" />

KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:15
KAP ***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848
Transferler
14.456.043 -14.456.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.643 -15.661 9.599.296 9.538.992 9.538.992
Dönem Karı (Zararı)
9.599.296 9.599.296 9.599.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.643 -15.661 -60.304 -60.304
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 12.865.301 -985.900 6.794.947 98.599.727 9.599.296 138.089.840 138.089.840
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649
Transferler
41.864.228 -41.864.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.286 618.983 10.869.279 11.447.976 11.447.976
Dönem Karı (Zararı)
10.869.279 10.869.279 10.869.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.286 618.983 578.697 578.697
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 12.821.566 -886.235 7.571.947 132.246.599 10.869.279 173.839.625 173.839.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.401 11.942.067
Dönem Karı (Zararı)
10.869.279 9.599.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.869.279 9.599.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.946.780 2.447.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.810.548 1.614.008
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-8 34.371
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 34.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
205.491 117.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 520.646 186.756
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-315.155 -69.589
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20-22 -271.981 -40.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 722.735 -97.735
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 722.735 -97.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.426.062 865.464
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 19.554 -11.487
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 19.554 -11.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.943.460 -104.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -15.643.385 -10.247.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -10.588.212 -7.768.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.055.173 -2.478.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.566.015 -2.561.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.566.015 -2.561.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -14.800.315 -3.277.427
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.103.614 -745.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 18.759.596 11.783.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 36.538 12.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 18.723.058 11.771.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.877.850 807.877
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 18.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.877.850 789.877
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
265.612 786.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.266.811 3.349.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.266.811 3.349.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-127.401 11.942.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.824.957 -1.150.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 24.492 50.183
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 24.492 50.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -4.849.449 -1.200.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.849.449 -1.200.924
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.045.161 627.109
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.097.598 603.715
Kredilerden Nakit Girişleri
12 1.097.598 603.715
Ödenen Faiz
22 -87.975 -161.110
Alınan Faiz
22 35.538 184.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.907.197 11.418.435
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.907.197 11.418.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.950.393 8.208.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.043.196 19.626.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.043.196 4.950.393
Ticari Alacaklar
6-7 88.429.924 72.799.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.310.079 23.196.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.119.845 49.602.848
Diğer Alacaklar
8.983.878 3.417.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.983.878 3.417.863
Stoklar
8 79.508.353 64.708.038
Peşin Ödenmiş Giderler
4.245.980 1.704.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.245.980 1.704.733
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.422.499
Diğer Dönen Varlıklar
7.064.710 7.814.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.064.710 7.814.712
ARA TOPLAM
189.276.041 160.817.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.276.041 160.817.585
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
37.327 37.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.327 37.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 20.174.854 20.897.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.000.000 8.000.000
Maddi Duran Varlıklar
10 69.238.451 66.160.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 236.188 276.474
Diğer Haklar
11 236.188 276.474
Peşin Ödenmiş Giderler
3.183.061 1.620.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.183.061 1.620.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.869.881 96.993.342
TOPLAM VARLIKLAR
290.145.922 257.810.927
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 41.737.098 40.639.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 41.737.098 40.639.500
Banka Kredileri
12 41.737.098 40.639.500
Ticari Borçlar
6-7 51.764.807 33.333.173
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 73.976 38.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.690.831 33.295.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.746.137 1.868.287
Diğer Borçlar
6 75.395 75.395
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 75.395 75.395
Ertelenmiş Gelirler
3.600.279 3.334.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.600.279 3.334.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.960.403 5.879.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 942.133 958.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 932.133 948.413
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.000 10.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
163.613 139.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
163.613 139.914
ARA TOPLAM
105.989.865 86.228.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.989.865 86.228.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.546.500 5.009.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.546.500 5.009.574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 4.769.932 4.180.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.316.432 9.190.326
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.306.297 95.419.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.839.625 162.391.649
Ödenmiş Sermaye
15 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.935.331 11.356.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 11.935.331 11.356.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.821.566 12.861.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-886.235 -1.505.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.571.947 7.571.947
Yasal Yedekler
7.571.947 7.571.947
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 132.246.599 90.382.371
Net Dönem Karı veya Zararı
15 10.869.279 41.864.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.839.625 162.391.649
TOPLAM KAYNAKLAR
290.145.922 257.810.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 91.989.791 54.907.432
Satışların Maliyeti
16 -68.585.670 -39.998.866
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.404.121 14.908.566
BRÜT KAR (ZARAR)
23.404.121 14.908.566
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -2.719.899 -1.673.492
Pazarlama Giderleri
17-18 -5.167.805 -2.915.594
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -233.588 -257.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.089.687 5.401.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.820.253 -4.306.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.552.263 11.157.137
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 260.932 372.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -722.735 97.735
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.090.460 11.627.010
Finansman Gelirleri
22 519.056 1.178.725
Finansman Giderleri
22 -3.314.175 -2.340.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.295.341 10.464.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.426.062 -865.464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.960.403 -987.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -465.659 122.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.869.279 9.599.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.869.279 9.599.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.869.279 9.599.296
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,97921400 0,86480100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
578.697 -60.304
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-51.649 -55.804
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
753.867 -19.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-123.521 15.076
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -123.521 15.076
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
578.697 -60.304
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.447.976 9.538.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.447.976 9.538.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679476


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9782 Değişim: -0,04%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0153
Açılış: 32,9927
35,9547 Değişim: -0,11%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 36,0174
Açılış: 35,9959
2.570,02 Değişim: 0,01%
Düşük 2.567,39 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.