KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 - 15:28
KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe EFELER
Adres UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CD. NO:59-58/1 EFELER AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,
4 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi
7 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündemin 1.maddesine geçildi
Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Müjdat Özbek, oy toplayıcı olarak Füsun Eleman'ı tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı.
Gündemin 2.maddesine geçildi
2020 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. Müzakere sırasında pay sahipleri Murat Sipahi ve Şinasi Müldür TOGG araçlarına jant verilecek mi bu konuda girişim var mı diye sordu, Divan başkanı TOGG a başvuru yapıldığını başka herhangi bir gelişme olmadığını açıkladı, 2020 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 3.maddesine geçildi
2020 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 4.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi.
Gündemin 5.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Şefik Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu, Erkan Çerçioğlu, Ata Caner Çerçioğlu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Bekir Turan İnesi ve Merve Alpargun Altıntaş'ın görev yapması ile ilgili yazılı teklif toplantı başkanlığına sunuldu başka teklif olmadığından teklif oya sunuldu ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 6.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 35.000.TL , başkan vekiline aylık net 11.500.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.000.TL ücretlerin , nisan 2021 ayından itibaren 2022 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Ayrıca Dilber Tuncay zam yapılmamasını aynı kalmasını sözlü olarak önerdi, başka bir öneri olmadığından söz konusu öneriler oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.005.852 kabul ve 56.107 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi
Gündemin 7.maddesine geçildi
Toplantı Başkanı 2020 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 65.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2020 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 150.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 8.maddesine geçildi
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, ayrıca pay sahibi Alaattin Ersan'ın sermayenin %695 i kadar A ve B grubu pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmesi önerisi okundu, ayrıca Resul Kaynak söz alarak Alaattin Ersan ın önerisine katıldığını belirtti, her iki öneri oylamaya sunuldu ve 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Alınan karar gereğince Şirketimizin 2020 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 152.317.054 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı net dönem karı 150.492.336 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmamasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 65.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 555.000 TL ve 77.145.000 TL bedelsiz pay dağıtılması, II. temettü olarak da brüt 66.045.000 TL'sı olmak üzere brüt toplam 66.600.000 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 6.604.500 TL'sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %600 (6,00 TL), net % 510 (5,10 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 06/04/2021 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi. Sermayenin % 695 i kadar ortaklara A ve B grubu payları oranında toplam 77.145.000.TL bedelsiz pay dağıtılacağı açıklandı.
Gündemin 9.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş ‘nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 10.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 23.061.959 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı Ve Hazirun Cetveli.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
ŞİRKETİMİZ OLAĞAN GENEL KURULU 30.03.2021 SALI GÜNÜ SAAT 12:00 DE UMURLU MAHALLESİ OSB CD.NO:59-58/1 EFELER AYDIN ADRESİNDE YAPILMIŞTIR.
TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN CETVELİ EKTEDİR.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIMIZ AYDIN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BUGÜN 05.04.2021 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞTİR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923357


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.