KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 23:44
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 487.014 1.031.613 -366.976.506 -73.505.481 348.211.818 -24.572.384 323.639.434
Transferler
-73.505.481 73.505.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-380.783 -4.088.375 -4.469.158 -4.823.922 -9.293.080
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.746.616 9.746.616 29.396.306 39.142.922
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 106.231 1.031.613 -430.735.371 -4.088.375 353.489.276 353.489.276
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 355.004.434
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.000.959 -7.000.959 -7.000.959
Transferler
-491.840 7.398.705 -6.906.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
851.447 -38.232.525 -20.110.804 -57.491.882 -57.491.882
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.282.589 1.067.151 -42.308.134 1.031.613 -430.465.691 -20.110.804 290.511.593 290.511.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.875.500 -76.425.371
Dönem Karı (Zararı)
-20.110.804 -8.912.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
212.940.683 113.651.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 40.920.508 35.848.327
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.907.351
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.206.960
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.114.311
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.686.781 4.600.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.148.618 977.844
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.821.719
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.538.163 5.444.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.176.308 44.092.175
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.276.616 58.182.272
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
94.452.924 -14.090.097
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.487.652 28.884.205
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.931.008 1.286.423
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21.931.008 1.286.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -19.315.605 3.187.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
54.031 660.068
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-62.664 699.820
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
116.695 -39.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-408.495.554 -190.370.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-246.478.861 -175.606.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.513.471 -105.785.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -240.965.390 -69.820.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -129.650.365 -40.494.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-56.064.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.248.031 126.273.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.376.939 20.307.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 89.624.970 105.965.765
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.653.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.203.004 -100.542.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-69.607.999 -52.927.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.404.995 -47.615.622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-215.665.675 -85.631.083
Alınan Faiz
1.276.616 10.173.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.665.671 -519.010
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-820.770 -448.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.955.203 -70.713.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.634.388 2.737.069
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.868.161 1.801.131
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.766.227 935.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.735.004 -74.487.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.419.655 -72.643.285
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.315.349 -1.843.962
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.854.587 1.036.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.426.279 148.408.968
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
797.620.870 489.253.487
Kredilerden Nakit Girişleri
797.620.870 489.253.487
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-488.529.194 -285.542.370
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-468.529.194 -285.542.370
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.000.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11.758.068
Ödenen Faiz
-76.362.516 -55.302.149
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.939.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.404.424 1.270.020
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
851.447 -380.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.552.977 889.237
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.241.710 6.595.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.688.733 7.484.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.688.733 16.241.710
Finansal Yatırımlar
28.002.821 17.333.500
Ticari Alacaklar
667.890.702 416.289.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.830.295 29.316.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 633.060.407 386.972.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
46.358.960 25.216.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
46.358.960 25.216.799
Diğer Alacaklar
155.738 210.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
155.738 210.251
Türev Araçlar
42.782.660 10.989.917
Stoklar
9 239.517.847 109.867.482
Peşin Ödenmiş Giderler
70.595.048 14.964.355
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.953.387
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 67.641.661 14.964.355
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 820.770 500.500
Diğer Dönen Varlıklar
12 82.733.708 32.514.796
ARA TOPLAM
1.189.546.987 644.128.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.189.546.987 644.128.688
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25.580.447 9.725.860
Ticari Alacaklar
109.294.584 114.769.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 109.294.584 114.769.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
169.256.844 133.773.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
169.256.844 133.773.952
Türev Araçlar
139.043.645 43.959.667
Maddi Duran Varlıklar
10 486.854.108 463.849.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 197.366.410 217.768.342
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
197.366.410 217.768.342
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.456.925 1.022.671
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 112.234.603 80.160.836
Diğer Duran Varlıklar
12 69.034.865 116.885.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.310.122.431 1.181.916.658
TOPLAM VARLIKLAR
2.499.669.418 1.826.045.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 360.096.017 103.579.448
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 349.483.600 69.014.019
Ticari Borçlar
276.301.585 190.053.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 4.655.685 8.032.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 271.645.900 182.020.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.865.868 5.700.070
Türev Araçlar
9.472.930 5.600.630
Ertelenmiş Gelirler
13 25.518.175 9.463.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.321.971 40.575.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.792.114 2.242.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 44.529.857 38.333.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.998.114 2.259.417
ARA TOPLAM
1.079.058.260 426.246.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.079.058.260 426.246.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.062.204.558 1.000.454.748
Türev Araçlar
31.266.115 13.207.407
Ertelenmiş Gelirler
13 7.445.438 1.003.249
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.183.454 30.128.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.526.961 17.593.975
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.656.493 12.534.732
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.130.099.565 1.044.794.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.209.157.825 1.471.040.912
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
290.511.593 355.004.434
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.241.319 147.733.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.241.319 147.733.159
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
155.282.589 155.774.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.041.270 -8.041.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.240.983 -3.859.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.067.151 215.704
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-42.308.134 -4.075.609
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-42.308.134 -4.075.609
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-430.465.691 -430.863.437
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.110.804 6.906.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
290.511.593 355.004.434
TOPLAM KAYNAKLAR
2.499.669.418 1.826.045.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 985.459.465 615.460.321 368.719.124 291.684.398
Satışların Maliyeti
17 -805.332.734 -547.862.285 -269.686.846 -243.150.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.126.731 67.598.036 99.032.278 48.534.317
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 304.051.946 178.145.050 99.875.936 11.562.880
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -215.615.810 -151.759.596 -43.503.491 -2.898.112
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.436.136 26.385.454 56.372.445 8.664.768
BRÜT KAR (ZARAR)
268.562.867 93.983.490 155.404.723 57.199.085
Genel Yönetim Giderleri
18 -34.062.090 -27.333.346 -13.144.729 -9.661.849
Pazarlama Giderleri
18 -57.137.589 -23.796.770 -23.665.539 -12.199.343
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -6.955.407 -3.576.651 -2.655.298 -1.673.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
176.440.833 201.606.249 109.591.167 53.966.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.174.348 -149.114.189 -2.360.155 -43.404.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
334.674.266 91.768.783 223.170.169 44.226.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.036.778 6.404.986 12.910.454 5.183.183
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-278.876 -1.679.453 -7.714 -1.451.834
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
350.432.168 96.494.316 236.072.909 47.958.177
Finansman Giderleri
14 -389.858.577 -102.219.342 -248.780.528 -40.049.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.426.409 -5.725.026 -12.707.619 7.908.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.315.605 -3.187.271 12.503.296 -2.231.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 19.315.605 -3.187.271 12.503.296 -2.231.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.110.804 -8.912.297 -204.323 5.677.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.110.804 -8.912.297 -204.323 5.677.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -4.823.922 0 -2.029.256
Ana Ortaklık Payları
-20.110.804 -4.088.375 -204.323 7.706.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 20 -0,00030000 -0,00010000 0,00000000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-37.381.078 -380.783 -16.622.885 49.332
Yabancı Para Çevrim Farkları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9853 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,1679 Değişim: -0,15%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.847,93 Değişim: -1,00%
Düşük 1.845,77 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.