KAP ***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:15
KAP ***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1. 187.853.444 132.875.635 98.369.672 64.521.636
Satışların Maliyeti
22.2. -107.163.920 -60.094.704 -39.141.313 -23.963.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.689.524 72.780.931 59.228.359 40.557.785
BRÜT KAR (ZARAR)
80.689.524 72.780.931 59.228.359 40.557.785
Genel Yönetim Giderleri
23. -10.274.656 -4.530.714 -4.265.293 -1.845.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1. 5.863.580 2.702.861 57.832 1.288.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2. -5.070.049 -4.210.326 -1.247.407 -3.841.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.208.399 66.742.752 53.773.491 36.159.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.1. 3.460.511 250.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25.2. -480.105 390.642
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4.1. 2.227.225 1.811.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.668.910 68.740.772 53.773.491 38.361.112
Finansman Gelirleri
26.1. 215.482.646 172.199.583 22.542.098 45.862.591
Finansman Giderleri
26.2. -262.719.107 -128.829.026 -39.610.283 -29.570.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.432.449 112.111.329 36.705.306 54.653.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.652.626 2.967.331 91.587 1.379.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.652.626 2.967.331 91.587 1.379.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.085.075 115.078.660 36.796.893 56.032.426
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.085.075 115.078.660 36.796.893 56.032.426
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.085.075 115.078.660 36.796.893 56.032.426
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 28.1. 0,55000000 2,09000000 0,67000000 1,02000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.453.152 135.888.580
Dönem Karı (Zararı)
30.085.075 115.078.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.539.863 5.877.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 260.712.080 33.275.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-376.021 140.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -416.597 24.068
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -46.435 -41.449
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 87.011 157.903
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-89.145.654 -1.190.785
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -89.145.654 -1.190.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
480.105
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 480.105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -25.446.115 -23.605.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.652.626 -2.971.831
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-250.900
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-250.900
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -162.631.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.998.364 14.932.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -35.546.695 3.628.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -35.546.695 3.628.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -10.567.272 1.706
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.176.587 -270.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -9.236.640 3.149.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 561.358 -37.649
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.120.558 5.600.021
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.594.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-506.260 4.455.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -506.260 556.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.899.307
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.453.152 135.888.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-585.929.783 -19.972.029
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-19.925.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -585.929.783 -46.769
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-486.123.074
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.806.709 -46.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.909.668 -58.725.080
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 25.698.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 18.186.725
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -100.702.109 -55.611.483
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9 401.805 -3.113.597
Ödenen Faiz
25 6.505.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-664.292.603 57.191.471
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 655.857.963 -17.484.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.434.640 39.706.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.133.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.698.514 39.706.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 70.698.515 79.133.154
Ticari Alacaklar
8.1. 41.330.054 5.783.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1.2.1. 41.330.054 5.783.359
Diğer Alacaklar
9.1. 12.256.485 1.698.237
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.1.1. 12.048.741 1.684.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.1. 207.744 13.867
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1. 17.841.363 18.911.268
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.1. 15.461.179 18.411.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.2. 2.380.184 499.334
Diğer Dönen Varlıklar
12.1.1. 3.221.807 2.715.547
ARA TOPLAM
145.348.224 108.241.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.348.224 108.241.565
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1. 113.832 104.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.2. 113.832 104.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4. 57.379.536
Maddi Duran Varlıklar
13 2.759.340.304 1.918.666.682
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 99.825.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 19.231
Peşin Ödenmiş Giderler
11.2. 1.983 108.664
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.2.2. 1.983 108.664
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.859.301.290 1.976.259.690
TOPLAM VARLIKLAR
3.004.649.514 2.084.501.255
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16. 24.537.728 32.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.537.728 32.459
Banka Kredileri
16.990.490 32.459
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.1. 7.547.238
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
131.651.065 102.632.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
131.651.065 102.632.851
Banka Kredileri
131.651.065 102.632.851
Ticari Borçlar
8.2. 12.577.517 21.814.157
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.2.1.1. 2.891.518 20.029.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2.2.1. 9.685.999 1.784.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.1. 821.929 260.571
Diğer Borçlar
9.2. 26.142.306 11.021.748
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.2.1.1. 20.927.497 10.161.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2.2.1. 5.214.809 860.427
Kısa Vadeli Karşılıklar
18. 226.242 313.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.2. 226.242 313.253
ARA TOPLAM
195.956.787 136.075.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.956.787 136.075.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.2. 442.461.673 363.668.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
442.461.673 363.668.608
Banka Kredileri
16.2. 431.822.185 363.668.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2. 10.639.488
Uzun Vadeli Karşılıklar
18,19 237.476 80.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.2. 151.041 40.275
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18.1. 86.435 40.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2. 307.295.220 212.132.908
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.994.369 575.881.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
945.951.156 711.956.830
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.058.698.358 1.372.544.425
Ödenmiş Sermaye
21.1. 55.000.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2. 95.698.212 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21.3. -67.141.244 -67.141.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.4.1. 199.573.884 225.061.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.4.2. 1.427.408.052 771.550.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.5. 318.074.378 201.904.905
Net Dönem Karı veya Zararı
30.085.076 116.169.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.058.698.358 1.372.544.425
TOPLAM KAYNAKLAR
3.004.649.514 2.084.501.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780
Transferler
68.285.171 -68.285.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.067 21.398.059 382.158.179 115.078.658 518.619.829 518.619.829
Dönem Karı (Zararı)
115.078.658 115.078.658 115.078.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.067 21.398.059 382.158.179 403.541.171 403.541.171
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -45.743 21.398.059 763.669.435 201.904.905 115.078.658 1.362.556.609 1.362.556.609
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 38.692 22.329.972 771.550.088 201.904.905 116.169.473 1.372.544.425 1.372.544.425
Transferler
116.169.473 -116.169.473
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.511 -25.489.830 655.857.964 30.085.076 660.455.721 660.455.721
Dönem Karı (Zararı)
30.085.076 30.085.076 30.085.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.511 -25.489.830 655.857.964 630.370.645 630.370.645
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
25.698.212 25.698.212 25.698.212
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 95.698.212 -67.141.244 202.692.539 41.202 -3.159.858 1.427.408.052 318.074.378 30.085.076 2.058.698.358 2.058.698.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.085.075 115.078.660 36.796.893 56.032.426
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.487.318 21.382.993 -2.220 1.650.035
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.1. -53.511 -19.567 -2.884 -1.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27.1. -25.446.115 21.398.059 1.651.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.308 4.501 664 347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.308 4.501 664 347
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
655.857.963 382.158.179 134.824.445 133.882.920
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
655.857.963 382.158.179 134.824.445 133.882.920
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
27.2. 655.857.963 382.158.179 134.824.445 133.882.920
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
630.370.645 403.541.172 134.822.225 135.532.955
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
660.455.720 518.619.832 171.619.118 191.565.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
660.455.720 518.619.832 171.619.118 191.565.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216380


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.