KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2020 - 15:20
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesi Kapsamında Değiştirilerek Kabul Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi, toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25 i geçmeyecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiş ve kar dağıtımının 08.05.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi 26.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yoktur.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 Peşin 2.027.394,5150000 202.739.451,5 15 1.723.285,3377500 172.328.533,775
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 Peşin 4,0734560 407,3456 15 3,4624376 346,24376

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 08.05.2020 08.05.2020 12.05.2020 11.05.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 0 0
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak 27.02.2020 Tarih ve YK/2020-05 Sayılı Toplantısında Şirketimizin 2019 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 03.04.2020 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 Tarih ve YK/2020-09 Sayılı toplantısında
30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 10:30 ‘da POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılması Planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul toplantısının, (POINT HOTEL yönetiminin şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVİD-19 salgın tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmesi neticesinde) 05.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda
a) 30.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısının 05.05.2020 Salı günü Saat:10:30 tarihine ertelenmesine,
b) Ertelenen Genel kurul toplantısının şirketimizin aynı zamanda merkez adresi olan "Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye" adresinde yapılarak, daha önce ilan edilen önceki toplantı yerinin değiştirilmesine,
c) Genel Kurula teklif edilecek kar dağıtım tarihinin 08.05.2020 olarak tadil edilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimizin 05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında
17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi, toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25 i geçmeyecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiş ve kar dağıtımının 08.05.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurul tarafından kabul edilen kar dağıtım önerisi genel kurul tutanağına eklenmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 05052020 Tarihli Genel Kurulda Kabul Edilen Kar Dağıtım Önerisi.pdf
EK: 2 KARTONSAN 05052020 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.837.014,21
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.593.834,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 85.795.366 74.639.218,74
4. Vergiler ( - ) 4.395.686 6.963.909,33
5. Net Dönem Kârı 81.344.785 67.675.309,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.344.785 67.675.309,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 34.534,12 34.534,12
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.379.319,12 67.709.843,53
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.068.965,96 4.068.965,96
* Nakit 4.068.965,96 4.068.965,96
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 4.054.780,88 4.054.780,88
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.889.113,1 2.889.113,1
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 2.889.113,1 2.889.113,1
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.487.486,72 7.487.486,72
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.835.849,59 1.835.849,59
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 61.008.588,75 47.339.113,16
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 3.446.570,67 0 4,23 1.723.285,3364376 172.328.533,64376
B Grubu 9.822.977,85 0 12,07 3,4624376 346,24376
TOPLAM 13.269.548,53 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem kârı 81.399.680 TL (85.795.366-4.395.686) olup, bu tutarın 54.895 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 81.344.785 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.
05.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesi Kapsamında Değiştirilerek Kabul Edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842600


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.