KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:26
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Transferler
0 0 0 0 434.682 80.910.103 -81.344.785 -434.682 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 20.481.270 20.481.270 20.481.270 22.254 20.503.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
306.570 306.570 306.570 0 0 0 306.570 306.570
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -282.658 -282.658 -282.658 -27.907 -310.565
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.926.129 0 -1.926.129 0 0 0 0 0 -1.926.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.490.332 0 0 0 328.311.564 20.481.270 348.792.834 476.500.237 167.607 476.667.844
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 21.135.671 7.529 -3.132.045 -3.132.045 -3.132.045 0 0 35.326.182 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790
Transferler
0 0 0 0 0 0 639.773 136.624.741 -137.264.514 -639.773 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 51.206.493 51.206.493 51.206.493 41.108 51.247.601
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
286.504 286.504 286.504 0 0 0 286.504 286.504
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -452.678 -452.678 -452.678 -42.578 -495.256
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 -2.845.541 0 0 0 0 0 -2.845.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.965.955 0 0 0 444.147.430 51.206.493 495.353.923 624.617.537 232.102 624.849.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.288.665 66.650.486
Dönem Karı (Zararı)
51.247.601 20.503.524
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
51.247.601 20.503.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.339.560 16.025.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 8.415.188 7.071.112
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.492 -391.896
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.457 44.290
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-27.965 -436.186
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.245.381 4.347.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.156.313 2.360.599
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.089.068 1.986.834
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.111.177 -585.744
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.744.557 -1.593.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 4.101.122 2.738.029
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 1.481.754 725.242
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -1.949.496 -2.455.724
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 15.752.211 5.811.422
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.535 -226.739
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-10.535 -226.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.290.023 31.505.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.827.889 -17.426.590
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.918.880 -122.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.909.009 -17.303.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.600.157 -655.347
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.600.157 -655.347
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.969.815 36.912.912
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-412.468 1.691.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.188.901 938.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.437 -8.530
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.152.464 946.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-93.902 -925.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.914.632 7.136.476
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.723 20.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.884.909 7.115.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.151.091 3.834.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.151.091 3.834.318
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.877.184 68.034.975
Ödenen Faiz
-5.638.497 -3.437.766
Alınan Faiz
2.050.966 2.630.569
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -8.000.988 -577.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.045.579 -15.893.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
286.948 244.241
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
286.948 244.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.437.828 -13.589.852
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.615.088 -13.528.061
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -822.740 -61.791
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-8.379.683 -4.026.704
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-8.379.683 -4.026.704
Alınan Faiz
4.484.984 1.478.417
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.611 -1.430.473
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
440.645 0
Kredilerden Nakit Girişleri
2.500 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
438.145
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -909.302
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -909.302
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -210.606
Ödenen Temettüler
-495.256 -310.565
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.188.475 49.326.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.188.475 49.326.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 184.501.602 89.980.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 248.690.077 139.306.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 249.426.292 184.978.244
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 114.088.868 92.438.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.355.701 4.436.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 107.733.167 88.002.083
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 2.410.296 810.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.410.296 810.139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 117.964.380 128.906.230
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 13.733.032 13.320.564
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 4.057.759 7.613.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.675.273 5.707.190
Diğer Dönen Varlıklar
17 119.544 778.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 119.544 778.540
ARA TOPLAM
497.742.412 421.232.621
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
497.742.412 421.232.621
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 44.250 44.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 44.250 44.250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 235.120.996 233.217.556
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.401.247 6.564.859
Binalar
36.392.336 36.157.840
Tesis, Makine ve Cihazlar
148.438.164 149.243.936
Taşıtlar
1.474.774 972.843
Mobilya ve Demirbaşlar
8.308.541 7.971.182
Özel Maliyetler
55.627 65.525
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.288.831 7.497.489
Diğer Maddi Duran Varlıklar
702.379 684.785
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.660.542 5.295.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.965.009 3.487.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.965.009 3.487.585
Peşin Ödenmiş Giderler
17 19.191.990 10.812.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 19.191.990 10.812.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 26.269.075 24.272.551
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
290.481.132 277.358.700
TOPLAM VARLIKLAR
788.223.544 698.591.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5-7 793.646 760.356
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.883 168.528
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 197.883 168.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 595.763 591.828
Banka Kredileri
7 2.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 593.263 591.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5-6 96.593.263 80.459.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 96.289 59.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 96.496.974 80.400.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.192.362 3.286.264
Diğer Borçlar
5-8 10.881.746 4.967.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 68.174 38.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.813.572 4.928.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 16.880.979 7.694.586
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 9.279.666 4.530.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.500.077 1.839.717
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.779.589 2.690.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
137.621.662 101.698.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.621.662 101.698.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 5.408.046 5.000.691
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 4.320.891 3.895.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 4.320.891 3.895.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.087.155 1.105.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.087.155 1.105.320
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 16.923.797 15.293.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 16.923.797 15.293.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.420.400 2.787.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.752.243 23.081.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.373.905 124.780.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
624.617.537 573.577.218
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.135.671 21.135.671
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -2.845.541 -3.132.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.845.541 -3.132.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.845.541 -3.132.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 35.965.955 35.326.182
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 33.650.612 33.010.839
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
444.147.430 307.975.367
Net Dönem Karı veya Zararı
51.206.493 137.264.514
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
232.102 233.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
624.849.639 573.810.790
TOPLAM KAYNAKLAR
788.223.544 698.591.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 298.353.776 198.999.748
Satışların Maliyeti
19 -231.386.788 -165.288.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.966.988 33.710.776
BRÜT KAR (ZARAR)
66.966.988 33.710.776
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.870.732 -5.872.200
Pazarlama Giderleri
20 -9.186.967 -8.001.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 15.406.967 8.820.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.627.277 -4.071.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.688.979 24.586.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 15.883.026 4.731.713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.471.071 -264.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.100.934 29.052.975
Finansman Giderleri
24 -4.101.122 -2.738.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.999.812 26.314.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -15.752.211 -5.811.422
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.187.381 -6.617.950
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.435.170 806.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.247.601 20.503.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.247.601 20.503.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.108 22.254
Ana Ortaklık Payları
51.206.493 20.481.270
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,68275324 0,27308360
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 335.030 306.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 335.030 306.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
335.030 306.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.582.631 20.810.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.108 22.254
Ana Ortaklık Payları
51.541.523 20.787.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936251


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,00% Hacim : 13.251 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6575 Değişim: 0,09%
Düşük 8,6449 23.06.2021 Yüksek 8,6589
Açılış: 8,6499
10,3291 Değişim: -0,05%
Düşük 10,3227 23.06.2021 Yüksek 10,3429
Açılış: 10,3341
495,44 Değişim: 0,14%
Düşük 494,40 23.06.2021 Yüksek 496,08
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.