KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.09.2019 - 18:20
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -4.279 877.682 -18.729 16.239.082 4.313.948 20.553.030
Transferler
-18.729 18.729
Dönem Karı (Zararı)
14.207 14.207 99.475 113.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.350 -871.669 -871.669 -212.884 -1.084.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.676 -13.676 -13.676
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.160 -871.669 15.364.594 4.200.539 19.565.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.018.239 2.042.961
Dönem Karı (Zararı)
34 -1.084.553 113.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.084.553 113.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.178.062 1.693.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-28-30 1.231.975 791.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-223.836 796.737
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-30 153.779
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-29 -377.615 796.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.771 43.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-22 59.771 43.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
387.982 273.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 101.796 143.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-31 156.734 69.543
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17-31 129.452 60.248
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
7 -277.830 -210.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.028.534 209.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.489 -408.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -118.489 -408.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.718 -927.165
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -254.539 -798.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 80.821 -128.839
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -579.812 439.592
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 360.952 26.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 696.017 -734.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
306.273 2.083.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 306.273 2.083.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 35.335 -28.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.165 -259.569
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -279.165 -259.569
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 310.312 123.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.829 -104.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12-13 471.130 -106.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -301 1.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.122.043 2.017.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -103.804 25.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-324.398 -3.579.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.584.895 -624.293
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.582.985 -623.103
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.910 -1.190
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.345.236
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.084.739 -2.955.407
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-333.917 1.451.024
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.391.622 5.770.088
Kredilerden Nakit Girişleri
16 8.391.622 5.770.088
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.725.539 -4.319.064
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -8.467.185 -3.633.448
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
16 -258.354 -685.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359.924 -85.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359.924 -85.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 224.410 310.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 584.334 224.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 584.334 224.410
Ticari Alacaklar
7 1.517.224 1.431.418
Diğer Alacaklar
1.241.928 1.068.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8 1.118.880 864.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 123.048 203.869
Stoklar
9 1.881.358 1.301.546
Canlı Varlıklar
10 151.154 512.106
Peşin Ödenmiş Giderler
11 915.520 1.452.215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 20.946 20.349
Diğer Dönen Varlıklar
13 973.675 1.447.832
ARA TOPLAM
7.286.139 7.458.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.286.139 7.458.086
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
10 8.106.083 10.338.759
Maddi Duran Varlıklar
14 19.427.301 17.725.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.220.373 1.219.709
Şerefiye
4 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
15 5.210 4.546
Peşin Ödenmiş Giderler
11 159.322
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 507.528 301.017
Diğer Duran Varlıklar
13 14.699 12.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.275.984 29.756.328
TOPLAM VARLIKLAR
36.562.123 37.214.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 5.095.579 4.415.333
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.885.776 2.043.845
Ticari Borçlar
17 5.607.201 5.171.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 113.049 71.432
Diğer Borçlar
131.447 410.612
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 131.447 410.612
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 466.955 156.643
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 29.638 29.939
ARA TOPLAM
13.329.645 12.299.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.329.645 12.299.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 2.338.413 3.092.712
Uzun Vadeli Karşılıklar
200.170 129.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 200.170 129.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.128.762 1.029.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.667.345 4.251.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.996.990 16.551.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.364.594 16.249.939
Ödenmiş Sermaye
25,1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25,2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.324.370 1.338.046
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.324.370 1.338.046
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25,4 1.345.675 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25,3 -21.305 -7.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25,5 873.160 858.953
Net Dönem Karı veya Zararı
-871.669 14.207
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25,6 4.200.539 4.413.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.565.133 20.663.362
TOPLAM KAYNAKLAR
36.562.123 37.214.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 15.360.933 10.574.189
Satışların Maliyeti
28 -13.866.244 -7.759.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.494.689 2.814.964
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
29 377.615 -796.737
BRÜT KAR (ZARAR)
1.872.304 2.018.227
Genel Yönetim Giderleri
30 -1.901.981 -1.338.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 238.410 217.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -559.941 -173.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-351.208 722.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-351.208 722.726
Finansman Gelirleri
33 126.781 86.744
Finansman Giderleri
33 -963.930 -669.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.188.357 139.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
103.804 -25.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 103.804 -25.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.084.553 113.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.084.553 113.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25,6 -212.884 99.475
Ana Ortaklık Payları
-871.669 14.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,11780000 0,00190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.676 -3.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -17.095 -4.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.419 838
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.419 838
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.676 -3.350
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.098.229 110.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-207.926 91.737
Ana Ortaklık Payları
-890.303 18.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788697


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.