KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 20:50
KAP ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -966.995 -15.109.504 8.641.288 45.630.381 45.630.381
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-538.510 -538.510
Transferler
8.641.288 -8.641.288
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.345.575
Dönem Karı (Zararı)
6.395.565 6.395.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.990 -49.990
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446
Transferler
6.395.565 -6.395.565 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-528.300
Dönem Karı (Zararı)
-444.673 -444.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.627 -83.627
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.100.612 -444.673 50.909.146 50.909.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.455.788 4.747.977
Dönem Karı (Zararı)
-444.673 2.653.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.447.261 1.152.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.115.649 994.705
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
318.356 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
318.356 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
873.108 -241.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
873.108 -241.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.155.009 1.603.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-14.861 -1.083.792
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-120.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.032.539 1.026.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.120.528 -1.031.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224.207 -166.573
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.102.916 787.121
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.185.502 3.766.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.346.650 2.198.827
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.012 29.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.752 -4.558.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.035.127 4.832.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.579.339 -84.108
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-820.414 -717.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-820.414 -880.981
Alınan Faiz
43.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.232.719 -3.687.197
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.572.890 6.446.454
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.632.811 -9.666.011
Ödenen Faiz
-3.172.798 -467.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.655 343.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.655 343.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.633.893 1.265.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.036.548 1.608.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.036.548 1.633.893
Ticari Alacaklar
66.447.883 69.886.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 3.502.543 3.092.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 62.945.340 66.794.017
Diğer Alacaklar
1.333.292 1.557.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.1 244.814 307.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1 1.088.478 1.250.219
Stoklar
10 19.961.720 22.064.636
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 1.279.810 2.672.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.563 13.024
Diğer Dönen Varlıklar
40.432 27.002
ARA TOPLAM
91.113.248 97.855.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.113.248 97.855.791
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
11 59.484.660 59.761.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 83.079 101.359
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.352.627 60.647.863
TOPLAM VARLIKLAR
151.465.875 158.503.654
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.656.984 14.070.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.628.942 4.668.755
Ticari Borçlar
59.720.246 66.961.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.1 41.162.066 41.577.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 18.558.180 25.383.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.308.327 961.677
Diğer Borçlar
97.702 100.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
52.150 52.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2 45.552 48.564
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 951.097 1.903.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.326.694 1.989.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.665.278 3.580.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.1 2.632.040 3.478.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
33.238 102.253
ARA TOPLAM
88.355.270 94.236.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.355.270 94.236.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.773.624 6.310.985
Ticari Borçlar
465.191 427.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
465.191 427.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
499.794 499.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.2 2.997.910 2.753.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.997.910 2.753.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.464.940 2.837.510
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.201.459 12.829.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.556.729 107.066.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.909.146 51.437.446
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.418.739 21.502.366
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.418.739 21.502.366
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.100.612 -1.016.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-611.161 -7.006.726
Net Dönem Karı veya Zararı
-444.673 6.395.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.909.146 51.437.446
TOPLAM KAYNAKLAR
151.465.875 158.503.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
47.116.307 48.671.479
Satışların Maliyeti
-37.661.023 -39.619.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.455.284 9.052.475
BRÜT KAR (ZARAR)
9.455.284 9.052.475
Genel Yönetim Giderleri
-2.323.804 -1.493.373
Pazarlama Giderleri
-3.732.882 -3.494.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.299.927 1.401.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.988.857 -1.014.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.709.668 4.452.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
120.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.709.668 4.572.090
Finansman Gelirleri
3.596 43.498
Finansman Giderleri
-3.172.798 -1.541.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-459.534 3.073.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.861 -420.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-444.673 2.653.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
-444.673 2.653.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-444.673 2.653.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal paya karşılık -0,02223000 0,13266000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

1 TL nominal paya karşılık -0,02223000 0,13266000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-83.627 -129.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-104.534 -161.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.907 32.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.907 32.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-83.627 -129.096
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-528.300 2.524.157
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-528.300 2.524.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760033


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: 0,00% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9337 Değişim: 0,11%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,4061 Değişim: 0,12%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4529
Açılış: 35,365
2.463,14 Değişim: -0,26%
Düşük 2.458,73 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.