" />

KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2020 - 18:19
KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
57.710.620 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.193 673.519 16.938.376 17.540.702 17.540.702
Dönem Karı (Zararı)
16.938.376 16.938.376 16.938.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.193 673.519 602.326 602.326
Dönem Sonu Bakiyeler
17 11.100.000 116.469 25.325.207 -313.166 9.181.447 87.831 171.583.720 16.938.376 234.019.884 234.019.884
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Transferler
5.161.500 73.577.361 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.594 919.707 24.819.902 25.648.015 25.648.015
Dönem Karı (Zararı)
24.819.902 24.819.902 24.819.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.594 919.707 828.113 828.113
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.447.996 -761.385 19.626.938 90.939 164.397.090 24.819.902 245.829.458 245.829.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.640.043 25.920.425
Dönem Karı (Zararı)
24.819.902 16.938.376
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.819.902 16.938.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.180.695 7.512.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-12 2.896.744 2.223.036
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -304.900 16.556
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -304.900 16.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.377.574 3.308.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.318.362 3.308.378
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 59.212 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
208.845 -1.195.391
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
208.845 -1.195.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 674.021 531.538
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 674.021 531.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -671.589 2.628.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.709.048 10.340.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -30.826.891 -8.106.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -15.633.485 -3.962.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -15.193.406 -4.143.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.183.714 -6.356.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.183.714 -6.356.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.527.325 -7.702.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
232.999 -3.393.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 18.131.640 24.642.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 41.357 98.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 18.090.283 24.543.451
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 53.635.378 9.675.511
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 44.312.180 14.977
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.323.198 9.660.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.606.619 2.048.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-359.658 -466.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-359.658 -466.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.709.645 34.792.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -69.602 -811.397
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -8.060.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.854.615 16.203.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -7.854.615 -2.261.013
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -7.854.615 -2.261.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 18.464.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.743.794 -5.090.116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.299.839 0
Kredilerden Nakit Girişleri
1.299.839
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.597.240
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.597.240
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 337.123
Ödenen Temettüler
-52.170.000
Ödenen Faiz
24 -469.689 -111.276
Alınan Faiz
23 596.056 281.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.041.634 37.033.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.041.634 37.033.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.557.161 9.466.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.598.795 46.499.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.598.795 67.557.161
Ticari Alacaklar
6-7 125.949.279 95.325.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.194.904 19.985.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 90.754.375 75.340.278
Diğer Alacaklar
15.678.875 10.495.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.678.875 10.495.161
Stoklar
8 83.174.290 81.646.965
Peşin Ödenmiş Giderler
1.309.646 1.667.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.309.646 1.667.186
Diğer Dönen Varlıklar
1.595.480 2.021.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.595.480 2.021.602
ARA TOPLAM
304.306.365 258.713.971
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
304.306.365 258.713.971
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
34.711 31.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.711 31.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 19.181.264 19.837.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 4.400.000 4.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 118.423.889 112.798.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 173.062 227.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 719.062 667.272
Diğer Haklar
12 719.062 667.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8.162.851 8.038.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.162.851 8.038.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.094.839 146.000.205
TOPLAM VARLIKLAR
455.401.204 404.714.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 48.114.391 46.808.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 48.114.391 46.808.459
Banka Kredileri
13 47.928.145 46.575.173
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 186.246 233.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 6.666.667 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 6.666.667 5.000.000
Banka Kredileri
13 6.666.667 5.000.000
Ticari Borçlar
6-7 67.427.738 49.468.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 79.282 38.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 67.348.456 49.430.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.657.559 3.906.053
Diğer Borçlar
6 44.402.016 89.836
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 44.402.016 89.836
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.738.439 3.125.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.738.439 3.125.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 1.724.500 1.282.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.332.693 949.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 391.807 332.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.683.966 1.118.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.683.966 1.118.266
ARA TOPLAM
188.415.276 110.799.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.415.276 110.799.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 3.340.385 5.013.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 3.340.385 5.013.867
Banka Kredileri
13 3.333.333 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 7.052 13.867
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.515.320 7.805.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.515.320 7.805.536
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 8.300.765 8.743.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.156.470 21.563.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.571.746 132.362.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.829.458 272.351.443
Ödenmiş Sermaye
17 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 116.469 116.469
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -3.008.491 -3.008.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 28.686.611 27.858.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 28.686.611 27.858.498
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.447.996 29.539.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-761.385 -1.681.092
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 19.626.938 14.465.438
Yasal Yedekler
19.626.938 14.465.438
Diğer Yedekler
17 90.939 90.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 164.397.090 142.989.729
Net Dönem Karı veya Zararı
17 24.819.902 78.738.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.829.458 272.351.443
TOPLAM KAYNAKLAR
455.401.204 404.714.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 146.086.429 123.019.219
Satışların Maliyeti
18 -113.913.669 -93.620.953
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.172.760 29.398.266
BRÜT KAR (ZARAR)
32.172.760 29.398.266
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.772.196 -3.831.334
Pazarlama Giderleri
20 -9.575.564 -6.426.904
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -454.734 -324.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.384.867 6.468.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -11.016.363 -4.831.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.738.770 20.453.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 596.056 361.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -674.021 -531.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.660.805 20.283.513
Finansman Gelirleri
24 4.619.867 2.374.585
Finansman Giderleri
24 -5.132.359 -3.090.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.148.313 19.567.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
671.589 -2.628.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -5.614.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 671.589 2.985.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.819.902 16.938.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.819.902 16.938.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.819.902 16.938.376
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 2,23600000 1,52600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
810.235 592.234
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-117.428 -91.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.156.192 850.548
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-228.529 -167.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -228.529 -167.041
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
810.235 592.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.202 Değişim: 0,61% Hacim : 39.489 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1009 Değişim: 0,11%
Düşük 32,9727 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2817 Değişim: 0,23%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.626,32 Değişim: 0,46%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.