KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 18:23
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 1.491 -278.431 15.085.722 4.505.744 19.591.466
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
30.379 30.379 30.379
Transferler
-278.431 278.431
Dönem Karı (Zararı)
565.486 565.486 606.783 1.172.269
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.906 -3.906 9.026 5.120
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234
Transferler
565.486 -565.486
Dönem Karı (Zararı)
-3.383.445 -3.383.445 580.317 -2.803.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.135.907 -34.055 15.101.852 2.537.799 17.639.651
Sermaye Avansı
3.192.997 3.192.997 3.192.997
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.602.790 -6.677.905
Dönem Karı (Zararı)
-2.803.128 1.172.269
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.803.128 1.172.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.650.706 -4.392.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 -983.213 -439.617
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.696.574 -875.069
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -42.246 15.000
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.654.328 -890.069
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.853 13.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 9.907 -7.902
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 35.065
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.054 -14.042
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.024.228 -1.127.254
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 3.632 -492.131
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 391.986 29.455
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 32.955 -109.901
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 595.655 -554.677
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -857.927
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.826
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -910.932
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -177.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.030.070 -3.291.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.487.573 -117.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.487.573 -117.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.364 -546.819
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -230.312 -525.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.052 -21.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.147.658 -530.403
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -2.372.322 -3.847.327
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -437.789 -373.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.957.369 3.021.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -2.957.369 3.021.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 336.197 114.455
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
668.849 -30.103
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 668.849 -30.103
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 -121.316 -431.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
746.129 -549.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 266.249 -864.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 479.880 314.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.483.904 -6.511.718
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -118.886 -166.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.007.104 3.599.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.612 77.297
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 400.612 77.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-374.870 1.483.516
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -374.870 1.510.138
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -26.622
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 4.981.362 3.712.431
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -1.673.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.457.374 2.816.643
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.192.997 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.047.152 14.270.669
Kredilerden Nakit Girişleri
17 17.047.152 14.270.669
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.782.775 -11.454.026
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -14.782.775 -11.454.026
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.312 -261.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.312 -261.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 246.227 508.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 107.915 246.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 107.915 246.227
Ticari Alacaklar
8 2.818.728 4.339.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.818.728 4.339.256
Diğer Alacaklar
9 1.330.302 1.097.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.267.576 1.037.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 62.726 60.674
Stoklar
10 8.312.956 5.165.298
Canlı Varlıklar
11 492.527 1.130.218
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.113.691 675.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 117.801 127.990
Diğer Dönen Varlıklar
14 421.756 522.252
ARA TOPLAM
14.715.676 13.305.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.715.676 13.305.081
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 11.959.153 10.816.226
Maddi Duran Varlıklar
15 38.154.380 19.152.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.225.401 1.226.021
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 10.238 10.858
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 597.457 734.726
Diğer Duran Varlıklar
14 29.107 184.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.965.498 32.114.339
TOPLAM VARLIKLAR
66.681.174 45.419.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 9.651.078 8.818.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 2.204.177 927.098
Ticari Borçlar
18 6.996.338 9.358.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 515.097 178.900
Diğer Borçlar
19 677.469 8.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 677.469 8.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 6.004 127.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 863.314 383.434
ARA TOPLAM
20.913.477 19.801.469
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.913.477 19.801.469
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 3.732.973 3.578.708
Uzun Vadeli Karşılıklar
260.451 216.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 260.451 216.489
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.945.519 1.023.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.938.943 4.818.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.852.420 24.620.186
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.589.085 15.677.681
Ödenmiş Sermaye
26,1 7.397.250 7.397.250
Sermaye Avansı
3.192.997 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.421.875 1.320.023
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.421.875 1.320.023
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 16.481.582 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -59.707 -25.652
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 318.925 -246.561
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.383.445 565.486
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 8.239.669 5.121.553
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.828.754 20.799.234
TOPLAM KAYNAKLAR
66.681.174 45.419.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 21.598.531 17.745.733
Satışların Maliyeti
29 -19.618.139 -13.022.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.980.392 4.723.409
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 1.544.238 890.069
BRÜT KAR (ZARAR)
3.524.630 5.613.478
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -1.997.303 -1.957.647
Pazarlama Giderleri
31,1 -242.144 -414.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 733.427 1.915.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -2.442.304 -2.312.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-423.694 2.844.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-423.694 2.844.486
Finansman Gelirleri
34,1 239.015 242.906
Finansman Giderleri
34,2 -2.737.335 -2.081.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.922.014 1.006.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
118.886 166.187
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -293.720 -181.237
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 412.606 347.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.803.128 1.172.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.803.128 1.172.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 580.317 606.783
Ana Ortaklık Payları
-3.383.445 565.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.639.651 5.117
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 20.155.185 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -43.660 6.560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.471.874 -1.443
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-2.481.479 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 9.605 -1.443
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.639.651 5.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.836.523 1.177.386
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.118.116 615.809
Ana Ortaklık Payları
11.718.407 561.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825771


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.