KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 18:19
KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-113.999 -113.999 -113.999
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-113.999 -113.999 -113.999
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.268.372 41.864.228 162.277.650 162.277.650
Transferler
1.609.500 40.254.728 -41.864.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.534.548 518.533 57.710.620 70.763.701 70.763.701
Dönem Karı (Zararı)
57.710.620 57.710.620 57.710.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.534.548 518.533 13.053.081 13.053.081
Kar Payları
-16.650.000 -16.650.000 -16.650.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
87.831 87.831 87.831
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
5.283.991 52.426.629 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.143.190 -694.407 78.738.861 82.187.644 82.187.644
Dönem Karı (Zararı)
78.738.861 78.738.861 78.738.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.143.190 -694.407 3.448.783 3.448.783
Kar Payları
-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.008.491 -3.008.491 -3.008.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.108 3.108 3.108
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.990.194 27.773.407
Dönem Karı (Zararı)
78.738.861 57.710.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
78.738.861 57.710.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.922.286 13.946.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 8.852.097 6.788.764
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 5.042.659 1.900.788
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.509.431 473.635
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.466.772 1.427.153
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.160.004 1.929.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.080.819 1.686.398
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 79.185 243.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-26-27 -397.333 689.572
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -400.000 -11.574.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -400.000 -11.574.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 134.643 983.786
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 134.643 983.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -190.724 13.363.740
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -279.060 -134.660
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -279.060 -134.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
182.366 -34.236.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -1.445.796 -27.951.272
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 13.474.859 -10.228.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -14.920.655 -17.722.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.485.771 -2.591.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.485.771 -2.591.527
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.656.212 -16.533.208
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -6.496.360 116.292
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 7.394.764 8.817.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -13.751 13.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.408.515 8.803.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-11-18 2.448.266 652.920
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.469 19.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-19 2.453.735 633.010
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 259.832 -539.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 851.219 3.792.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 851.219 3.792.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.843.513 37.421.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-811.397 -432.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -4.041.922 -9.215.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.135.346 -19.630.367
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-15 668.332 284.023
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-15 668.332 284.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-15 -26.267.768 -18.436.705
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -26.267.768 -18.316.530
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -120.175
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 18.464.090 -1.477.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.764.202 -3.626.919
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
20 -3.008.491
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -3.008.491
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.570.326 13.612.500
Kredilerden Nakit Girişleri
16 2.323.173 13.612.500
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
247.153
Ödenen Temettüler
-23.310.000 -16.650.000
Ödenen Faiz
-1.118.834 -1.008.478
Alınan Faiz
27 1.102.797 419.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.090.646 4.516.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.090.646 4.516.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.466.515 4.950.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.557.161 9.466.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.557.161 9.466.514
Ticari Alacaklar
6-7 95.325.896 99.510.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.985.618 33.205.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 75.340.278 66.305.421
Diğer Alacaklar
8 10.495.161 6.009.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.495.161 6.009.390
Stoklar
9 81.646.965 80.720.449
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.667.186 742.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.667.186 742.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 8.758.212
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.021.602 2.291.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 2.021.602 2.291.380
ARA TOPLAM
258.713.971 207.499.098
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.713.971 207.499.098
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 31.391 31.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.391 31.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 19.837.408 19.984.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.400.000 22.464.090
Maddi Duran Varlıklar
13 112.798.596 92.789.131
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 227.241 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 667.272 263.320
Diğer Haklar
15 667.272 263.320
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.038.297 2.466.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.038.297 2.466.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.000.205 137.998.984
TOPLAM VARLIKLAR
404.714.176 345.498.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 46.808.459 54.252.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 46.808.459 54.252.000
Banka Kredileri
16 46.575.173 54.252.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 233.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 5.000.000
Banka Kredileri

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 5.000.000
Banka Kredileri
16 5.000.000
Ticari Borçlar
6-7 49.468.571 41.608.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 38.445 50.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 49.430.126 41.557.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.906.053 2.385.429
Diğer Borçlar
6 89.836 95.305
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 89.836 95.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.125.827 2.859.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.125.827 2.859.383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 11.204.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 1.282.493 993.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 949.898 740.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 332.595 253.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.118.266 191.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.118.266 191.767
ARA TOPLAM
110.799.505 113.590.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.799.505 113.590.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 5.013.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 5.013.867
Banka Kredileri
16 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 13.867
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 7.805.536 5.875.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 7.805.536 5.875.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 8.743.825 9.553.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.563.228 15.428.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.362.733 129.018.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 272.351.443 216.479.182
Ödenmiş Sermaye
20 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 116.469 116.469
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -3.008.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 27.858.498 24.409.715
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 27.858.498 24.409.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 29.539.590 25.396.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.681.092 -986.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 14.465.438 9.181.447
Yasal Yedekler
20 14.465.438 9.181.447
Diğer Yedekler
20 90.939 87.831
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 142.989.729 113.873.100
Net Dönem Karı veya Zararı
20 78.738.861 57.710.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
272.351.443 216.479.182
TOPLAM KAYNAKLAR
404.714.176 345.498.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 516.293.709 438.508.546
Satışların Maliyeti
21 -397.060.185 -333.544.750
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.233.524 104.963.796
BRÜT KAR (ZARAR)
119.233.524 104.963.796
Genel Yönetim Giderleri
22-23 -14.914.077 -12.477.054
Pazarlama Giderleri
22-23 -31.269.027 -25.286.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22-23 -3.851.057 -1.165.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 53.626.500 22.755.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -44.563.338 -6.014.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.262.525 82.776.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.862.253 12.951.155
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -5.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -134.643 -989.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.990.135 94.732.456
Finansman Gelirleri
27 15.155.199 25.812.775
Finansman Giderleri
27 -16.597.197 -49.470.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.548.137 71.074.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
190.724 -13.363.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.595.829 -11.204.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.786.553 -2.159.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.738.861 57.710.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.738.861 57.710.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
78.738.861 57.710.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 7,09360000 5,19920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.464.263 11.488.664
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.311.782 14.064.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-870.418 664.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-977.101 -3.240.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -977.101 -3.240.392
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.464.263 11.488.664
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.203.124 69.199.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.203.124 69.199.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821220


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5222 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9906 Değişim: 0,30%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.437,25 Değişim: 0,08%
Düşük 2.429,31 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.