KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 17.02.2015 17:42:35

17.02.2015 - 00:00
KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 17.02.2015 17:42:35
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=414187

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] BILANCO 17.02.2015 17:42:35

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/12/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 20,331,936 4,159,392 16,172,544 20,021,395 2,801,122 17,220,273
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2 225,980 98,142 127,838 185,320 33,681 151,639
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 225,980 98,142 127,838 185,320 33,681 151,639
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 65,732 52,984 12,748 34,862 23,019 11,843
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 7,334 7,334 0 2,285 2,285 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 123,620 8,669 114,951 139,664 3 139,661
DIGER MENKUL DEGERLER 29,294 29,155 139 8,509 8,374 135
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 3 1,458,532 144,475 1,314,057 1,908,775 162,649 1,746,126
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 302,107 302,107 0 230,684 230,684 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 295,531 295,531 0 226,561 226,561 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 6,576 6,576 0 4,123 4,123 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 9,195,847 6,522,618 2,673,229 9,827,949 7,681,406 2,146,543
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 27,113 23,310 3,803 16,609 12,759 3,850
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 9,157,289 6,487,863 2,669,426 9,801,333 7,658,640 2,142,693
DIGER MENKUL DEGERLER 11,445 11,445 0 10,007 10,007 0
KREDILER VE ALACAKLAR 5 101,831,153 74,082,436 27,748,717 84,968,927 59,943,579 25,025,348
KREDILER VE ALACAKLAR 100,545,515 72,796,798 27,748,717 84,532,247 59,508,730 25,023,517
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 100,545,515 72,796,798 27,748,717 84,532,247 59,508,730 25,023,517
TAKIPTEKI KREDILER 3,719,046 3,699,661 19,385 2,264,208 2,245,176 19,032
OZEL KARSILIKLAR (-) 2,433,408 2,414,023 19,385 1,827,528 1,810,327 17,201
FAKTORING ALACAKLARI 361,345 361,345 0 325,332 325,332 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 17,869,082 16,292,845 1,576,237 18,973,598 17,830,196 1,143,402
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 17,858,313 16,282,076 1,576,237 18,966,304 17,822,902 1,143,402
DIGER MENKUL DEGERLER 10,769 10,769 0 7,294 7,294 0
ISTIRAKLER (NET) 7 226,118 20,863 205,255 227,051 20,703 206,348
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 219,799 14,544 205,255 220,732 14,384 206,348
KONSOLIDE EDILMEYENLER 6,319 6,319 0 6,319 6,319 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 6,319 6,319 0 6,319 6,319 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 37,859 37,859 0 30,604 30,604 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 37,859 37,859 0 30,604 30,604 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 10 1,902,536 284,747 1,617,789 1,693,756 213,634 1,480,122
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 2,198,136 341,837 1,856,299 1,965,941 257,566 1,708,375
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 295,600 57,090 238,510 272,185 43,932 228,253
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 1,683,915 1,647,142 36,773 1,463,302 1,426,005 37,297
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 82,601 65,989 16,612 67,039 50,567 16,472
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 82,601 65,989 16,612 67,039 50,567 16,472
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 24,529 24,529 0 36,344 36,344 0
VERGI VARLIGI 15 309,467 309,467 0 16,771 16,771 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 309,467 309,467 0 16,771 16,771 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 8,776 8,776 0 6,971 6,971 0
SATIS AMACLI 8,776 8,776 0 6,971 6,971 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER 17 1,502,478 1,370,246 132,232 1,552,464 1,412,132 140,332

AKTIF TOPLAMI 157,354,261 105,732,978 51,621,283 141,536,282 92,222,380 49,313,902

PASIF KALEMLER
MEVDUAT 1 103,654,150 69,388,437 34,265,713 100,395,179 64,388,562 36,006,617
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 27,020 26,936 84 34,651 34,628 23
DIGER 103,627,130 69,361,501 34,265,629 100,360,528 64,353,934 36,006,594
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 184,729 15 184,714 53,492 34 53,458
ALINAN KREDILER 3 14,181,774 1,343,590 12,838,184 15,086,352 1,145,123 13,941,229
PARA PIYASALARINA BORCLAR 3 8,765,937 8,534,729 231,208 1,261,476 1,261,476 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 338,583 338,583 0 481,944 481,944 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 8,427,354 8,196,146 231,208 779,532 779,532 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 4 6,091,394 1,441,777 4,649,617 4,151,666 933,279 3,218,387
BONOLAR 1,441,777 1,441,777 0 845,573 845,573 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 4,649,617 0 4,649,617 3,306,093 87,706 3,218,387
FONLAR 5 1,769,291 1,769,291 0 1,488,542 1,488,542 0
MUSTAKRIZ FONLARI 19,412 19,412 0 24,702 24,702 0
DIGER 1,749,879 1,749,879 0 1,463,840 1,463,840 0
MUHTELIF BORCLAR 2,089,532 2,028,200 61,332 1,693,165 1,572,133 121,032
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 6 1,438,049 1,191,543 246,506 1,356,677 1,028,232 328,445
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 7 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 8 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR 9 2,801,230 2,787,238 13,992 2,457,561 2,446,264 11,297
GENEL KARSILIKLAR 1,277,829 1,268,847 8,982 1,142,413 1,134,717 7,696
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8008 Değişim: 0,92%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8763
Açılış: 32,5026
35,2340 Değişim: 0,74%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.486,76 Değişim: 2,23%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.