KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 18:21
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Transferler
6.395.565 -6.395.565 0
Dönem Karı (Zararı)
-444.673 -444.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.627 -83.627
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.100.612 -611.161 -444.673 50.909.146 50.909.146
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484
Transferler
-3.282.791 3.282.791 0
Dönem Karı (Zararı)
2.785.182 2.785.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-311.708 -311.708
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.215.864 -3.893.952 2.785.182 49.740.958 49.740.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.228.559 3.455.788
Dönem Karı (Zararı)
2.785.182 -444.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.186.767 4.447.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 1.426.009 1.115.649
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
119.849 318.356
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 119.849 318.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.274.429 873.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.274.429 873.108
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.324.021 2.155.009
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-906 -3.596
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.324.927 2.158.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.459 -14.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.286.852 1.032.539
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.570.035 3.120.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
358.437 224.207
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.141.668 2.102.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.808.676 -6.185.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
144.768 1.346.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.811 -3.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.149.191 426.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.258.801 5.035.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.030.242 -1.579.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.210.119 -820.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.211.025 -820.414
Alınan Faiz
906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.333.665 -2.232.719
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.126.306 13.572.890
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.476.737 -12.632.811
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-213.212
Ödenen Faiz
-1.770.022 -3.172.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
684.775 402.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
684.775 402.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.861.948 1.633.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.546.723 2.036.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.546.723 1.861.948
Ticari Alacaklar
62.531.980 69.221.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 4.553.990 6.492.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 57.977.990 62.729.434
Diğer Alacaklar
914.995 1.273.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3 332.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 914.995 941.090
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Stoklar
10 18.572.962 20.714.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 1.422.640 1.085.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.861 1.725
Diğer Dönen Varlıklar
418.099 699.657
ARA TOPLAM
86.409.260 94.858.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.409.260 94.858.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 62.543.845 62.438.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.584.823 2.216.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 60.190 53.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.973.746 65.494.287
TOPLAM VARLIKLAR
153.383.006 160.353.121
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.906.260 31.200.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.906.260 31.200.808
Banka Kredileri
6 22.500.220 30.238.941
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.406.040 961.867
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.044.002 4.659.006
Ticari Borçlar
53.789.836 58.553.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 33.729.186 36.159.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 20.060.650 22.394.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.435.946 1.291.178
Diğer Borçlar
180.869 151.058
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
128.719 98.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
431.658 1.642.396
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.4 13.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 431.658 1.628.561
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.485.147 2.951.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.209.831 2.918.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
275.316 33.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
83.141
ARA TOPLAM
88.273.718 100.532.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.273.718 100.532.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.711.025 5.115.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.711.025 5.115.768
Banka Kredileri
6 5.287.970 3.729.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.423.055 1.385.997
Ticari Borçlar
757.806 802.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 757.806 802.859
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
291.544 333.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.734.797 4.392.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.2 4.734.797 4.392.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.873.158 1.908.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.368.330 12.552.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.642.048 113.085.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.740.958 47.267.484
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.303.487 20.615.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.303.487 20.615.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.215.864 -1.904.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.893.952 -611.161
Net Dönem Karı veya Zararı
2.785.182 -3.282.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.740.958 47.267.484
TOPLAM KAYNAKLAR
153.383.006 160.353.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45.533.506 47.116.307
Satışların Maliyeti
-34.611.778 -37.661.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.921.728 9.455.284
BRÜT KAR (ZARAR)
10.921.728 9.455.284
Genel Yönetim Giderleri
-1.840.504 -2.323.804
Pazarlama Giderleri
-4.652.210 -3.732.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.963.334 1.299.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.205.594 -1.988.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.186.754 2.709.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.186.754 2.709.668
Finansman Gelirleri
906 3.596
Finansman Giderleri
-1.360.019 -3.172.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.827.641 -459.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.459 14.861
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-336.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-42.459 351.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.785.182 -444.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.785.182 -444.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.785.182 -444.673
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,13926000 -0,02223000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,13926000 -0,02223000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-311.708 -83.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-389.635 -104.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.927 20.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
77.927 20.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-311.708 -83.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.473.474 -528.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.473.474 -528.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847403


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,0552 Değişim: -0,24%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
34,8908 Değişim: -0,22%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.425,09 Değişim: -0,18%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.