KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.09.2019 - 18:24
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 1.491 -278.431 15.085.722 4.505.744 19.591.466
Transferler
-278.431 278.431
Dönem Karı (Zararı)
780.363 780.363 369.696 1.150.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.045 -6.045 -6.045
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -27.791 -276.940 780.363 15.860.040 4.875.440 20.735.480
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234
Transferler
565.486 -565.486 0
Dönem Karı (Zararı)
-725.890 -725.890 371.010 -354.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.656.042 -25.229 15.630.813 2.749.863 18.380.676
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 17.001.717 -50.881 318.925 -725.890 30.582.604 8.242.426 38.825.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.722 -1.943.003
Dönem Karı (Zararı)
-354.880 1.150.059
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-354.880 1.150.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.505.749 956.757
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 508.744 519.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
847.190 451.908
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.556
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 841.634 451.908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.974 36.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 8.310 45.446
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 43.788 50.065
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-23.124 -58.937
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.810 -108.336
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -84.570 -139.884
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 141.380 31.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
64.031 57.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.480.968 -3.924.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
931.024 -353.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 931.024 -353.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-498.185 -377.105
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -479.155 -382.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -19.030 5.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.464.140 -150.604
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -2.199.368 -3.592.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -119.849 -386.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
919.514 1.029.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 919.514 1.029.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 92.274 138.205
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.943 15.500
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 308.943 15.500
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 170.819 -399.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
378.000 152.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 229.059 118.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 148.941 34.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-330.099 -1.817.872
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 219.377 -125.131
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.273 -461.171
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.273 -461.171
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -42.273 -461.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.354 2.325.852
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.354 2.399.216
Kredilerden Nakit Girişleri
17 153.354 2.399.216
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.364
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
17 -73.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359 -78.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359 -78.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 246.227 508.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 246.586 429.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 246.586 246.227
Ticari Alacaklar
8 3.487.246 4.339.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.487.246 4.339.256
Diğer Alacaklar
9 1.596.123 1.097.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.516.419 1.037.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 79.704 60.674
Stoklar
10 6.629.438 5.165.298
Canlı Varlıklar
11 1.669.516 1.130.218
Peşin Ödenmiş Giderler
12 750.784 675.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 584 127.990
Diğer Dönen Varlıklar
14 422.398 522.252
ARA TOPLAM
14.802.675 13.305.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.802.675 13.305.081
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 11.634.662 10.816.226
Maddi Duran Varlıklar
15 39.468.845 19.152.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.225.711 1.226.021
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 10.548 10.858
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 609.687 734.726
Diğer Duran Varlıklar
14 182.872 184.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.121.777 32.114.339
TOPLAM VARLIKLAR
67.924.452 45.419.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 8.771.529 8.818.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 1.189.543 927.098
Ticari Borçlar
18 10.316.898 9.358.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 271.174 178.900
Diğer Borçlar
19 317.563 8.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 317.563 8.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 298.139 127.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 532.375 383.434
ARA TOPLAM
21.697.221 19.801.469
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.697.221 19.801.469
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 3.618.181 3.578.708
Uzun Vadeli Karşılıklar
225.725 216.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 225.725 216.489
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.558.295 1.023.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.402.201 4.818.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.099.422 24.620.186
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.582.604 15.677.681
Ödenmiş Sermaye
26,1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.950.836 1.320.023
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.950.836 1.320.023
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 17.001.717 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -50.881 -25.652
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 318.925 -246.561
Net Dönem Karı veya Zararı
-725.890 565.486
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 8.242.426 5.121.553
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.825.030 20.799.234
TOPLAM KAYNAKLAR
67.924.452 45.419.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 9.868.428 10.308.217
Satışların Maliyeti
29 -7.313.291 -7.681.902
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.555.137 2.626.315
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 841.634 451.908
BRÜT KAR (ZARAR)
3.396.771 3.078.223
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -977.657 -993.820
Pazarlama Giderleri
31,1 -1.991 -207.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 1.158.339 555.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -2.056.077 -362.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.519.385 2.070.195
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.519.385 2.070.195
Finansman Gelirleri
34,1 151.602 237.887
Finansman Giderleri
34,2 -1.572.617 -1.283.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.370 1.024.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-453.250 125.131
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -233.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -219.377 125.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-354.880 1.150.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
-354.880 1.150.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 371.010 369.696
Ana Ortaklık Payları
-725.890 780.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,09810000 0,10550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.380.676 -6.045
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 20.155.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -32.344 -7.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.742.166 1.705
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.749.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 7.115 1.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.380.676 -6.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.025.796 1.144.014
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.120.873 369.475
Ana Ortaklık Payları
14.904.923 774.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788700


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5305 Değişim: 0,05%
Düşük 32,4908 19.06.2024 Yüksek 32,5482
Açılış: 32,5128
34,9745 Değişim: 0,26%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,0080
Açılış: 34,8854
2.436,25 Değişim: 0,04%
Düşük 2.433,59 19.06.2024 Yüksek 2.437,89
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.