KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 20:07
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -458.741.662 6.906.865 327.126.209 327.126.209
Transferler
-552.993 13.473 7.446.385 -6.906.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.587.566 43.263.220 488.881 -21.514.335 -23.387.670 437.662 437.662
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -6.453.704 198.484.656 704.585 -25.589.944 1.045.086 -451.295.277 -23.387.670 327.563.871 327.563.871
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -6.453.704 198.484.656 704.585 -25.589.944 1.045.086 -451.295.277 -23.387.670 327.563.871 327.563.871
Transferler
-44.571.666 21.183.996 23.387.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.568.639 791.754 25.589.944 18.024.512 42.837.571 2.279.525 45.117.096
Sermaye Arttırımı
19 300.000.000 613.313 300.613.313 300.613.313
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.849.845 -1.849.845 -7.909.014 -9.758.859
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000.000 22.585.778 5.305.130 6.778.544 -8.022.343 153.912.990 1.496.339 1.045.086 -431.961.126 18.024.512 669.164.910 -5.629.489 663.535.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.224.079 47.702.860
Dönem Karı (Zararı)
20.304.037 -23.387.670
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
275.375.611 232.704.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.4-11-12 60.814.437 53.083.445
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.481.629 5.316.616
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-21-22 2.079.935 4.046.089
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 401.694 1.270.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.000.014 40.157.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 11.979.240 7.773.348
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 38.020.774 32.384.106
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
172.423.444 87.871.232
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -25.181.733 -38.401.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-25 197.605.177 126.272.714
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
74.296.137 118.053.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.128.266 -55.607.375
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -11.128.266 6.503.410
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
30 0 -62.110.785
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 4.421.510 -13.715.287
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -77.933.294 -2.455.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-286.116.450 -142.410.210
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.386.701 -69.604.954
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-193.940.630 -157.879.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.446.071 88.274.417
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
75.152.633 -75.769.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.685.893 57.279.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.263.639 16.006.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.422.254 41.273.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.196.489 -54.315.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.317.849 -70.468.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-57.514.338 16.153.538
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.563.198 66.906.247
Ödenen Faiz
22 -25.649.392 -16.374.541
Alınan Faiz
22 22.577.691 24.867.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.736.905 -1.481.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -3.708.302 -1.041.102
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -20.270.369 -25.173.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.397.873 -68.417.145
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
30 -47.714.154 -27.071.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
146.728.083 6.822.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.220.098 -51.092.687
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -32.652.514 -43.593.507
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.567.584 -7.499.180
Alınan Faiz
23 2.604.042 2.924.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.429.619 86.752.842
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.613.313
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 300.613.313
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
716.939.433 437.199.411
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-906.181.787 -253.230.624
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-839.181.787 -233.230.624
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-67.000.000 -20.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.911.054 -6.272.926
Ödenen Faiz
-158.889.524 -90.943.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.255.825 66.038.557
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.274.370 488.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.530.195 66.527.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 82.769.148 16.241.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 47.238.953 82.769.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 47.238.953 82.769.148
Finansal Yatırımlar
30 2.465.708 48.225.635
Ticari Alacaklar
855.940.460 522.505.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 383.951.625 197.805.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 471.988.835 324.699.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
64.382.157 42.386.884
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 64.382.157 42.386.884
Diğer Alacaklar
99.213 73.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 99.213 73.732
Türev Araçlar
29 44.867.703 29.102.154
Stoklar
9 124.280.288 184.366.071
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.946.349 21.973.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 1.720.158 738.891
Diğer Dönen Varlıklar
18 144.427.097 103.554.509
ARA TOPLAM
1.300.368.086 1.035.696.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.300.368.086 1.035.696.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
30 150.612.827 98.904.827
Ticari Alacaklar
84.373.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 84.373.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
85.880.403 136.195.638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 85.880.403 136.195.638
Türev Araçlar
29 89.735.406 87.306.462
Maddi Duran Varlıklar
11 467.628.209 561.416.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.4 663.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 235.455.284 195.607.116
Şerefiye
10.644.658
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
224.810.626 195.607.116
Peşin Ödenmiş Giderler
10 443.464 539.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 90.974.223 100.075.978
Diğer Duran Varlıklar
18 114.188.422 59.770.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.235.582.188 1.324.188.952
TOPLAM VARLIKLAR
2.535.950.274 2.359.885.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 904.833.663 380.706.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.471.497 501.725.031
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.471.497 501.725.031
Banka Kredileri
30 145.984.469 501.725.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.4 487.028
Ticari Borçlar
229.845.353 247.332.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 12.775.009 24.038.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 217.070.344 223.294.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.865.670 5.798.965
Türev Araçlar
29 14.183.181 9.249.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.729.588 63.932.923
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 157.128 174.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.451.956 29.469.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.147.112 2.864.688
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 43.304.844 26.604.704
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 12.522.271 3.764.731
ARA TOPLAM
1.376.060.307 1.242.154.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.376.060.307 1.242.154.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
446.591.230 725.051.509
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
446.591.230 725.051.509
Banka Kredileri
30 446.296.457 725.051.509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.4 294.773
Türev Araçlar
29 16.061.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 169.961 13.325.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.593.355 35.728.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 33.199.743 21.279.033
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 16.393.612 14.449.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.354.546 790.166.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.872.414.853 2.032.321.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
669.164.910 327.563.871
Ödenmiş Sermaye
19 900.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.778.544 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.890.647 192.030.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.890.647 192.030.952
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
153.912.990 198.484.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.022.343 -6.453.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.496.339 -24.885.359
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.496.339 704.585
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.589.944
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.589.944
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.045.086 1.045.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-431.961.126 -451.295.277
Net Dönem Karı veya Zararı
18.024.512 -23.387.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.629.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
663.535.421 327.563.871
TOPLAM KAYNAKLAR
2.535.950.274 2.359.885.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.704.291.496 1.441.587.850
Satışların Maliyeti
20 -1.416.644.647 -1.224.801.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
287.646.849 216.786.246
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 177.836.871 241.606.076
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -150.262.560 -178.582.522
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.574.311 63.023.554
BRÜT KAR (ZARAR)
315.221.160 279.809.800
Genel Yönetim Giderleri
21 -56.743.391 -47.101.954
Pazarlama Giderleri
21 -63.460.120 -83.190.637
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -9.518.695 -9.284.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 102.422.343 117.984.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -29.937.030 -30.834.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
257.984.267 227.382.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 83.364.405 70.024.308
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.827.069 -354.994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
338.521.603 297.052.027
Finansman Giderleri
25 -313.796.056 -334.154.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.725.547 -37.102.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.421.510 13.715.287
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.145.272 -476.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.276.238 14.192.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.304.037 -23.387.670
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.304.037 -23.387.670
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.279.525
Ana Ortaklık Payları
18.024.512 -23.387.670
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 28 0,02980000 -0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.568.639 44.850.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 51.074.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.960.799 1.984.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
392.160 -8.208.369
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
27 -7.811.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 392.160 -396.892
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.381.698 -21.025.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 791.754 488.881
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.589.944 -21.514.335
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26-27 25.589.944 -21.514.335
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.813.059 23.825.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.117.096 437.662
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.279.525
Ana Ortaklık Payları
42.837.571 437.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825207


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.956 Değişim: 0,54% Hacim : 52.860 Mio.TL Son veri saati : 13:30
Düşük 8.886 05.03.2024 Yüksek 8.960
Açılış: 8.913
31,6102 Değişim: 0,12%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3551 Değişim: 0,11%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.160,70 Değişim: 0,55%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.166,01
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.