KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2020 - 18:31
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.530.351 -1.530.351 -1.530.351 0 0 27.729.168 152.102.490 38.426.713 190.529.203 312.871.220 91.861 312.963.081
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.927 59.448 -640.479 -640.479 0 -640.479
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -699.927 59.448 -640.479 -640.479 -640.479
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.530.351 0 -1.530.351 0 0 0 0 0 -1.530.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.729.168 0 0 0 151.402.563 38.486.161 189.888.724 312.230.741 91.861 312.322.602
Transferler
0 0 0 0 1.890.514 36.536.199 -38.426.713 -1.890.514 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 113.442.159 113.442.159 113.442.159 50.129 113.492.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228.039 228.039 228.039 0 0 0 228.039 228.039
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -18.314.602 -18.314.602 -18.314.602 -6.329 -18.320.931
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.302.312 -1.302.312 -1.302.312 0 0 29.619.682 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Transferler
0 0 0 0 3.435.968 110.065.639 -113.501.607 -3.435.968 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 81.344.785 81.344.785 81.344.785 54.895 81.399.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-930.387 -930.387 -930.387 0 0 0 -930.387 -930.387
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -32.005.680 -32.005.680 -32.005.680 -17.296 -32.022.976
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.476.283 105.072.939
Dönem Karı (Zararı)
81.399.680 113.551.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
81.399.680 113.551.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.593.120 51.434.454
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 30.524.657 26.860.385
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.858.683 190.994
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.494.148 -6.500
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
364.535 197.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.354.247 1.344.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.531.095 2.487.998
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -699.927
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.823.152 -443.673
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.584.133 3.690.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.237.066 -4.333.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 15.866.919 12.008.174
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 3.413.455 3.802.800
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -10.459.175 -7.786.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 4.395.686 19.652.767
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-415.792 -304.740
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-415.792 -304.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.835.681 -25.921.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
252.784 -8.315.689
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.999.102 1.146.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.251.886 -9.462.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.987.050 484.475
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.987.050 484.475
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.991.978 -30.466.579
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.575.153 -739.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.573.042 9.984.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.177 5.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.559.865 9.979.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
458.725 -516.554
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.495.417 3.415.026
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.379 1.581
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.501.796 3.413.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.070.634 232.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.070.634 232.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.157.119 139.064.328
Ödenen Faiz
-19.191.355 -15.899.364
Alınan Faiz
10.156.791 7.883.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -10.646.272 -25.975.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.288.311 -27.421.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
722.076 591.594
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
722.076 591.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.292.767 -30.376.523
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -46.776.618 -25.856.223
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -516.149 -4.520.300
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.111.973 -1.826.608
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.111.973 -1.826.608
Alınan Faiz
6.394.353 4.189.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.824.538 -17.709.366
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
198.438 611.565
Kredilerden Nakit Girişleri
198.438 611.565
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-32.022.976 -18.320.931
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.636.566 59.941.925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.636.566 59.941.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.616.867 33.674.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.980.301 93.616.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 90.098.119 93.925.629
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 62.471.232 64.882.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.325.214 3.326.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 57.146.018 61.556.011
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.204.437 243.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.204.437 243.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 133.081.463 103.454.020
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 10.666.154 7.091.001
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 4.433.935 1.239.119
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 6.232.219 5.851.882
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.968.580 13.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 3.968.580 13.225
ARA TOPLAM
303.489.985 269.609.661
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.489.985 269.609.661
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 41.895 15.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.895 15.619
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 205.839.987 187.952.091
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.303.462 2.204.643
Binalar
29.475.356 29.147.305
Tesis, Makine ve Cihazlar
126.863.385 123.113.610
Taşıtlar
1.185.393 1.367.130
Mobilya ve Demirbaşlar
7.026.936 6.515.441
Özel Maliyetler
96.983 123.917
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.088.370 624.736
Diğer Maddi Duran Varlıklar
741.005 796.212
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.254.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.232.424 4.948.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.232.424 4.948.585
Peşin Ödenmiş Giderler
17 7.668.325 5.556.352
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 7.668.325 5.556.352
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 24.173.907 19.587.402
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.440.709 218.289.319
TOPLAM VARLIKLAR
548.930.694 487.898.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5-7 1.794.224 713.512
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
758.422 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 758.422
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.035.802 713.512
Banka Kredileri
7 911.950 713.512
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 123.852 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5-6 64.945.639 52.283.578
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 54.906 41.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 64.890.733 52.241.849
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.810.582 2.351.857
Diğer Borçlar
5-8 2.500.853 4.996.270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 23.666 17.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.477.187 4.978.983
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 356.401 1.572.820
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 3.083.045 5.461.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.000.099 1.555.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.082.946 3.906.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
75.490.744 67.379.322
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.490.744 67.379.322
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 2.627.062 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 2.077.455 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 2.077.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
549.607 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 549.607
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.467.379 9.925.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.467.379 9.925.980
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.177.194 2.871.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.271.635 12.797.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.762.379 80.176.982
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
455.995.055 407.586.337
Ödenmiş Sermaye
18 2.837.014 2.837.014
Sermaye Düzeltme Farkları
18 93.298.657 93.298.657
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -2.232.699 -1.302.312
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.232.699 -1.302.312
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.232.699 -1.302.312
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 33.055.650 29.619.682
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 30.740.307 27.304.339
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
247.684.119 169.624.160
Net Dönem Karı veya Zararı
81.344.785 113.501.607
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
173.260 135.661
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
456.168.315 407.721.998
TOPLAM KAYNAKLAR
548.930.694 487.898.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 737.165.985 637.093.284
Satışların Maliyeti
19 -613.184.889 -476.584.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.981.096 160.509.265
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
123.981.096 160.509.265
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.591.945 -16.721.741
Pazarlama Giderleri
20 -24.949.127 -21.907.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 24.239.730 31.786.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -15.635.466 -24.443.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.044.288 129.223.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 17.974.040 34.762.404
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -6.356.043 -18.773.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.662.285 145.212.677
Finansman Giderleri
24 -15.866.919 -12.008.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.795.366 133.204.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.395.686 -19.652.767
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -9.429.853 -25.518.696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 5.034.167 5.865.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.399.680 113.551.736
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.399.680 113.551.736
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.895 50.129
Ana Ortaklık Payları
81.344.785 113.501.607
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 28,67268000 40,00742000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -930.387 228.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -930.387 228.039
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-930.387 228.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.469.293 113.779.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.895 50.129
Ana Ortaklık Payları
80.414.398 113.729.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821003


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.728 Değişim: -0,37% Hacim : 78.720 Mio.TL Son veri saati : 17:27
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9530 Değişim: 0,17%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,2968 Değişim: -0,19%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.461,63 Değişim: -0,32%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.