KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 20:00
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.302.312 -1.302.312 -1.302.312 0 0 29.619.682 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Transferler
0 0 0 0 113.501.607 -113.501.607 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 25.366.469 25.366.469 25.366.469 14.869 25.381.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-609.782 -609.782 -609.782 0 0 0 -609.782 -609.782
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.912.094 0 -1.912.094 0 0 0 0 0 -1.912.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 283.125.767 25.366.469 308.492.236 432.343.024 150.530 432.493.554
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Transferler
0 0 0 0 434.682 80.910.103 -81.344.785 -434.682 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 20.481.270 20.481.270 20.481.270 22.254 20.503.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
306.570 306.570 306.570 0 0 0 306.570 306.570
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -282.658 -282.658 -282.658 -27.907 -310.565
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.926.129 0 -1.926.129 0 0 0 0 0 -1.926.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.490.332 0 0 0 328.311.564 20.481.270 348.792.834 476.500.237 167.607 476.667.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.650.486 10.942.935
Dönem Karı (Zararı)
20.503.524 25.381.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.503.524 25.381.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.025.588 9.373.276
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 7.071.112 7.382.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-391.896 -31.933
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.290 151.049
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-436.186 -182.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.347.433 -696.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.360.599 -40.513
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.986.834 -656.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-585.744 -4.434
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.593.291 -2.198.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.738.029 4.391.979
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 725.242 987.358
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -2.455.724 -3.184.988
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.811.422 2.742.374
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-226.739 -18.352
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-226.739 -18.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.505.863 -19.723.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.426.590 -7.949.546
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122.734 134.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.303.856 -8.084.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-655.347 -75.105
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-655.347 -75.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
36.912.912 -9.358.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.691.605 -7.412.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
938.063 3.801.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.530 3.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
946.593 3.797.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-925.574 1.039.832
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.136.476 -41.714
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.670 -807
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.115.806 -40.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.834.318 273.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.834.318 273.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.034.975 15.031.363
Ödenen Faiz
-3.437.766 -5.378.930
Alınan Faiz
2.630.569 3.203.287
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -577.292 -1.912.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.893.898 -9.010.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.241 21.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.241 21.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.589.852 -13.567.664
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.528.061 -13.481.861
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -61.791 -85.803
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-4.026.704 2.357.873
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-4.026.704 2.357.873
Alınan Faiz
1.478.417 2.177.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.430.473 -713.512
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-909.302 -713.512
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-909.302 -713.512
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.606
Ödenen Temettüler
-310.565 0
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.326.115 1.218.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.326.115 1.218.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.980.301 93.616.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 139.306.416 94.835.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 139.521.592 90.098.119
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 79.696.203 62.471.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.447.948 5.325.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 74.248.255 57.146.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.857.429 3.204.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.857.429 3.204.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 96.604.737 133.081.463
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 8.974.549 10.666.154
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.055.539 4.433.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.919.010 6.232.219
Diğer Dönen Varlıklar
17 129.858 3.968.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 129.858 3.968.580
ARA TOPLAM
328.784.368 303.489.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
328.784.368 303.489.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 44.250 41.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 44.250 41.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 212.771.503 205.839.987
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.985.522 5.303.462
Binalar
30.947.984 29.475.356
Tesis, Makine ve Cihazlar
134.422.334 126.863.385
Taşıtlar
1.132.256 1.185.393
Mobilya ve Demirbaşlar
6.720.673 7.026.936
Özel Maliyetler
95.218 96.983
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.678.719 11.088.370
Diğer Maddi Duran Varlıklar
729.700 741.005
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.077.424 3.254.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.979.623 4.232.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.979.623 4.232.424
Peşin Ödenmiş Giderler
17 11.695.029 7.668.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 11.695.029 7.668.325
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 24.953.678 24.173.907
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
256.750.777 245.440.709
TOPLAM VARLIKLAR
585.535.145 548.930.694
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5-7 726.146 1.794.224
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
268.678 758.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 268.678 758.422
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 457.468 1.035.802
Banka Kredileri
7 911.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 454.820 123.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5-6 65.909.207 64.945.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 46.376 54.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 65.862.831 64.890.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.885.008 2.810.582
Diğer Borçlar
5-8 9.637.329 2.500.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 44.336 23.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.592.993 2.477.187
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.397.059 356.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 5.985.055 3.083.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.915.275 1.000.099
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.069.780 2.082.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
90.539.804 75.490.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.539.804 75.490.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 2.575.232 2.627.062
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 2.555.019 2.077.455
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 2.555.019 2.077.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.213 549.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 20.213 549.607
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.520.781 12.467.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.520.781 12.467.379
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.231.484 2.177.194
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.327.497 17.271.635
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.867.301 92.762.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
476.500.237 455.995.055
Ödenmiş Sermaye
18 2.837.014 2.837.014
Sermaye Düzeltme Farkları
18 93.298.657 93.298.657
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -1.926.129 -2.232.699
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.926.129 -2.232.699
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.926.129 -2.232.699
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 33.490.332 33.055.650
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 31.174.989 30.740.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
328.311.564 247.684.119
Net Dönem Karı veya Zararı
20.481.270 81.344.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
167.607 173.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
476.667.844 456.168.315
TOPLAM KAYNAKLAR
585.535.145 548.930.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 198.999.748 187.463.438
Satışların Maliyeti
19 -165.288.972 -152.236.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.710.776 35.226.456
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
33.710.776 35.226.456
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.872.200 -4.633.335
Pazarlama Giderleri
20 -8.001.212 -6.678.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 8.820.668 7.505.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.071.848 -3.418.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.586.184 28.001.351
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.731.713 5.526.751
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -264.922 -1.012.411
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.052.975 32.515.691
Finansman Giderleri
24 -2.738.029 -4.391.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.314.946 28.123.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.811.422 -2.742.374
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.617.950 -2.822.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 806.528 80.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.503.524 25.381.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.503.524 25.381.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.254 14.869
Ana Ortaklık Payları
20.481.270 25.366.469
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 7,21931000 8,94126000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 8,94126000 5,86977000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 306.570 -609.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 306.570 -609.782
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
306.570 -609.782
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.810.094 24.771.556
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.254 14.869
Ana Ortaklık Payları
20.787.840 24.756.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850020


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5715 Değişim: 0,10%
Düşük 32,4899 25.04.2024 Yüksek 32,5763
Açılış: 32,54
34,9514 Değişim: 0,35%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9847
Açılış: 34,8286
2.426,10 Değişim: 0,12%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.428,24
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.