KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:24
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -966.995 -15.109.504 8.641.288 45.630.381 45.630.381
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-538.510 -538.510
Transferler
8.641.288 -8.641.288 0
Dönem Karı (Zararı)
6.395.565 6.395.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.990 -49.990
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Transferler
6.395.565 -6.395.565 0
Dönem Karı (Zararı)
-3.282.791 -3.282.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-887.171 -887.171
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.537.649 16.520.356
Dönem Karı (Zararı)
-3.282.791 6.395.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.374.781 18.413.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.486.979 6.326.163
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
478.583 942.527
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1,22.2 478.583 942.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.048.392 2.484.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.1,16.2 2.048.392 2.484.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.489.851 6.358.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.102 -2.464.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24,22.2 11.501.953 8.823.529
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-77.524
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -707.091 1.755.279
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-511.007 -120.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -511.007 -120.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
166.598 666.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.486.250 -6.350.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
186.320 -16.392.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
284.067 202.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.118.424 -5.407.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.032.411 15.128.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.032.304 138.766
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.128 -87.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.126.082 66.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.605.740 18.458.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.078.199 -1.168.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.989.892 -769.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.702.974 -5.583.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.476.554 130.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -9.191.630 -5.714.282
Alınan Faiz
12.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.393.380 -10.568.362
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.591.628 26.581.468
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.363.017 -25.080.848
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-877.878 -3.658.388
Ödenen Faiz
-10.957.353 -8.410.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.055 368.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.055 368.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.633.893 1.265.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.861.948 1.633.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.861.948 1.633.893
Ticari Alacaklar
3.1 69.221.864 69.886.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 6.492.430 3.092.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 62.729.434 66.794.017
Diğer Alacaklar
1.273.432 1.557.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3 332.342 307.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 941.090 1.250.219
Stoklar
10 20.714.630 22.064.636
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 1.085.578 2.672.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.725 13.024
Diğer Dönen Varlıklar
18 699.657 27.002
ARA TOPLAM
94.858.834 97.855.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.858.834 97.855.791
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 62.438.844 59.761.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.216.983 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 53.572 101.359
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.494.287 60.647.863
TOPLAM VARLIKLAR
160.353.121 158.503.654
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.1 31.200.808 14.070.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.200.808 14.070.716
Banka Kredileri
30.238.941 14.070.716
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 961.867 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.1 4.659.006 4.668.755
Ticari Borçlar
58.553.459 66.961.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2 36.159.351 41.577.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 22.394.108 25.383.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.291.178 961.677
Diğer Borçlar
151.058 100.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
98.908 48.564
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.642.396 1.903.536
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.4 13.835 1.560.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 1.628.561 342.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.989.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.951.700 3.580.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.1 2.918.364 3.478.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
33.336 102.253
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
83.141 0
ARA TOPLAM
100.532.746 94.236.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.532.746 94.236.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.1 5.115.768 6.310.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.115.768 6.310.985
Banka Kredileri
3.729.771 6.310.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.385.997 0
Ticari Borçlar
802.859 427.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 802.859 427.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
333.196 499.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.392.442 2.753.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2 4.392.442 2.753.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.908.626 2.837.510
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.552.891 12.829.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.085.637 107.066.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.267.484 51.437.446
Ödenmiş Sermaye
19.1 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.1 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.615.195 21.502.366
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.615.195 21.502.366
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.2 22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.2 -1.904.156 -1.016.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-611.161 -7.006.726
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.282.791 6.395.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.267.484 51.437.446
TOPLAM KAYNAKLAR
160.353.121 158.503.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 186.876.183 208.389.305
Satışların Maliyeti
20 -153.380.781 -170.048.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.495.402 38.341.169
BRÜT KAR (ZARAR)
33.495.402 38.341.169
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -7.542.456 -6.325.747
Pazarlama Giderleri
21.2 -15.865.281 -14.706.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 3.255.096 10.497.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -5.776.830 -10.808.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.565.931 16.997.892
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 511.007 120.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 -239.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.076.938 16.878.872
Finansman Gelirleri
12.102 95.501
Finansman Giderleri
24 -12.078.922 -8.823.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.989.882 8.150.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
707.091 -1.755.279
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -1.989.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 707.091 234.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.282.791 6.395.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.282.791 6.395.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.282.791 6.395.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-887.171 -49.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.108.964 -62.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
221.793 12.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 221.793 12.498
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-887.171 -49.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.169.962 6.345.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.169.962 6.345.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823558


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.