KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 19:22
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 543.697.494 -25.908.521 76.135.841 117.176.268 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Transferler
55.218.092 -55.218.092
Dönem Karı (Zararı)
-225.037.210 -225.037.210 -343.722 -225.380.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.266.464 26.266.464 896.139 27.162.603
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-102.518 -102.518 -102.518
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.096.295 76.944 543.697.494 -25.908.521 102.402.305 117.176.268 -492.691.721 -225.037.210 688.811.854 -3.471.687 685.340.167
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.096.295 76.944 1.341.312.238 -32.010.303 118.945.188 117.176.268 -492.691.721 117.771.033 1.839.675.942 -3.925.313 1.835.750.629
Transferler
-511.120.406 628.891.439 -117.771.033
Dönem Karı (Zararı)
-317.600.704 -317.600.704 -523.172 -318.123.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.076.794 54.076.794 -1.095.637 52.981.157
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.096.295 76.944 830.191.832 -32.010.303 173.021.982 117.176.268 136.199.718 -317.600.704 1.576.152.032 -5.544.122 1.570.607.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-907.425.294 -13.439.756
Dönem Karı (Zararı)
-318.123.876 -225.380.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-299.422.325 -212.621.362
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.701.551 -12.759.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
172.391.697 97.881.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 8 11.647.407 12.216.002
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.037.088 1.741.279
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.964.479 1.559.443
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.609 181.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.915.012 57.100.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 11 65.676.157 49.213.436
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.801.245 7.774.065
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-80.181 467.717
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.517.791 -354.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.852.679 23.956.933
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.671 -37.198
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 16.962.546 13.353.354
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
54.679.854 11.615.035
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-29.782.050 -974.258
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -102.996.753 -2.431.703
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
143.898.600 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6 143.898.600 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.037.664 5.298.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-737.880.298 140.868.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.842.134 -49.037.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.085.536 -18.043.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.927.670 -30.994.632
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.206.196 -27.547.781
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.705.936 -3.216.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.200.820 216.426.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-152.817.738 196.977.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.616.918 19.448.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.181.079 19.449.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.284.994 -748.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-568.803.157 -14.456.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-723.414.605 -87.631.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
154.611.448 73.174.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-883.612.477 13.368.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 11 -31.836.263 -20.161.955
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -145.060 -7.256.808
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -796.997 -517.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 8.965.503 1.127.779
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
916.998.079 14.663.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8 11.772.006 21.727.472
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.382.998 -7.101.113
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -14.382.998 -6.750.488
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -350.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 919.601.400 0
Alınan Faiz
7.671 37.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.000.210 -18.651.449
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.037.664 -5.298.095
Ödenen Faiz
16 -16.962.546 -13.353.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.427.425 -17.427.648
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.587.000 18.714.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.159.575 1.286.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.191.301 2.490.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.350.876 3.777.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.350.876 6.191.301
Finansal Yatırımlar
89.831 89.831
Ticari Alacaklar
155.640.152 142.180.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 60.865.011 85.950.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 94.775.141 56.229.926
Diğer Alacaklar
787.565.050 70.166.037
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 782.231.076 62.258.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.333.974 7.907.584
Stoklar
48.618.527 36.233.213
Peşin Ödenmiş Giderler
7.042.054 14.955.163
Diğer Dönen Varlıklar
7.017.372 3.711.992
ARA TOPLAM
1.013.323.862 273.528.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.013.323.862 273.528.010
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Diğer Alacaklar
15.918.734 13.188.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.918.734 13.188.522
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 706.044.826 1.769.544.826
Maddi Duran Varlıklar
7 768.966.674 706.973.024
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.674.723 13.798.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.674.723 13.798.350
Peşin Ödenmiş Giderler
298.492 1.091.319
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 128.878 117.418
Diğer Duran Varlıklar
94.000 114.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.496.440.250 2.505.141.382
TOPLAM VARLIKLAR
2.509.764.112 2.778.669.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.130.720 4.469.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.130.720 4.469.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.130.720 4.469.709
Ticari Borçlar
181.810.901 113.967.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 41.887.248 18.660.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 139.923.653 95.306.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
53.424.891 44.243.812
Diğer Borçlar
124.164.360 272.352.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 176.044.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
124.164.360 96.308.436
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.678.985 9.393.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 730.698 796.997
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.641.655 83.106.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 75.842.493 60.126.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 19.799.162 22.980.372
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
138.747.768 116.498.897
ARA TOPLAM
612.329.978 644.830.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
612.329.978 644.830.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.152.941 18.376.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.152.941 18.376.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 25.152.941 18.376.003
Uzun Vadeli Karşılıklar
89.997.327 71.413.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 89.997.327 71.413.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 113.416.110 206.107.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
98.259.846 2.191.142
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
326.826.224 298.088.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
939.156.202 942.918.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.576.152.032 1.839.675.942
Ödenmiş Sermaye
12 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 77.096.295 77.096.295
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
798.181.529 1.309.301.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
798.181.529 1.309.301.935
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 830.191.832 1.341.312.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -32.010.303 -32.010.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.021.982 118.945.188
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 173.021.982 118.945.188
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
136.199.718 -492.691.721
Net Dönem Karı veya Zararı
-317.600.704 117.771.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.544.122 -3.925.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.570.607.910 1.835.750.629
TOPLAM KAYNAKLAR
2.509.764.112 2.778.669.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 434.826.000 351.655.158 171.817.720 121.657.924
Satışların Maliyeti
13 -573.256.816 -441.936.351 -236.065.403 -187.837.218
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-138.430.816 -90.281.193 -64.247.683 -66.179.294
BRÜT KAR (ZARAR)
-138.430.816 -90.281.193 -64.247.683 -66.179.294
Genel Yönetim Giderleri
-124.057.077 -87.755.521 -30.598.062 -39.891.920
Pazarlama Giderleri
-71.229.082 -59.864.797 -35.649.707 -21.457.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125.414.918 46.630.607 33.349.304 16.709.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-89.430.770 -43.293.942 -14.276.333 -16.846.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-297.732.827 -234.564.846 -111.422.481 -127.665.639
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 61.119.177 40.585.766 27.684.127 38.158.915
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -143.968.464 0 -53.489 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-380.582.114 -193.979.080 -83.791.843 -89.506.724
Finansman Giderleri
16 -21.836.964 -21.073.985 -9.179.256 -6.635.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-402.419.078 -215.053.065 -92.971.099 -96.142.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
102.996.753 2.431.703 17.531.461 2.117.652
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -730.698 0 -257.091 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 103.727.451 2.431.703 17.788.552 2.117.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-299.422.325 -212.621.362 -75.439.638 -94.024.779
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.701.551 -12.759.570 4.179.531 -4.825.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
-318.123.876 -225.380.932 -71.260.107 -98.850.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-523.172 -343.722 107.857 -130.512
Ana Ortaklık Payları
-317.600.704 -225.037.210 -71.367.964 -98.720.069
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık paylarına ait pay başına kazanç / (kayıp) -0,53650000 -0,38010000 -0,12060000 -0,16680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
52.981.157 27.162.603 -4.011.461 2.695.938
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
52.981.157 27.162.603 -4.011.461 2.695.938
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
52.981.157 27.162.603 -4.011.461 2.695.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.981.157 27.162.603 -4.011.461 2.695.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-265.142.719 -198.218.329 -75.271.568 -96.154.643
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.618.809 552.417 -147.834 -241.440
Ana Ortaklık Payları
-263.523.910 -198.770.746 -75.123.734 -95.913.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216044


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.664 Değişim: -0,13% Hacim : 28.847 Mio.TL Son veri saati : 11:51
Düşük 10.627 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2429 Değişim: 0,05%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9639 Değişim: -0,15%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.433,60 Değişim: -0,55%
Düşük 2.431,86 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.