KAP ***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2019 - 11:25
KAP ***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***JPM*** J. P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.742.578 -30.679 644.121 1.481.783 482.247 9.320.050 9.320.050
Transferler
11 30.679 515.137 -482.247 63.569 63.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77 13.635 445.795 459.353 459.353
Dönem Sonu Bakiyeler
6.742.578 -77 657.756 1.996.920 445.795 9.842.972 9.842.972
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.742.578 -77 657.756 1.996.920 445.795 9.842.972 9.842.972
Transferler
11 77 445.795 -445.795 77 77
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.899 22.246 -22.246 954.026 964.925 964.925
Dönem Sonu Bakiyeler
6.742.578 10.899 680.002 2.420.469 954.026 10.807.974 10.807.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
854.120 444.969
Dönem Karı (Zararı)
954.026 445.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.026.563 -1.110.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 80.459 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-193.474
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.055 36.601
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.055 36.601
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.701 78.821
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
15 -1.915.194 -1.225.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.463 -116.248
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-58.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-888 -116.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-188
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.061.074 -780.850
Alınan Temettüler
150.943 38.571
Alınan Faiz
1.764.251 1.187.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-327.844 377.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-327.844
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-327.844
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
377.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.276 822.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.276 822.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.907.715 8.169.193
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.433.991 8.991.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.711.219 8.991.468
Finansal Yatırımlar
5 573.577 484.492
Peşin Ödenmiş Giderler
280.052 281.679
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 280.052 281.679
Diğer Dönen Varlıklar
500 500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 500 500
ARA TOPLAM
10.565.348 9.758.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.565.348 9.758.139
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
16.441 13.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 16.441 13.926
Maddi Duran Varlıklar
326.343
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 326.343
Diğer Duran Varlıklar
16 19
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
502.495 173.656
TOPLAM VARLIKLAR
11.067.843 9.931.795
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 2 2
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2 2
Diğer Borçlar
20.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 20.000 10.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
219.092 78.821
ARA TOPLAM
239.094 88.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.094 88.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.775
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.869 88.823
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.807.974 9.842.972
Ödenmiş Sermaye
11 6.742.578 6.742.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.999 5.999
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.999 5.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.999 5.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.899 -77
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10.899 -77
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10.899 -77
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
680.002 657.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.414.470 1.990.921
Net Dönem Karı veya Zararı
954.026 445.795
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.807.974 9.842.972
TOPLAM KAYNAKLAR
11.067.843 9.931.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
12 -739.620 -709.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8.986 8.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-744.702 -701.203
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
38.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-744.702 -662.632
Finansman Gelirleri
15 1.915.193 1.187.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.170.491 524.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-216.465 -78.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-216.465 -78.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
954.026 445.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
954.026 445.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
954.026 445.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.899 698
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.973 872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.074 -174
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.074 -174
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.899 698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
964.925 446.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
964.925 446.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748478


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7095 Değişim: 2,36%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7346
Açılış: 7,532
9,1507 Değişim: 1,90%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1775
Açılış: 8,98
416,75 Değişim: 1,33%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.