KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:59
KAP ***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 487.014 1.031.613 -366.976.506 -73.505.481 348.211.818 -24.572.384 323.639.434
Transferler
-73.505.481 73.505.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-430.115 -11.794.706 -12.224.821 -2.794.666 -15.019.487
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 56.899 1.031.613 -440.481.987 -11.794.706 335.986.997 -27.367.050 308.619.947
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 1.031.613 -4.075.609 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 355.004.434
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.000.959 -7.000.959 -7.000.959
Transferler
-491.840 7.398.705 -6.906.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
216.753 -20.974.946 -19.906.481 -40.664.674 -40.664.674
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.282.589 432.457 1.031.613 -25.050.555 -430.465.691 -19.906.481 307.338.801 307.338.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.421.305 -6.631.319
Dönem Karı (Zararı)
-19.906.481 -14.589.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.383.802 62.915.776
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 27.403.010 24.941.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.125.698 -3.979.678
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.125.698 1.365.011
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.344.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.758.437 -5.410.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.970.828 3.004.224
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.571.719
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.787.609 -4.843.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.460.764 29.991.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-777.650 -3.267.676
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
55.238.414 33.259.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.487.652 16.676.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.906.519 -51.947
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.906.519 -51.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -6.812.309 955.451
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
54.031 -206.928
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-62.664 -146.680
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
116.695 -60.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.096.980 -56.691.488
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.244.897 -6.514.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.439.717 -577.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -111.805.180 -5.937.398
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -70.400.336 -29.457.713
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.284.148 -9.866.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.763.175 11.813.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.770.033 -5.022.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 65.533.208 16.836.517
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.985.367 16.571.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.859 -39.238.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.601.196 -26.305.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.685.055 -12.933.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.619.659 -8.365.084
Alınan Faiz
777.650 3.267.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-950.734 -1.438.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -628.562 -95.226
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.948.694 -42.196.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.509.188 2.751.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.742.961 1.840.423
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.766.227 911.348
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.459.996 -44.947.888
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.480.743 -43.475.506
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.979.253 -1.472.382
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.848.812 51.251.058
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
380.627.126 282.300.456
Kredilerden Nakit Girişleri
380.627.126 282.300.456
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-295.227.138 -202.379.163
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-275.227.138 -202.379.163
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.000.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-990.584
Ödenen Faiz
-48.522.653 -28.670.235
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.962.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.478.813 2.423.622
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
216.753 -430.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.695.566 1.993.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.241.710 6.595.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.937.276 8.588.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
38.937.276 16.241.710
Finansal Yatırımlar
7.892.099 17.333.500
Ticari Alacaklar
543.187.388 416.289.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 31.756.541 29.316.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 511.430.847 386.972.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
33.490.869 25.216.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
33.490.869 25.216.799
Diğer Alacaklar
121.612 210.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
121.612 210.251
Türev Araçlar
20.821.123 10.989.917
Stoklar
9 180.267.818 109.867.482
Peşin Ödenmiş Giderler
44.140.217 14.964.355
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 805.371
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 43.334.846 14.964.355
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 628.562 500.500
Diğer Dönen Varlıklar
12 17.937.296 32.514.796
ARA TOPLAM
887.424.260 644.128.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
887.424.260 644.128.688
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.723.746 9.725.860
Ticari Alacaklar
100.638.236 114.769.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 100.638.236 114.769.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
138.621.450 133.773.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
138.621.450 133.773.952
Türev Araçlar
72.873.930 43.959.667
Maddi Duran Varlıklar
10 473.713.404 463.849.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 204.367.379 217.768.342
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
204.367.379 217.768.342
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.130.957 1.022.671
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 94.863.785 80.160.836
Diğer Duran Varlıklar
12 129.472.809 116.885.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.225.405.696 1.181.916.658
TOPLAM VARLIKLAR
2.112.829.956 1.826.045.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 312.084.295 103.579.448
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 264.346.033 69.014.019
Ticari Borçlar
251.816.729 190.053.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 4.262.591 8.032.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 247.554.138 182.020.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.475.815 5.700.070
Türev Araçlar
10.159.529 5.600.630
Ertelenmiş Gelirler
13 22.504.530 9.463.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.631.636 40.575.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.534.406 2.242.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 42.097.230 38.333.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.668.227 2.259.417
ARA TOPLAM
915.686.794 426.246.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
915.686.794 426.246.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 840.798.094 1.000.454.748
Türev Araçlar
16.555.027 13.207.407
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.660.382 30.128.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.321.816 17.593.975
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.338.566 12.534.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 8.790.858 1.003.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
889.804.361 1.044.794.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.805.491.155 1.471.040.912
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
307.338.801 355.004.434
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.241.319 147.733.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.241.319 147.733.159
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
155.282.589 155.774.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.041.270 -8.041.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.618.098 -3.859.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
432.457 215.704
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.050.555 -4.075.609
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.050.555 -4.075.609
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-430.465.691 -430.863.437
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.906.481 6.906.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
307.338.801 355.004.434
TOPLAM KAYNAKLAR
2.112.829.956 1.826.045.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 616.740.341 335.792.666 354.770.468 271.733.816
Satışların Maliyeti
17 -535.645.888 -303.942.857 -300.046.578 -220.125.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.094.453 31.849.809 54.723.890 51.608.223
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 204.176.010 166.582.170 24.913.950 5.568.722
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -172.112.319 -148.861.484 -7.530.047 1.171.444
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.063.691 17.720.686 17.383.903 6.740.166
BRÜT KAR (ZARAR)
113.158.144 49.570.495 72.107.793 58.348.389
Genel Yönetim Giderleri
18 -20.917.361 -17.671.497 -10.484.202 -8.826.813
Pazarlama Giderleri
18 -33.472.050 -11.597.427 -22.703.882 -6.094.143
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -4.300.109 -1.903.231 -2.238.805 -1.812.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
66.849.666 134.853.623 38.152.139 31.764.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.814.193 -105.710.008 -5.124.153 -45.068.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.504.097 47.541.955 69.708.890 28.310.993
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.126.324 1.221.803 641.801 -2.970.003
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-271.162 -227.619 -271.162 589.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.359.259 48.536.139 70.079.529 25.930.198
Finansman Giderleri
14 -141.078.049 -62.170.060 -82.501.639 -23.278.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.718.790 -13.633.921 -12.422.110 2.651.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.812.309 -955.451 5.430.047 1.279.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 6.812.309 -955.451 5.430.047 1.279.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.906.481 -14.589.372 -6.992.063 3.931.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.906.481 -14.589.372 -6.992.063 3.931.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.794.666 -748.903
Ana Ortaklık Payları
-19.906.481 -11.794.706 -6.992.063 4.679.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 20 -0,00030000 -0,00020000 -0,00010000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-20.758.193 -430.115 -11.875.547 -102.634
Yabancı Para Çevrim Farkları
216.753 92.458
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
216.753 92.458
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.974.946 -430.115 -11.968.005 -102.634
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-20.974.946 -430.115 -11.968.005 -102.634
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.758.193 -430.115 -11.875.547 -102.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.664.674 -15.019.487 -18.867.610 3.828.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.794.666 -748.903
Ana Ortaklık Payları
-40.664.674 -12.224.821 -18.867.610 4.577.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704881


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8946 Değişim: -0,07%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,2109 Değişim: -0,43%
Düşük 31,1629 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.874,99 Değişim: -0,51%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.