KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:21
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finan -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
121.636.200 -121.636.200 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.865.956 -1.865.956 312.766 312.766 24.988.476 24.988.476 23.435.286 925.894 24.361.180
Dönem Karı (Zararı)
24.988.476 24.988.476 24.988.476 442.818 25.431.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.865.956 -1.865.956 312.766 312.766 -1.553.190 483.076 -1.070.114
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 58.320.000 -15.989.464 -15.989.464 -987.791 -987.791 11.664.000 445.896.915 24.988.476 470.885.391 523.892.136 4.707.367 528.599.503
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynönem Başı Bakiyeler
22 200.000.000 -18.464.032 -18.464.032 317.883 317.883 317.883 11.664.000 309.845.330 66.436.133 376.281.463 569.799.314 0 569.799.314
Transferler
66.436.133 -66.436.133 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.272.363 -10.272.363 56.600 56.600 56.600 79.980.178 79.980.178 69.764.415 69.764.415
Dönem Karı (Zararı)
79.980.178 79.980.178 79.980.178 79.980.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.272.363 -10.272.363 56.600 56.600 56.600 -10.215.763 -10.215.763
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.245.923 1.245.923
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.000.000 -28.736.395 -28.736.395 374.483 374.483 374.483 11.664.000 376.281.463 79.980.178 456.261.641 639.563.729 1.245.923 640.809.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.786.363 1.556.184
Dönem Karı (Zararı)
81.226.101 25.431.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
81.226.101 24.678.538
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 752.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.282.733 -12.631.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 11.195.577 8.208.686
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
402.113 160.152
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 402.113 160.152
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.217.366 4.379.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 7.406.377 3.867.912
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 139.380 -1.000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
151.666 199.270
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 519.943 313.741
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-579.856
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.397.233 348.716
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -615.415 -8.943.749
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 18.012.648 9.292.465
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-635.718 -1.242.046
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.415.082 -27.283.112
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
55.130 -26
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.470.212 -27.283.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -27.031.522 3.140.223
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -267.378 -344.527
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-267.378 -344.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-174.265.810 -1.703.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.163.671 44.424.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.350 -2.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.160.321 44.427.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.207.738 -10.967.706
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.207.738 -10.967.706
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-93.724.254 -11.189.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.360.460 -15.883.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.360.460 -15.883.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.190.313 -8.086.904
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 37.724
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
56.190.313 -8.124.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-86.756.976 11.095.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -2.930.466 -1.753.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -517.897 -6.556.131
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 36.369 6.500
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-617.393 -1.236.866
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.215.743 -28.228.003
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 354.660
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -73.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
403.781 748.136
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 403.781 748.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.900.678 -28.976.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -30.953.695 -17.864.730
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -19.946.983 -11.111.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.217.441 -114.635.360
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.157.418.038 148.753.830
Kredilerden Nakit Girişleri
1.157.418.038 148.753.830
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-897.445.344 -258.982.060
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-897.445.344 -258.982.060
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.026.552 -2.265.752
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
635.718 1.242.046
Ödenen Faiz
-8.983.315 -10.294.244
Alınan Faiz
618.896 6.910.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.215.335 -141.307.179
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 795.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.215.335 -140.511.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 65.379.466 372.351.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 174.594.801 231.839.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 174.612.728 65.400.874
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
9 655.555.633 639.084.853
Diğer Alacaklar
10 1.675.413 1.782.847
Türev Araçlar
14 25.022.501 22.552.289
Stoklar
11 840.853.356 747.531.215
Peşin Ödenmiş Giderler
12 148.208.478 70.412.721
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 5.608.014 5.590.388
Diğer Dönen Varlıklar
21 4.165.206 3.895.717
ARA TOPLAM
1.855.701.329 1.556.250.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.855.701.329 1.556.250.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.268.442 5.194.936
Diğer Alacaklar
10 47.707 30.961
Maddi Duran Varlıklar
15 229.308.298 204.501.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 29.032.705 30.183.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 145.573.720 128.639.244
Şerefiye
4 617.393
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 144.956.327 128.639.244
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.764.851 15.498.217
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 36.368.338 6.092.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
452.364.061 390.140.514
TOPLAM VARLIKLAR
2.308.065.390 1.946.391.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 328.275.396 199.184.611
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 694.642.100 291.095.400
Ticari Borçlar
9 333.561.576 384.509.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 31.581.617 22.865.432
Diğer Borçlar
10 1.912.629 607.205
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 126.266.135 77.445.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 275.354 411.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.353.507 25.739.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 21.076.786 16.121.620
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.276.721 9.617.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 4.771.808 7.314.432
ARA TOPLAM
1.552.640.122 1.009.172.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.552.640.122 1.009.172.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 64.019.970 329.547.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.641.852 35.826.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 48.641.852 35.826.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 1.953.794 2.044.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.615.616 367.419.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.667.255.738 1.376.592.104
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
639.563.729 569.799.314
Ödenmiş Sermaye
22 200.000.000 200.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.736.395 -18.464.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.736.395 -18.464.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.736.395 -18.464.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
374.483 317.883
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
374.483 317.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
374.483 317.883
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
376.281.463 309.845.330
Net Dönem Karı veya Zararı
79.980.178 66.436.133
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.245.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
640.809.652 569.799.314
TOPLAM KAYNAKLAR
2.308.065.390 1.946.391.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 552.065.788 332.590.939
Satışların Maliyeti
23 -389.978.082 -264.107.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.087.706 68.483.597
BRÜT KAR (ZARAR)
162.087.706 68.483.597
Genel Yönetim Giderleri
24 -11.346.942 -5.553.549
Pazarlama Giderleri
24 -14.780.513 -8.190.974
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -10.362.622 -5.358.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 53.760.908 14.449.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -28.250.361 -10.891.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.108.176 52.938.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 278.889 346.609
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -11.511 -2.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
151.375.554 53.283.482
Finansman Gelirleri
28 8.547.980 23.779.202
Finansman Giderleri
28 -106.974.878 -49.243.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.948.656 27.818.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.031.522 -3.140.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -382.087 -206.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 27.413.609 -2.934.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.980.178 24.678.538
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5 752.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.980.178 25.431.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 442.818
Ana Ortaklık Payları
79.980.178 24.988.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,40000000 0,12300000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00000000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.272.363 -1.865.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -13.194.018 -2.332.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.921.655 466.489
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.921.655 466.489
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.600 795.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 795.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
73.506 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.906 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-16.906 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.215.763 -1.070.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.764.415 24.361.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 925.894
Ana Ortaklık Payları
69.764.415 23.435.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9842 Değişim: 0,37%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9925
Açılış: 15,9256
17,0718 Değişim: 0,21%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0788
Açılış: 17,036
951,31 Değişim: 0,27%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 953,72
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.