KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 07:48
KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.335.578 -1.335.578 -1.335.578 0 0 26.695.093 159.378.512 2.903.493 162.282.005 283.784.720 65.255 283.849.975
Transferler
0 0 0 0 1.034.075 -7.234.387 -2.903.493 -10.137.880 -9.103.805 -9.103.805
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 23.650.935 23.650.935 23.650.935 28.109 23.679.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-988.962 -988.962 -988.962 0 0 0 -988.962 -988.962
Kar Payları
0 0 0 0 -41.635 -41.635 -41.635 -9.994 -51.629
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.324.540 -2.324.540 -2.324.540 0 0 27.729.168 152.102.490 23.650.935 175.753.425 297.301.253 83.370 297.384.623
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.530.351 -1.530.351 -1.530.351 0 0 27.729.168 152.102.490 38.426.713 190.529.203 312.871.220 91.861 312.963.081
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -1.096.159 -3.071.633 -4.167.792 -4.167.792 -4.167.792
Transferler
0 0 0 0 1.890.514 36.536.199 -38.426.713 -1.890.514 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 85.892.018 85.892.018 85.892.018 39.804 85.931.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
244.268 244.268 244.268 0 0 0 244.268 244.268
Kar Payları
0 0 0 0 -18.314.602 -18.314.602 -18.314.602 -6.328 -18.320.930
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.286.083 -1.286.083 -1.286.083 0 0 29.619.682 169.227.928 82.820.385 252.048.313 376.525.112 125.337 376.650.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.277.601 52.978.170
Dönem Karı (Zararı)
82.860.189 23.679.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.860.189 23.679.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.316.732 33.647.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 19.797.320 19.579.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.882 -81.243
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-40.112 -9.800
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.230 -71.443
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.958.218 4.814.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.042.520 1.529.573
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.050.567
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.966.265 3.284.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.188.770 5.090.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.668.616 -916.238
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 10.337.637 8.221.022
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 2.347.675 1.860.658
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -4.827.926 -4.074.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 21.626.932 4.433.395
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-222.626 -189.129
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-222.626 -189.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.234.410 -1.427.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.224.898 -14.475.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.069.693 -5.537.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.294.591 -8.937.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
459.955 758.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
459.955 758.647
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.751.926 6.480.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
63.340 -1.215.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.175.608 5.415.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
529 -376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.175.079 5.415.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-543.555 454.803
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.799.220 1.313.622
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.385 3.630
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.796.835 1.309.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.154 -159.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-212.154 -159.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.942.511 55.899.547
Ödenen Faiz
-12.813.801 -6.037.359
Alınan Faiz
4.995.030 4.052.727
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -14.846.139 -936.745
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.198.449 -6.392.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
409.155 657.739
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
409.155 657.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.875.045 -6.693.007
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -22.268.551 -6.660.441
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.606.494 -32.566
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.286.963 -1.083.987
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.286.963 -1.083.987
Alınan Faiz
2.554.404 727.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.422.877 -37.957.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.375.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.375.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.947 -26.178.402
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.947 -26.178.402
Ödenen Temettüler
-18.320.930 -9.155.433
Ödenen Faiz
0 -3.999.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.656.275 8.628.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.656.275 8.628.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.674.942 15.148.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.331.217 23.776.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.614.579 33.866.079
Ticari Alacaklar
5-6 73.705.288 56.630.987
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.402.776 4.472.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 71.302.512 52.158.518
Diğer Alacaklar
8 268.882 728.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 268.882 728.837
Stoklar
9 90.928.631 73.184.935
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 6.288.097 6.351.437
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.646.634 3.222.637
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.641.463 3.128.800
Diğer Dönen Varlıklar
17 758.603 248.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 758.603 248.294
ARA TOPLAM
251.564.080 171.010.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.564.080 171.010.569
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 14.920 14.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.920 14.920
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 191.289.030 188.824.076
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.061.069 1.970.799
Binalar
24.812.211 25.374.994
Tesis, Makine ve Cihazlar
123.607.785 129.202.714
Taşıtlar
1.278.705 716.404
Mobilya ve Demirbaşlar
4.642.510 2.932.905
Özel Maliyetler
126.009 145.475
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.919.486 3.521.981
Diğer Maddi Duran Varlıklar
782.158 899.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.273.558 847.316
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.273.558 847.316
Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.016.707 3.729.744
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.016.707 3.729.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 15.776.609 10.909.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.600.094 204.554.876
TOPLAM VARLIKLAR
466.164.174 375.565.445
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 101.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 101.947
Banka Kredileri
7 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 101.947
Ticari Borçlar
5-6 49.434.386 42.387.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 36.667 36.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.397.719 42.351.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.324.856 2.868.411
Diğer Borçlar
5-8 3.380.464 1.581.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 18.091 15.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.362.373 1.565.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 10.929.122 2.030.012
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 11.534.572 4.994.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.218.536 644.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.316.036 4.349.771
ARA TOPLAM
77.603.400 53.963.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.603.400 53.963.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.097.540 8.638.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.097.540 8.638.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.812.785 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.910.325 8.638.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.513.725 62.602.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
376.525.112 312.871.220
Ödenmiş Sermaye
18 2.837.014 2.837.014
Sermaye Düzeltme Farkları
18 93.298.657 93.298.657
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -1.286.083 -1.530.351
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.286.083 -1.530.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.286.083 -1.530.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 29.619.682 27.729.168
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 27.304.339 25.413.825
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
169.227.928 152.102.490
Net Dönem Karı veya Zararı
82.820.385 38.426.713
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.337 91.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
376.650.449 312.963.081
TOPLAM KAYNAKLAR
466.164.174 375.565.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 453.387.571 354.050.469 153.009.867 117.713.891
Satışların Maliyeti
19 -343.574.902 -299.566.419 -112.150.283 -93.008.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
109.812.669 54.484.050 40.859.584 24.705.334
BRÜT KAR (ZARAR)
109.812.669 54.484.050 40.859.584 24.705.334
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.948.287 -9.865.265 -3.588.436 -3.240.107
Pazarlama Giderleri
20 -16.068.902 -15.272.365 -4.720.602 -4.579.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 25.273.590 9.600.050 15.040.923 3.106.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -17.343.164 -4.000.071 -10.361.626 -1.943.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.725.906 34.946.399 37.229.843 18.048.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 30.496.961 2.119.043 23.562.188 561.790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -6.398.109 -731.981 -5.756.426 -133.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.824.758 36.333.461 55.035.605 18.477.178
Finansman Giderleri
24 -10.337.637 -8.221.022 -5.583.566 -1.554.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.487.121 28.112.439 49.452.039 16.923.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -21.626.932 -4.433.395 -8.360.148 -3.973.345
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -23.745.249 -1.162.954 -11.088.418 -316.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.118.317 -3.270.441 2.728.270 -3.657.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.860.189 23.679.044 41.091.891 12.949.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.860.189 23.679.044 41.091.891 12.949.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.804 28.109 18.674 7.975
Ana Ortaklık Payları
82.820.385 23.650.935 41.073.217 12.941.744
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 29,19280000 8,33656000 14,47762000 4,56175000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 244.268 -988.962 236.297 -61.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 244.268 -988.962 236.297 -61.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
244.268 -988.962 236.297 -61.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.104.457 22.690.082 41.328.188 12.887.869
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.804 28.109 18.674 7.975
Ana Ortaklık Payları
83.064.653 22.661.973 41.309.514 12.879.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718762


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9937 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2253 Değişim: 0,04%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.846,26 Değişim: -1,09%
Düşük 1.841,06 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.