KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2020 - 19:32
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
68.241.716 -68.241.716 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.761.267 -1.761.267 -124.236 -124.236 9.818.406 9.818.406 7.932.903 -558.764 7.374.139
Dönem Karı (Zararı)
9.818.406 9.818.406 9.818.406 -344.390 9.474.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.761.267 -1.761.267 -124.236 -124.236 -1.885.503 -214.374 -2.099.877
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -9.185.762 -9.185.762 -536.038 -536.038 7.701.272 214.586.492 9.818.406 224.404.898 280.704.370 -2.560.153 278.144.217
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 58.320.000 -11.341.864 -11.341.864 -625.740 -625.740 11.664.000 210.623.764 113.636.951 324.260.715 382.277.111 -3.286.219 378.990.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
113.636.951 -113.636.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.929.241 -1.929.241 -248.396 -248.396 6.376.877 6.376.877 4.199.240 -884.700 3.314.540
Dönem Karı (Zararı)
6.376.877 6.376.877 6.376.877 -456.084 5.920.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.929.241 -1.929.241 -248.396 -248.396 -2.177.637 -428.616 -2.606.253
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -13.271.105 -13.271.105 -874.136 -874.136 11.664.000 324.260.715 6.376.877 330.637.592 386.476.351 -4.170.919 382.305.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.829.733 54.274.652
Dönem Karı (Zararı)
5.920.793 9.474.016
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.920.793 9.474.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.306.762 15.727.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 6.984.910 6.312.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-208.524 760.232
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -208.524 760.232
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.933.819 3.857.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.915.634 3.113.079
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 95.796 232.995
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -77.611 511.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.288.950 2.580.251
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.542.529 -2.873.918
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 13.831.479 7.191.681
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 0 4.336
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 0 -1.741.848
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-835.814 -1.074.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.135.626 2.088.353
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18.693 7.128
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 23.116.933 2.081.225
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 185.754 1.399.792
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -177.959 -196.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-177.959 -196.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.176.463 32.834.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.033.200 47.572.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.488 -2.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.036.688 47.574.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.451.800 6.680.143
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.451.800 6.680.143
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.642.146 16.539.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.221.848 -30.752.270
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.221.848 -30.752.270
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.015.361 -7.205.937
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.170.424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.015.361 -1.035.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.051.092 58.035.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.525.345 -1.529.660
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -14.369.480 -2.419.762
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 14.000 188.409
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.289.089 -23.739.401
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.748.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.686 264.510
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.686 264.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.747.285 -24.003.911
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.327.027 -2.089.957
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.420.258 -21.913.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.672.429 -79.936.585
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
531.017.608 138.796.798
Kredilerden Nakit Girişleri
531.017.608 138.796.798
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-535.866.133 -212.425.329
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.778.504 -1.194.637
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
835.814 1.074.597
Ödenen Faiz
-17.423.151 -9.061.932
Alınan Faiz
1.541.937 2.873.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.791.251 -49.401.334
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-677.012 -338.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.468.263 -49.739.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 293.100.022 91.472.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 248.631.759 41.732.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 248.632.351 293.185.305
Ticari Alacaklar
8 330.884.252 291.960.848
Diğer Alacaklar
9 4.919.278 3.415.944
Türev Araçlar
13 0 4.223.300
Stoklar
10 260.911.722 274.345.344
Peşin Ödenmiş Giderler
11 46.688.595 35.643.642
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 0 20.186.609
Diğer Dönen Varlıklar
20 801.517 821.834
ARA TOPLAM
892.837.715 923.782.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
892.837.715 923.782.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.748.490 0
Diğer Alacaklar
9 3.458 9.003
Maddi Duran Varlıklar
14 69.874.523 67.694.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 37.353.500 22.112.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.601.280 80.775.393
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 83.169.334 80.343.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.295.030 14.714.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 6.930.644 4.854.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.806.925 190.160.742
TOPLAM VARLIKLAR
1.099.644.640 1.113.943.568
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 383.384.346 278.402.171
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 49.847.848 124.204.902
Ticari Borçlar
8 89.450.022 115.671.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 13.951.572 11.979.678
Diğer Borçlar
9 2.084.060 1.792.242
Türev Araçlar
13 20.722.263 1.828.630
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 13.691.509 14.441.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.632.245 16.001.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.121.651 15.742.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.179.317 7.782.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.942.334 7.960.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.575.963 9.445.322
ARA TOPLAM
593.461.479 589.510.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
593.461.479 589.510.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 96.579.857 120.891.454
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.297.872 24.550.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 27.297.872 24.550.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.877.729 145.442.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
717.339.208 734.952.676
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
386.476.351 382.277.111
Ödenmiş Sermaye
21 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.271.105 -11.341.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.271.105 -11.341.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-874.136 -625.740
Yabancı Para Çevrim Farkları
-874.136 -625.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 11.664.000 11.664.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
324.260.715 210.623.764
Net Dönem Karı veya Zararı
6.376.877 113.636.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.170.919 -3.286.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
382.305.432 378.990.892
TOPLAM KAYNAKLAR
1.099.644.640 1.113.943.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 205.872.407 179.271.085
Satışların Maliyeti
22 -162.633.420 -134.490.506
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.238.987 44.780.579
BRÜT KAR (ZARAR)
43.238.987 44.780.579
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.174.506 -4.145.830
Pazarlama Giderleri
23 -6.483.178 -6.545.543
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -7.200.099 -6.836.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 8.067.017 3.462.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.292.404 -2.381.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.155.817 28.333.541
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 186.686 196.741
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -8.727 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.333.776 28.530.282
Finansman Gelirleri
27 27.861.159 6.762.861
Finansman Giderleri
27 -51.088.388 -24.419.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.106.547 10.873.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-185.754 -1.399.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.632.245 -2.618.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.446.491 1.218.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.920.793 9.474.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.920.793 9.474.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-456.084 -344.390
Ana Ortaklık Payları
6.376.877 9.818.406
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,10900000 0,16800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.929.241 -1.761.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.473.386 -2.258.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
544.145 496.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
544.145 496.768
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-677.012 -338.610
Yabancı Para Çevrim Farkları
-677.012 -338.610
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.606.253 -2.099.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.314.540 7.374.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-884.700 -558.763
Ana Ortaklık Payları
4.199.240 7.932.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847052


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.