KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:17
KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
5.283.991 52.426.629 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.143.190 -694.407 78.738.861 82.187.644 82.187.644
Dönem Karı (Zararı)
78.738.861 78.738.861 78.738.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.143.190 -694.407 3.448.783 3.448.783
Kar Payları
-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.008.491 -3.008.491 -3.008.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.108 3.108 3.108
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
757.425 -43.105 80.572 794.892 794.892
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
757.425 -43.105 80.572 794.892 794.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.100.000 116.469 -3.008.491 30.297.015 -1.724.197 14.465.438 90.939 143.070.301 78.738.861 273.146.335 273.146.335
Transferler
2.153.009 76.585.852 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.770 -720.342 150.492.336 149.396.224 149.396.224
Dönem Karı (Zararı)
150.492.336 150.492.336 150.492.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.770 -720.342 -1.096.112 -1.096.112
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.008.491 3.008.491 3.008.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.952 498.952 498.952
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.026.395 88.990.194
Dönem Karı (Zararı)
150.492.336 78.738.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
150.492.336 78.738.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.471.817 14.922.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 12.631.659 8.852.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 -1.556.538 5.042.659
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.300.581 6.509.431
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -255.957 -1.466.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.419.965 2.160.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.017.952 2.080.819
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 402.013 79.185
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-27 -357.118 -397.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.000 -400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.000 -400.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 955.370 134.643
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 955.370 134.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 10.499.665 -190.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -21.186 -279.060
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -21.186 -279.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.689.336 182.366
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -59.074.731 -1.445.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.377.067 13.474.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -39.697.664 -14.920.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.801.287 -4.485.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.801.287 -4.485.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -11.585.410 1.656.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
325.094 -6.496.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 34.577.626 7.394.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -25.591 -13.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 34.603.217 7.408.515
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 4.946.505 2.448.266
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -49.343 -5.469
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.995.848 2.453.735
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.488.331 259.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.168.038 851.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.189.871 851.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.833 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.274.817 93.843.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -531.420 -811.397
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.717.002 -4.041.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.869.998 -7.135.346
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.186 668.332
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.186 668.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-15 -35.891.184 -26.267.768
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -35.485.683 -26.267.768
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -405.501 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.464.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.722.759 -23.764.202
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13 0 -3.008.491
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.008.491
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.008.491 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.008.491 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.675 2.570.326
Kredilerden Nakit Girişleri
2.323.173
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
317.675 247.153
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.399.032
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.399.032
Ödenen Temettüler
-52.170.000 -23.310.000
Ödenen Faiz
27 -2.063.899 -1.118.834
Alınan Faiz
26 3.085.054 1.102.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
498.952 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.433.638 58.090.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.433.638 58.090.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.557.161 9.466.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.990.799 67.557.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 131.990.799 67.557.161
Ticari Alacaklar
6-7 153.851.720 95.325.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 38.104.016 19.985.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 115.747.704 75.340.278
Diğer Alacaklar
8 5.693.874 10.495.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.693.874 10.495.161
Stoklar
9 93.488.332 81.646.965
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.804.022 1.667.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.804.022 1.667.186
Diğer Dönen Varlıklar
11 75.825 2.021.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 75.825 2.021.602
ARA TOPLAM
386.904.572 258.713.971
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
386.904.572 258.713.971
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 53.385 31.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 53.385 31.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 18.890.515 19.837.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.500.000 4.400.000
Maddi Duran Varlıklar
13 139.272.155 112.798.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 561.166 227.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 763.256 667.272
Diğer Haklar
15 763.256 667.272
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.576.378 8.038.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.576.378 8.038.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.616.855 146.000.205
TOPLAM VARLIKLAR
559.521.427 404.714.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 32.473.905 46.808.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 32.473.905 46.808.459
Banka Kredileri
16 32.176.141 46.575.173
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 297.764 233.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 10.333.333 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 10.333.333 5.000.000
Banka Kredileri
16 10.333.333 5.000.000
Ticari Borçlar
6-7 82.860.752 49.468.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 13.157 38.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.847.595 49.430.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 5.601.987 3.906.053
Diğer Borçlar
6 40.493 89.836
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 40.493 89.836
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 25.639.191 3.125.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 25.639.191 3.125.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 2.413.786 1.282.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.679.178 949.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 734.608 332.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 4.414.981 1.118.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 4.414.981 1.118.266
ARA TOPLAM
163.778.428 110.799.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.778.428 110.799.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 2.933.731 5.013.867
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

Banka Kredileri

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 2.933.731 5.013.867
Banka Kredileri
16 2.666.667 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 267.064 13.867
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 11.473.817 7.805.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 11.473.817 7.805.536
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 7.455.449 8.743.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.862.997 21.563.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
185.641.425 132.362.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 373.880.002 272.351.443
Ödenmiş Sermaye
20 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 116.469 116.469
Geri Alınmış Paylar (-)
20 0 -3.008.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 27.476.706 27.858.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 27.476.706 27.858.498
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.921.245 29.539.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.444.539 -1.681.092
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 16.618.447 14.465.438
Yasal Yedekler
16.618.447 14.465.438
Diğer Yedekler
20 90.939 90.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 167.985.105 142.989.729
Net Dönem Karı veya Zararı
20 150.492.336 78.738.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
373.880.002 272.351.443
TOPLAM KAYNAKLAR
559.521.427 404.714.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 689.216.930 516.293.709
Satışların Maliyeti
21 -506.516.377 -397.060.185
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.700.553 119.233.524
BRÜT KAR (ZARAR)
182.700.553 119.233.524
Genel Yönetim Giderleri
22 -16.226.690 -14.914.077
Pazarlama Giderleri
22 -43.269.933 -31.269.027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -2.719.615 -3.851.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 53.041.504 53.626.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -26.163.953 -44.563.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.361.866 78.262.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 19.056.839 1.862.253
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -955.370 -134.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
165.463.335 79.990.135
Finansman Gelirleri
27 31.965.307 15.155.199
Finansman Giderleri
27 -36.436.641 -16.597.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
160.992.001 78.548.137
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.499.665 190.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -10.717.002 -1.595.829
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 217.337 1.786.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.492.336 78.738.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.492.336 78.738.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
150.492.336 78.738.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 13,55790000 7,09360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.096.112 3.448.783
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-469.712 5.311.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-902.547 -885.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
276.147 -977.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 276.147 -977.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.096.112 3.448.783
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.396.224 82.187.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
149.396.224 82.187.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912978


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2608 Değişim: 0,14%
Düşük 32,2098 30.05.2024 Yüksek 32,2722
Açılış: 32,2169
34,8724 Değişim: 0,10%
Düşük 34,8354 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.426,61 Değişim: 0,21%
Düşük 2.421,30 30.05.2024 Yüksek 2.426,99
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.