KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:40
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.962.728 64.278.988 -68.241.716 -3.962.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.964.324 -2.964.324 -133.475 -133.475 80.374.680 80.374.680 77.276.881 -863.132 76.413.749
Dönem Karı (Zararı)
80.374.680 80.374.680 80.374.680 -632.816 79.741.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.964.324 -2.964.324 -133.475 -133.475 -3.097.799 -230.316 -3.328.115
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -10.388.819 -10.388.819 -545.277 -545.277 11.664.000 210.623.764 80.374.680 290.998.444 350.048.348 -2.864.521 347.183.827
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892
Transferler
113.636.951 -113.636.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.156.996 -3.156.996 -566.780 -566.780 56.400.913 56.400.913 52.677.137 7.607.134 60.284.271
Dönem Karı (Zararı)
56.400.913 56.400.913 56.400.913 8.488.621 64.889.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.156.996 -3.156.996 -566.780 -566.780 -3.723.776 -881.487 -4.605.263
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -14.498.860 -14.498.860 -1.192.520 -1.192.520 11.664.000 324.260.715 56.400.913 380.661.628 434.954.248 4.320.915 439.275.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.146.066 78.418.338
Dönem Karı (Zararı)
64.889.534 79.741.864
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
51.481.512 80.729.888
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.408.022 -988.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.765.962 54.541.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 19.820.252 21.113.266
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
62.314 3.863.363
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 62.314 3.863.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.489.932 7.197.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.905.884 3.601.861
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 370.023 1.425.749
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 214.025 2.170.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.014.925 15.548.146
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -10.483.707 -4.864.365
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 34.498.632 20.649.455
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 0 2.314.895
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 0 -2.551.839
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-2.340.012 -3.369.337
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
53.858.093 -3.803.377
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
40.870 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 53.817.223 -3.803.377
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 9.232.664 15.219.322
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -372.206 -1.227.127
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-372.206 -1.227.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.571.829 -39.496.520
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.536.889 -21.851.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
389 -2.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.537.278 -21.849.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.821.543 -4.378.445
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.821.543 -4.378.445
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.128.610 3.245.157
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.338.891 -46.917.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.338.891 -46.917.215
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.423.678 30.405.190
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.978 -6.170.424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.431.656 36.575.614
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.083.667 94.787.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -2.983.207 -2.779.434
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -9.012.727 -13.958.438
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 477.120 368.937
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-9.418.787 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.417.072 -43.563.943
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.491.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.298.450 1.417.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.611.281 1.417.085
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.687.169 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.224.042 -44.981.028
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.219.476 -12.314.841
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -19.004.566 -32.666.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.980.573 -105.276.711
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.098.636.510 326.437.080
Kredilerden Nakit Girişleri
1.098.636.510 326.437.080
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.015.455.454 -420.498.172
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.015.455.454 -420.498.172
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.907.443
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.340.012 3.369.337
Ödenen Faiz
-33.285.995 -19.735.434
Alınan Faiz
9.652.943 5.150.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.709.567 -70.422.316
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.448.267 -363.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.261.300 -70.786.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 293.100.022 91.472.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 304.361.322 20.686.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 305.277.369 293.185.305
Ticari Alacaklar
8 336.968.897 291.960.848
Diğer Alacaklar
9 7.104.072 3.415.944
Türev Araçlar
13 0 4.223.300
Stoklar
10 340.411.640 274.345.344
Peşin Ödenmiş Giderler
11 63.713.233 35.643.642
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 0 20.186.609
Diğer Dönen Varlıklar
20 3.199.550 821.834
ARA TOPLAM
1.056.674.761 923.782.826
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12.757.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.069.432.117 923.782.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.491.480 0
Diğer Alacaklar
9 3.457 9.003
Maddi Duran Varlıklar
14 103.311.123 67.694.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 36.082.944 22.112.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.478.515 80.775.393
Şerefiye
0 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 85.478.515 80.343.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.091.848 14.714.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 10.803.253 4.854.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.262.620 190.160.742
TOPLAM VARLIKLAR
1.316.694.737 1.113.943.568
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 323.228.552 278.402.171
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 196.362.896 124.204.902
Ticari Borçlar
8 123.010.761 115.671.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 13.668.989 11.979.678
Diğer Borçlar
9 394.809 1.792.242
Türev Araçlar
13 51.422.553 1.828.630
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 11.500.663 14.441.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 5.778.233 16.001.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.252.923 15.742.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 7.760.390 7.782.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.492.533 7.960.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.670.816 9.445.322
ARA TOPLAM
744.291.195 589.510.629
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
5.942.991
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
750.234.186 589.510.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 100.679.274 120.891.454
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.506.114 24.550.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 26.506.114 24.550.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.185.388 145.442.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
877.419.574 734.952.676
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
434.954.248 382.277.111
Ödenmiş Sermaye
21 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.498.860 -11.341.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.498.860 -11.341.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.192.520 -625.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.192.520 -625.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
324.260.715 210.623.764
Net Dönem Karı veya Zararı
56.400.913 113.636.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.320.915 -3.286.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
439.275.163 378.990.892
TOPLAM KAYNAKLAR
1.316.694.737 1.113.943.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 646.325.815 541.199.572 258.250.282 153.713.200
Satışların Maliyeti
22 -487.266.252 -383.533.034 -188.645.716 -106.333.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.059.563 157.666.538 69.604.566 47.380.123
BRÜT KAR (ZARAR)
159.059.563 157.666.538 69.604.566 47.380.123
Genel Yönetim Giderleri
23 -16.529.446 -15.798.804 -6.302.778 -5.967.185
Pazarlama Giderleri
23 -17.654.687 -17.835.457 -6.570.318 -5.588.338
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -8.166.766 -6.646.533 -3.133.185 -1.748.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 19.181.649 11.953.224 7.520.394 4.772.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -18.142.582 -10.143.702 -9.458.005 -161.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.747.731 119.195.266 51.660.674 38.685.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 418.801 1.233.073 154.506 568.383
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -46.595 -5.946 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
118.119.937 120.422.393 51.815.180 39.254.338
Finansman Gelirleri
27 88.980.022 23.374.970 43.462.193 10.452.005
Finansman Giderleri
27 -146.385.783 -47.562.357 -68.600.460 -8.716.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.714.176 96.235.006 26.676.913 40.989.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.232.664 -15.505.118 -4.720.212 -7.168.999
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -15.501.306 -16.431.057 -6.613.269 -5.893.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 6.268.642 925.939 1.893.057 -1.275.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.481.512 80.729.888 21.956.701 33.820.533
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.408.022 -988.024 14.297.311 -301.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.889.534 79.741.864 36.254.012 33.519.498
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.488.621 -632.816 9.065.210 -197.883
Ana Ortaklık Payları
56.400.913 80.374.680 27.188.802 33.717.381
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,88300000 1,38400000 0,37600000 0,58000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,08400000 -0,00600000 0,09000000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.156.996 -2.964.324 -941.074 -792.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.047.431 -3.800.415 -1.206.505 -1.016.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
890.435 836.091 265.431 223.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
890.435 836.091 265.431 223.641
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.448.267 -363.791 -77.370 96.221
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.448.267 -363.791 -77.370 96.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.605.263 -3.328.115 -1.018.444 -696.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.284.271 76.413.749 35.235.568 32.822.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.571.723 -863.131 9.016.226 -136.966
Ana Ortaklık Payları
52.712.548 77.276.880 26.219.342 32.959.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887455


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2185 Değişim: 0,02%
Düşük 17,1902 07.07.2022 Yüksek 17,2466
Açılış: 17,2155
17,5453 Değişim: -0,02%
Düşük 17,5401 07.07.2022 Yüksek 17,5949
Açılış: 17,548
963,02 Değişim: 0,03%
Düşük 961,77 07.07.2022 Yüksek 964,81
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.