KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:26
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359
Transferler
31.400.203 -31.400.203 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-884.887 -884.887 -20.871 -20.871 6.187.183 6.187.183 5.281.425 -501.842 4.779.583
Dönem Karı (Zararı)
6.187.183 6.187.183 6.187.183 -465.828 5.721.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-884.887 -884.887 -20.871 -20.871 -905.758 -36.014 -941.772
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -5.808.724 -5.808.724 -40.049 -40.049 5.956.976 148.177.697 6.187.183 154.364.880 212.793.083 -735.141 212.057.942
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -7.424.495 -7.424.495 -411.802 -411.802 7.701.272 146.344.776 68.241.716 214.586.492 272.771.467 -2.001.389 270.770.078
Transferler
68.241.716 -68.241.716 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.761.267 -1.761.267 -124.236 -124.236 9.818.406 9.818.406 7.932.903 -558.764 7.374.139
Dönem Karı (Zararı)
9.818.406 9.818.406 9.818.406 -344.390 9.474.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.761.267 -1.761.267 -124.236 -124.236 -1.885.503 -214.374 -2.099.877
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -9.185.762 -9.185.762 -536.038 -536.038 7.701.272 214.586.492 9.818.406 224.404.898 280.704.370 -2.560.153 278.144.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.268.024 1.106.270
Dönem Karı (Zararı)
9.474.016 5.721.355
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.474.016 5.721.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.720.930 11.589.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 6.312.954 6.926.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
760.232 90.635
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 760.232 90.635
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.857.314 2.807.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.113.079 1.538.961
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 232.995 1.140.868
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 511.240 127.188
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.587.379 1.685.960
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.873.918 -130.759
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 7.198.809 2.049.993
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 4.336 30.458
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -1.741.848 -263.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.399.792 127.960
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -196.741 -48.816
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-196.741 -48.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.834.091 -14.635.282
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.572.263 22.893.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.615 -5.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.574.878 22.899.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.680.143 5.537.655
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -7.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.680.143 5.545.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.539.892 -26.584.568
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.752.270 5.936.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.752.270 5.936.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.205.937 -22.418.970
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.170.424 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.035.513 -22.418.970
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.029.037 2.675.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.529.660 -656.764
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -2.419.762 -943.523
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 188.409 31.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.739.401 -8.277.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.510 82.203
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.510 82.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.003.911 -8.359.615
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.089.957 -2.984.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -21.913.954 -5.374.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.929.957 7.683.455
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.683.386 75.424.039
Kredilerden Nakit Girişleri
139.683.386 75.424.039
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.425.329 -64.622.442
Ödenen Faiz
-9.061.932 -3.248.901
Alınan Faiz
2.873.918 130.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.401.334 512.313
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-338.610 -56.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.739.944 455.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 91.472.871 9.683.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 41.732.927 10.139.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar
t ve Nakit Benzerleri
5 42.023.888 91.763.832
Ticari Alacaklar
7 196.295.190 241.984.321
Diğer Alacaklar
8 1.075.459 1.170.199
Stoklar
9 260.267.090 277.567.214
Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.238.351 30.227.795
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.486.227 2.227.003
Diğer Dönen Varlıklar
19 419.486 655.283
ARA TOPLAM
530.805.691 645.595.647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
530.805.691 645.595.647
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.458 3.458
Maddi Duran Varlıklar
13 37.666.435 37.990.043
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 18.577.013 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
75.361.514 75.991.731
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 74.929.568 75.559.785
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.652.531 8.785.690
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 8.789.806 7.021.197
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.050.757 129.792.119
TOPLAM VARLIKLAR
677.856.448 775.387.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 114.313.797 87.724.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 112.208.471 210.223.335
Ticari Borçlar
7 69.612.991 99.798.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 12.219.757 9.387.582
Diğer Borçlar
8 2.029.458 8.248.654
Türev Araçlar
12 2.081.225 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 17.921.904 18.952.054
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.122.627 384.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.216.220 11.472.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.423.715 6.201.895
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.792.505 5.271.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 5.509.126 8.326.260
ARA TOPLAM
352.235.576 454.517.935
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.235.576 454.517.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 25.000.000 30.260.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.476.655 19.838.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 22.476.655 19.838.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.476.655 50.099.753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.712.231 504.617.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
280.704.370 272.771.467
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.185.762 -7.424.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.185.762 -7.424.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-536.038 -411.802
Yabancı Para Çevrim Farkları
-536.038 -411.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 7.701.272 7.701.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
214.586.492 146.344.776
Net Dönem Karı veya Zararı
9.818.406 68.241.716
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.560.153 -2.001.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
278.144.217 270.770.078
TOPLAM KAYNAKLAR
677.856.448 775.387.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 179.271.085 133.372.384
Satışların Maliyeti
21 -134.490.506 -99.305.951
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.780.579 34.066.433
BRÜT KAR (ZARAR)
44.780.579 34.066.433
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.145.830 -2.802.461
Pazarlama Giderleri
22 -6.545.543 -6.453.437
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -6.836.996 -6.995.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.462.531 10.372.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.381.200 -10.497.373
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.333.541 17.690.447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 196.741 48.816
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.530.282 17.739.263
Finansman Gelirleri
26 6.762.861 2.077.131
Finansman Giderleri
26 -24.419.335 -13.967.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.873.808 5.849.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.399.792 -127.960
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.618.334 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.218.542 -127.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.474.016 5.721.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.474.016 5.721.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-344.390 -465.828
Ana Ortaklık Payları
9.818.406 6.187.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,16800000 0,10600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.761.267 -884.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.258.035 -1.134.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
496.768 249.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
496.768 249.583
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-338.610 -56.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
-338.610 -56.885
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.099.877 -941.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.374.139 4.779.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-558.763 -501.842
Ana Ortaklık Payları
7.932.902 5.281.425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763313


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 0,00% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4690 Değişim: -0,06%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5346
Açılış: 13,477
15,2278 Değişim: -0,09%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,48 Değişim: -0,08%
Düşük 798,48 26.01.2022 Yüksek 804,59
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.