KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2021 - 01:56
KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-445.353 -445.353 -445.353
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.613 -15.755.945 15.718.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 246.457 -13.563.910 -13.317.453 28.203 -13.289.250
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
20 50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
134.464 -13.698.372 13.563.910 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 20.059.707 1.846.088 -37.484.402 -15.578.607 19.298 -15.559.309
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
142.500.000 350.945 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
142.850.945 142.850.945
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-62.009 -62.007 -62.007
Dönem Sonu Bakiyeler
20 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.210.677 -74.789.974
Dönem Karı (Zararı)
-37.465.104 -13.535.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.546.345 32.584.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 3.451.449 3.895.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 4.501.035 -2.856.472
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.054.071 10.685.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
151.081.185 25.465.711
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.541.395 -4.606.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-239.455.056 -117.004.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -51.747.189 -27.808.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.499.448 -3.516.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -105.943.131 -129.770.717
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.680.476 -741.310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.588.850 -5.262.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.355.810 50.095.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-117.373.815 -97.955.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.302.223 -408.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.465.361 23.573.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.961.156 -9.326.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -10.997.508 -9.463.747
Alınan Faiz
36.352 136.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.603.073 86.371.232
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.120.976 44.096.193
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.120.976 44.096.193
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.142.645 506.815.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.581.819 -410.083.591
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-805.412 -996.234
Ödenen Faiz
-47.206.782 -46.504.572
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.066.535 -6.955.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.568.760 2.254.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.568.760 2.254.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.948.135 24.738.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.379.375 26.992.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.445.910 33.948.135
Finansal Yatırımlar
5 165.852 8.181.583
Ticari Alacaklar
197.587.899 145.840.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 3.107.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 197.587.899 142.732.960
Diğer Alacaklar
4.019.581 7.836.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.019.581 7.836.647
Stoklar
9 573.654.237 467.711.106
Peşin Ödenmiş Giderler
69.230.254 51.880.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 69.230.254 51.880.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 1.015.208
Diğer Dönen Varlıklar
62.062.385 48.368.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 62.062.385 48.368.892
ARA TOPLAM
917.166.118 764.783.105
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
917.166.118 764.783.105
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 22.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 46.995 99.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.390.000 2.172.000
Maddi Duran Varlıklar
13 98.663.039 68.347.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.096.261 24.089.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 24.096.261 24.089.252
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.072.133 8.079.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 34.644.284 21.998.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.935.388 124.809.107
TOPLAM VARLIKLAR
1.104.101.506 889.592.212
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 51.340.178 25.148.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 105.430.236 1.178.518
Ticari Borçlar
74.995.118 70.314.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 74.995.118 70.314.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.421.084 2.088.522
Diğer Borçlar
1.860.578 5.767.046
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 2.984.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.860.578 2.782.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 67.813.751 120.827.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.609.610 2.899.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.343.125 1.373.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.266.485 1.525.771
ARA TOPLAM
308.470.555 228.223.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.470.555 228.223.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 531.497.039 530.571.065
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.015.389 6.506.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.015.389 6.506.676
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 16.106.036 11.507.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
555.618.464 548.585.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
864.089.019 776.809.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
239.912.561 112.702.230
Ödenmiş Sermaye
20 217.500.000 75.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.590.034 2.239.089
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.488.484 16.644.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.488.484 16.644.698
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 36.826.372 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.662.112 -121.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.649.846 4.515.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 15.927.638 29.626.010
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -37.484.402 -13.563.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 99.926 80.628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
240.012.487 112.782.858
TOPLAM KAYNAKLAR
1.104.101.506 889.592.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 353.082.258 278.914.003
Satışların Maliyeti
21 -136.774.509 -148.925.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
216.307.749 129.988.897
BRÜT KAR (ZARAR)
216.307.749 129.988.897
Genel Yönetim Giderleri
22 -25.782.400 -29.014.851
Pazarlama Giderleri
22 -29.010.794 -28.759.810
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.117.061 -1.827.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 64.316.468 38.247.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -45.793.670 -29.429.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.920.292 79.205.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.376.433 2.742.654
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.569 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.329 16.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.293.827 81.963.810
Finansman Gelirleri
26 18.963.166 43.945.210
Finansman Giderleri
26 -247.263.492 -144.050.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-46.006.499 -18.141.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.541.395 4.606.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.317.431 -680.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 10.858.826 5.286.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.465.104 -13.535.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.465.104 -13.535.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 19.298 28.203
Ana Ortaklık Payları
20 -37.484.402 -13.563.910
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.905.795 246.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.288.563 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.366.780 315.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.749.548 -69.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.749.548 -69.514
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.905.795 246.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.559.309 -13.289.250
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.298 28.203
Ana Ortaklık Payları
-15.578.607 -13.317.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916430


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.257 Değişim: -0,94% Hacim : 130.021 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0010 Değişim: 0,29%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 31,0114
Açılış: 30,9102
33,5393 Değişim: 0,27%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5843
Açılış: 33,4481
2.021,60 Değişim: 0,48%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.025,37
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.