KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] BILANCO 05.11.2015 17:48:12

05.11.2015 - 17:49
KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] BILANCO 05.11.2015 17:48:12
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478625 KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] BILANCO 05.11.2015 17:48:12 BILANCO --------------------------------------------------------------------------------------------- BILANCO DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 25,127,031 2,553,355 22,573,676 21,884,979 4,126,328 17,758,651 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) V-I-2 1,048,450 903,432 145,018 380,195 343,094 37,101 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,048,450 903,432 145,018 380,195 343,094 37,101 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-I-2 1,046,340 901,322 145,018 379,576 342,475 37,101 DIGER MENKUL DEGERLER 2,110 2,110 0 619 619 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR V-I-3 6,842,566 6,009 6,836,557 2,570,620 14,733 2,555,887 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-I-4 16,594,315 12,159,180 4,435,135 16,323,297 12,629,821 3,693,476 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 15 15 0 15 15 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 16,594,300 12,159,165 4,435,135 16,323,282 12,629,806 3,693,476 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER VE ALACAKLAR V-I-5 125,040,669 86,852,287 38,188,382 104,583,517 76,682,669 27,900,848 KREDILER VE ALACAKLAR 124,225,996 86,037,614 38,188,382 104,343,442 76,442,594 27,900,848 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER V-V-1 157,504 91,354 66,150 80,343 57,996 22,347 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 124,068,492 85,946,260 38,122,232 104,263,099 76,384,598 27,878,501 TAKIPTEKI KREDILER 4,741,558 4,741,558 0 3,974,372 3,974,372 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 3,926,885 3,926,885 0 3,734,297 3,734,297 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-I-6 7,433,055 7,200,912 232,143 6,854,593 6,761,749 92,844 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 7,200,912 7,200,912 0 6,761,749 6,761,749 0 DIGER MENKUL DEGERLER 232,143 0 232,143 92,844 0 92,844 ISTIRAKLER (NET) V-I-7 262,534 262,534 0 305,469 305,469 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 262,534 262,534 0 305,469 305,469 0 MALI ISTIRAKLER 251,134 251,134 0 294,069 294,069 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 11,400 11,400 0 11,400 11,400 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-I-8 1,596,409 1,162,265 434,144 1,431,513 1,110,389 321,124 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 1,342,260 908,116 434,144 1,187,597 866,473 321,124 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 254,149 254,149 0 243,916 243,916 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-I-9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-I-10 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-I-11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 1,331,722 1,328,897 2,825 709,000 707,628 1,372 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 165,092 164,950 142 140,750 140,639 111 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 165,092 164,950 142 140,750 140,639 111 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-I-12 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 11,070 11,070 0 72,437 72,437 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI V-I-13 11,070 11,070 0 72,437 72,437 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-I-14 833,296 833,296 0 745,883 745,883 0 SATIS AMACLI 833,296 833,296 0 745,883 745,883 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER V-I-15 2,534,054 1,591,983 942,071 2,215,473 1,556,242 659,231 AKTIF TOPLAMI 188,820,263 115,030,170 73,790,093 158,217,726 105,197,081 53,020,645 PASIF KALEMLER MEVDUAT V-II-1 112,578,326 75,555,830 37,022,496 91,756,968 65,703,337 26,053,631 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI V-V-1 2,279,631 1,971,276 308,355 1,728,363 1,511,586 216,777 DIGER 110,298,695 73,584,554 36,714,141 90,028,605 64,191,751 25,836,854 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-2 396,772 178,990 217,782 250,252 54,233 196,019 ALINAN KREDILER V-II-3 19,274,714 94,104 19,180,610 14,927,048 887,938 14,039,110 PARA PIYASALARINA BORCLAR 14,243,402 9,987,443 4,255,959 16,385,302 9,793,634 6,591,668 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 200,000 200,000 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 14,243,402 9,987,443 4,255,959 16,185,302 9,593,634 6,591,668 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) V-II-3 12,309,618 2,712,940 9,596,678 10,457,757 2,913,190 7,544,567 BONOLAR 2,712,940 2,712,940 0 2,913,190 2,913,190 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 9,596,678 0 9,596,678 7,544,567 0 7,544,567 FONLAR 4,635 4,635 0 20,089 20,089 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 4,635 4,635 0 20,089 20,089 0 MUHTELIF BORCLAR 3,958,483 3,385,924 572,559 3,160,415 2,937,216 223,199 DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 2,708,851 742,257 1,966,594 1,455,659 517,101 938,558 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-II-5 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR V-II-7 2,830,212 2,812,243 17,969 2,437,139 2,424,177 12,962 GENEL KARSILIKLAR V-II-7 1,944,995 1,930,985 14,010 1,603,242 1,591,002 12,240 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.444 Değişim: -0,85% Hacim : 29.211 Mio.TL Son veri saati : 12:07
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.488
Açılış: 9.431
32,5892 Değişim: 0,35%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8061 Değişim: 0,21%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.499,34 Değişim: 0,60%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.