.779 -372 -68.845
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.710.604 63.101.789 36.996.421 34.964.436
Finansman Gelirleri
3.817.155 4.664.394 2.900.384 2.317.128
Finansman Giderleri
-117.920.249 -95.441.692 -47.822.670 -46.177.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.392.490 -27.675.509 -7.925.865 -8.895.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.766.039 5.048.628 1.117.771 1.208.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.290.593 -1.415.558 -599.349 -791.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.056.632 6.464.186 1.717.120 2.000.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.626.451 -22.626.881 -6.808.094 -7.686.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.626.451 -22.626.881 -6.808.094 -7.686.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.958 20.582 411 13.615
Ana Ortaklık Payları
-28.639.409 -22.647.463 -6.808.505 -7.700.299
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
413.100 234.156 158.093 -233.832
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
550.800 300.869 232.041 -299.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-137.700 -66.713 -73.948 65.284
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-137.700 -66.713 -73.948 65.284
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
413.100 234.156 158.093 -233.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.213.351 -22.392.725 -6.650.001 -7.920.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.958 20.582 411 13.615
Ana Ortaklık Payları
-28.226.309 -22.413.307 -6.650.412 -7.934.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958176


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3240 Değişim: -0,07%
Düşük 9,3167 19.10.2021 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,3308
10,8556 Değişim: 0,05%
Düşük 10,8311 19.10.2021 Yüksek 10,8573
Açılış: 10,8507
529,48 Değişim: -0,06%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 529,87
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.