KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:30
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.102.739 -110.722
Dönem Karı (Zararı)
-537.117 -354.880
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-537.117 -354.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
494.901 1.505.749
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 807.062 508.744
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
301.705 847.190
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 5.556
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 301.705 841.634
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.283 28.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -31.241 8.310
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 43.788
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 115.524 -23.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.341 56.810
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 0 141.380
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.157 -84.570
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 46.052 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -2.554 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-740.490 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 64.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.882.497 -1.480.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.422 931.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-627.576 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 390.154 931.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.091.819 -498.185
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.076.232 -479.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 15.587 -19.030
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 683.170 -1.464.140
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -4.424.548 -2.199.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -88.552 -119.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.123.700 919.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -2.123.700 919.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -277.560 92.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-649.763 308.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -649.763 308.943
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 0 170.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.059 378.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 2.044 229.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 142.015 148.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.924.713 -330.099
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -178.026 219.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.425.941 -42.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-519.934 -42.273
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -517.623 -42.273
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2.311 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 815.500 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.721.507 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.712.337 153.354
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.481.893 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.481.893 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
-3.192.997 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.811.077 153.354
Kredilerden Nakit Girişleri
17 12.811.077 153.354
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.387.636 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -9.387.636 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.657 359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.657 359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 107.915 246.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 291.572 246.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234
Transferler
565.486 -565.486
Dönem Karı (Zararı)
26 -725.890 -725.890 371.010 -354.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 15.656.042 -25.229 15.630.813 2.749.863 18.380.676
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 17.001.717 -50.881 318.925 -725.890 30.582.604 8.242.426 38.825.030
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754
Transferler
-3.383.445 3.383.445
Dönem Karı (Zararı)
26 -537.117 -537.117 -41.522 -578.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -502.913 -7.647 -510.560 -193.914 -704.474
Sermaye Arttırımı
4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896
Sermaye Avansı
3.192.997 -3.192.997
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.978.669 -67.354 -3.064.520 -537.117 33.830.304 8.004.233 41.834.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 291.572 107.915
Ticari Alacaklar
8 3.056.150 2.818.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 627.576 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.428.574 2.818.728
Diğer Alacaklar
9 238.483 1.330.302
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 191.344 1.267.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 47.139 62.726
Stoklar
10 7.629.786 8.312.956
Canlı Varlıklar
11 1.025.913 492.527
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.202.243 1.113.691
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 2.107 117.801
Diğer Dönen Varlıklar
14 419.712 421.756
ARA TOPLAM
13.865.966 14.715.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.865.966 14.715.676
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 15.850.314 11.959.153
Maddi Duran Varlıklar
15 37.362.337 38.154.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.227.402 1.225.401
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 12.239 10.238
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.347.583 597.457
Diğer Duran Varlıklar
14 29.107 29.107
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.816.743 51.965.498
TOPLAM VARLIKLAR
69.682.709 66.681.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 11.810.292 9.651.078
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 3.399.877 2.204.177
Ticari Borçlar
18 4.809.514 6.996.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 237.537 515.097
Diğer Borçlar
19 27.706 677.469
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 27.706 677.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 6.004 6.004
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 476.173 863.314
ARA TOPLAM
20.767.103 20.913.477
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.767.103 20.913.477
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 3.812.995 3.732.973
Ticari Borçlar
18 63.124 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
249.795 260.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 249.795 260.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.955.155 2.945.519
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.081.069 6.938.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.848.172 27.852.420
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.830.304 30.589.085
Ödenmiş Sermaye
26,1 14.794.500 7.397.250
Sermaye Avansı
0 3.192.997
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.726.126 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.911.315 16.421.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.911.315 16.421.875
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 15.978.669 16.481.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -67.354 -59.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 -3.064.520 318.925
Net Dönem Karı veya Zararı
-537.117 -3.383.445
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 8.004.233 8.239.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.834.537 38.828.754
TOPLAM KAYNAKLAR
69.682.709 66.681.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.148.100 9.868.428
Satışların Maliyeti
29 -7.105.158 -7.313.291
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.942 2.555.137
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 1.028.295 841.634
BRÜT KAR (ZARAR)
1.071.237 3.396.771
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -948.613 -977.657
Pazarlama Giderleri
31,1 0 -1.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 585.089 1.158.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -843.572 -2.056.077
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-135.859 1.519.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-135.859 1.519.385
Finansman Gelirleri
34,1 19.637 151.602
Finansman Giderleri
34,2 -1.093.886 -1.572.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.210.108 98.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
631.469 -453.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -233.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 631.469 -219.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-578.639 -354.880
DÖNEM KARI (ZARARI)
-578.639 -354.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 -41.522 371.010
Ana Ortaklık Payları
-537.117 -725.890
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,03630000 -0,09810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-704.474 18.380.676
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -803.691 20.155.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -9.804 -32.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109.021 -1.742.166
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
106.864 -1.749.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 2.157 7.115
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-704.474 18.380.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.283.113 18.025.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-235.436 3.120.873
Ana Ortaklık Payları
-1.047.677 14.904.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867508


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.076 Değişim: -0,45% Hacim : 11.430 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 2.074 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5426 Değişim: 0,78%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,5621
Açılış: 13,4375
15,4337 Değişim: 0,65%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,4677
Açılış: 15,3342
789,83 Değişim: 0,47%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 790,87
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.