KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 19:42
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Transferler
6.395.565 -6.395.565 -3.282.791 -3.282.791 -3.282.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.267.484 47.267.484
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484
Transferler
-3.282.791 3.282.791 0
Dönem Karı (Zararı)
7.763.383 7.763.383 7.763.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.011.781 -1.011.781 -1.011.781
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.438.975 5.537.649
Dönem Karı (Zararı)
7.763.383 -3.282.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.990.752 18.374.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 6.530.855 5.486.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
465.825 478.583
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1, 21 465.825 478.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.104.889 2.048.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.1, 16.2 2.104.889 2.048.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.097.396 11.489.851
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.507 -12.102
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23, 21 5.098.903 11.501.953
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-77.524
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.791.787 -707.091
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-511.007
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -511.007
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
166.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.073.804 -5.486.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.374.639 186.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.098.924 284.067
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.418.367 2.118.424
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.406.635 -8.032.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
478.372 1.032.304
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.555.132 51.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.377.987 -1.126.082
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.680.331 9.605.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.241.356 -2.078.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -1.989.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.127.171 -6.702.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 0 2.476.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -13.128.678 -9.191.630
Alınan Faiz
1.507 12.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.740.852 1.393.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.084.743 70.591.628
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.685.253 -57.363.017
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.502.930 -877.878
Ödenen Faiz
-5.637.412 -10.957.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.570.952 228.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.570.952 228.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.861.948 1.633.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.432.900 1.861.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.432.900 1.861.948
Ticari Alacaklar
88.130.678 69.221.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 2.840.628 6.492.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 85.290.050 62.729.434
Diğer Alacaklar
3.372.356 1.273.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3, 8 509.066 332.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.863.290 941.090
Stoklar
10 32.132.997 20.714.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 1.427.712 1.085.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
191 1.725
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.670.381 699.657
ARA TOPLAM
130.167.215 94.858.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.167.215 94.858.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 70.832.261 62.438.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.037.936 2.216.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 221.060 53.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.876.145 65.494.287
TOPLAM VARLIKLAR
205.043.360 160.353.121
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.579.125 31.200.808
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.579.125 31.200.808
Banka Kredileri
6.1 33.818.973 30.238.941
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.760.152 961.867
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.1 5.004.583 4.659.006
Ticari Borçlar
84.762.953 58.553.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 56.939.284 36.159.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 27.823.669 22.394.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.769.550 1.291.178
Diğer Borçlar
1.706.190 151.058
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.552.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
154.040 98.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.455.670 1.642.396
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.4 13.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 4.455.670 1.628.561
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.546.564
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.523.817 2.951.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.1 3.424.601 2.918.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
99.216 33.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
59.900 83.141
ARA TOPLAM
138.408.352 100.532.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.408.352 100.532.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.533.960 5.115.768
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.533.960 5.115.768
Banka Kredileri
6 2.665.143 3.729.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.868.817 1.385.997
Ticari Borçlar
0 802.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 0 802.859
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
166.594 333.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.014.464 4.392.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2 6.014.464 4.392.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.900.904 1.908.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.615.922 12.552.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.024.274 113.085.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.019.086 47.267.484
Ödenmiş Sermaye
18 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.603.414 20.615.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.603.414 20.615.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.915.937 -1.904.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.893.952 -611.161
Net Dönem Karı veya Zararı
7.763.383 -3.282.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.019.086 47.267.484
TOPLAM KAYNAKLAR
205.043.360 160.353.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 232.388.449 186.876.183
Satışların Maliyeti
19 -183.376.860 -153.380.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.011.589 33.495.402
BRÜT KAR (ZARAR)
49.011.589 33.495.402
Genel Yönetim Giderleri
20.1 -7.163.455 -6.683.423
Pazarlama Giderleri
20.2 -22.830.303 -16.724.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 5.964.232 3.255.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -8.469.205 -5.776.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.512.858 7.565.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 511.007
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.512.858 8.076.938
Finansman Gelirleri
1.507 12.102
Finansman Giderleri
23 -6.959.195 -12.078.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.555.170 -3.989.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.791.787 707.091
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.546.564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -245.223 707.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.763.383 -3.282.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.763.383 -3.282.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.763.383 -3.282.791
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 25 0,38820000 -0,16414000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 25 0,38820000 -0,16414000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.011.781 -887.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.264.726 -1.108.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
252.945 221.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 252.945 221.793
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.011.781 -887.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.751.602 -4.169.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.751.602 -4.169.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914194


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4866 Değişim: 0,66%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,8891 Değişim: -0,04%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.405,64 Değişim: 0,61%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.