KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:22
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.485 705 -25.590 1.045 -451.295 -23.388 327.564 327.564
Transferler
-23.388 23.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59 12.795 -31.832 -19.096 -19.096
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.495 646 -12.795 1.045 -474.683 -31.832 308.468 308.468
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.165 -5.629 663.536
Transferler
-1 18.025 -18.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.567 -8.418 -6.851 -2.226 -9.077
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 3.063 1.045 -413.936 -8.418 662.314 -7.856 654.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.099 -37.389
Dönem Karı (Zararı)
-10.646 -31.834
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
94.324 115.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 15.514 14.902
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.477 -958
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 43 351
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.520 -1.309
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.938 39.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.035 2.473
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.903 37.043
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.896 24.834
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.822 -3.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.718 27.863
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.758 48.250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.366 -1.593
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366 -1.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.734 -8.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-205 -234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.124 -103.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.216 -127.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.803 14.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.587 -141.524
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.554 45.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.723 54.085
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.728 -3.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.995 57.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.369 -75.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
82.148 -41.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.779 -34.336
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.554 -19.253
Ödenen Faiz
-4.054 -448
Alınan Faiz
6.638 2.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.588 -496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -516 -783
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.935 -19.117
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.748 -36.288
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-125 -28.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229 396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.036 -8.094
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.439 -4.505
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -597 -3.589
Alınan Faiz
184 321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.811 5.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
456.389 262.075
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-464.918 -239.700
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.309 -3.659
Ödenen Faiz
-33.973 -12.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.460 -67.819
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
751 -59
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.709 -67.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.239 82.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.530 14.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34.530 47.239
Finansal Yatırımlar
13.077 2.466
Ticari Alacaklar
883.103 855.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 422.754 383.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 460.349 471.992
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
75.677 64.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
75.677 64.382
Diğer Alacaklar
283 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
283 99
Türev Araçlar
56.541 44.868
Stoklar
8 166.354 124.280
Peşin Ödenmiş Giderler
11 19.756 14.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 731 1.720
Diğer Dönen Varlıklar
15 129.290 144.427
ARA TOPLAM
1.379.342 1.300.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.379.342 1.300.371
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.738 150.613
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
69.876 85.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
69.876 85.880
Türev Araçlar
98.947 89.735
Maddi Duran Varlıklar
9 468.740 467.628
Kullanım Hakkı Varlıkları
390 664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
227.938 235.456
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 217.293 224.811
Peşin Ödenmiş Giderler
11 443
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 92.709 90.974
Diğer Duran Varlıklar
15 39.158 114.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.148.496 1.235.581
TOPLAM VARLIKLAR
2.527.838 2.535.952
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 807.642 904.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
284.044 146.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
284.044 146.471
Banka Kredileri
12 283.862 145.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
182 487
Ticari Borçlar
186.123 229.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.047 12.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 181.076 217.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.995 6.866
Türev Araçlar
12.817 14.183
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 12.351 14.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 215 157
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.534 46.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.065 3.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 42.469 43.305
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.004 12.522
ARA TOPLAM
1.364.725 1.376.060
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.364.725 1.376.060
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
460.160 446.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
460.160 446.591
Banka Kredileri
12 459.886 446.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
274 295
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 101 170
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.394 49.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
33.729 33.200
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.665 16.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.655 496.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.873.380 1.872.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
662.314 669.166
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.890 145.891
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.890 145.891
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
153.912 153.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.022 -8.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.063 1.496
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.063 1.496
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.045 1.045
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-413.936 -431.961
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.418 18.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.856 -5.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
654.458 663.537
TOPLAM KAYNAKLAR
2.527.838 2.535.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 267.849 363.421
Satışların Maliyeti
16 -228.348 -300.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.501 62.602
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 159.810 187.057
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
16 -145.553 -176.090
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.257 10.967
BRÜT KAR (ZARAR)
53.758 73.569
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.537 -11.301
Pazarlama Giderleri
17 -11.417 -18.401
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.743 -3.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
65.127 30.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-550 -2.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.638 68.672
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
388 562
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-28
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.026 69.206
Finansman Giderleri
-102.406 -109.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.380 -40.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.734 8.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.734 8.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.646 -31.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.646 -31.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.228
Ana Ortaklık Payları
-8.418 -31.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00000900 -0,00005000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.567 12.736
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.567 -59
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 12.795
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.567 12.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.079 -19.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.228
Ana Ortaklık Payları
-6.851 -19.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846641


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: 0,00% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2368 Değişim: 0,18%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8657 Değişim: 0,06%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.424,45 Değişim: 0,60%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.424,93
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.