KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:26
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Transferler
6.395.565 -6.395.565 0
Dönem Karı (Zararı)
-5.777.491 -5.777.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-330.851 -330.851
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.347.836 -611.161 -5.777.491 45.329.104 45.329.104
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484
Transferler
-3.282.791 3.282.791 0
Dönem Karı (Zararı)
4.939.043 4.939.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-600.721 -600.721
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.504.877 -3.893.952 4.939.043 51.605.806 51.605.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.421.818 -2.093.381
Dönem Karı (Zararı)
4.939.043 -5.777.491
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.285.224 14.673.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 4.286.293 3.321.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
290.734 -155.427
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 290.734 -155.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.149.909 1.529.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.149.909 1.529.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.394.641 9.926.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.152 9.926.804
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.395.793
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
163.647
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
50.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.670.491 -7.277.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.476.298 2.052.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.449.951 1.181.604
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.044.337 1.292.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.969.549 -11.590.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.927 11.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-723.381 -224.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.553.776 1.618.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.131.958 -1.721.693
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.989.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.615.932 -3.632.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -4.617.084 -3.640.731
Alınan Faiz
1.152 8.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.177.040 4.431.782
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.175.073 53.711.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.416.923 -39.192.092
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-635.457 -153.091
Ödenen Faiz
-4.945.653 -9.934.812
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.017.074 -1.294.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.017.074 -1.294.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.861.948 1.633.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
844.874 339.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 844.874 1.861.948
Ticari Alacaklar
76.407.428 69.221.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 1.548.089 6.492.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 74.859.339 62.729.434
Diğer Alacaklar
3.723.383 1.273.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3 332.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.723.383 941.090
Stoklar
10 29.758.967 20.714.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 2.261.455 1.085.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.898 1.725
Diğer Dönen Varlıklar
1.444.284 699.657
ARA TOPLAM
114.442.289 94.858.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.442.289 94.858.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 63.753.531 62.438.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.310.412 2.216.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 185.424 53.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.034.255 65.494.287
TOPLAM VARLIKLAR
182.476.544 160.353.121
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.842.812 31.200.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.842.812 31.200.808
Banka Kredileri
6 37.133.973 30.238.941
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.708.839 961.867
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.278.707 4.659.006
Ticari Borçlar
63.300.201 58.553.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 38.914.966 36.159.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 24.385.235 22.394.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.170.494 1.291.178
Diğer Borçlar
204.985 151.058
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
152.835 1.301.447 1.642.396
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.4 13.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 1.301.447 1.628.561
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.621.287 2.951.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.898.771 2.918.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
722.516 33.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
83.141
ARA TOPLAM
113.719.933 100.532.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.719.933 100.532.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.636.073 5.115.768
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.636.073 5.115.768
Banka Kredileri
6 4.423.328 3.729.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.212.745 1.385.997
Ticari Borçlar
3.025.666 802.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 3.025.666 802.859
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
208.244 333.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.358.729 4.392.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.2 5.358.729 4.392.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.922.093 1.908.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.150.805 12.552.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.870.738 113.085.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.605.806 47.267.484
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.014.474 20.615.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.014.474 20.615.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.504.877 -1.904.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.893.952 -611.161
Net Dönem Karı veya Zararı
18 4.939.043 -3.282.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.605.806 47.267.484
TOPLAM KAYNAKLAR
182.476.544 160.353.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
156.529.421 141.544.485 66.799.557 48.445.590
Satışların Maliyeti
-124.933.651 -117.684.633 -54.349.697 -42.044.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.595.770 23.859.852 12.449.860 6.401.278
BRÜT KAR (ZARAR)
31.595.770 23.859.852 12.449.860 6.401.278
Genel Yönetim Giderleri
-5.171.106 -5.377.300 -1.867.221 -1.715.214
Pazarlama Giderleri
-16.497.393 -12.356.660 -7.076.868 -4.303.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.305.840 2.191.666 2.453.307 157.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.646.699 -4.168.245 -1.938.829 -2.031.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.586.412 4.149.313 4.020.249 -1.491.286
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.586.412 4.149.313 4.020.249 -1.491.286
Finansman Gelirleri
1.152 8.008 178 2.354
Finansman Giderleri
-4.484.874 -9.934.812 -2.060.808 -3.505.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.102.690 -5.777.491 1.959.619 -4.994.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-163.647 -220.153 42.545
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
339.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-163.647 -220.153 -297.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.939.043 -5.777.491 1.739.466 -4.952.327
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 4.939.043 -5.777.491 1.739.466 -4.952.327
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.939.043 -5.777.491 1.739.466 -4.952.327
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,24695000 -0,28887000 0,08697000 -0,24762000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,24695000 0,28887000 0,08697000 -0,24762000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-600.721 -330.851 -206.328 -103.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-750.901 -413.564 -257.910 -128.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
150.180 82.713 51.582 25.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
150.180 82.713 51.582 25.799
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-600.721 -330.851 -206.328 -103.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.338.322 -6.108.342 1.533.138 -5.055.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.338.322 -6.108.342 1.533.138 -5.055.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885096


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.