KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 20:01
KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.534.143 28.856.460 1.092 -4.071.201 42.711.791 51.375.485 20.942.555 161.350.325 161.350.325
Transferler
20.942.555 -20.942.555 17.237.560 17.237.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
17.982.724 17.982.724 17.982.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-745.164 -745.164 -745.164
Dönem Sonu Bakiyeler
24.534.143 28.856.460 1.092 -4.816.365 42.711.791 72.318.040 17.982.724 178.587.885 178.587.885
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.534.143 28.856.460 1.092 -4.816.365 42.711.791 72.318.040 17.982.724 178.587.885 178.587.885
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-87.119 -87.119 -87.119
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.534.143 28.856.460 1.092 -4.816.365 42.711.791 72.230.921 17.982.724 178.500.766 178.500.766
Transferler
17.982.724 -17.982.724
Dönem Karı (Zararı)
15.799.053 15.799.053 15.799.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.034.267 -1.034.267 -1.034.267
Dönem Sonu Bakiyeler
24.534.143 28.856.460 1.092 -5.850.632 42.711.791 90.213.645 15.799.053 193.265.552 193.265.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.894.495 12.477.265
Dönem Karı (Zararı)
15.799.053 17.982.724
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.799.053 17.982.724
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.868.456 23.173.151
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 14.503.601 13.000.432
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.918.117 3.997.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.988.267 2.679.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.750.240 1.260.970
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 179.610 56.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.196.644 1.659.578
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -15.946.641 -7.333.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 17.143.285 8.993.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 5.212.787 4.476.092
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37.307 39.635
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 37.307 39.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.297.193 -12.843.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.926.063 -7.421.231
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.538.901 -2.019.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.387.162 -5.401.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.179 1.351.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.179 1.351.423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.683.559 -14.188.373
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.684.574 -984.354
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.938.121 16.881.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.343.801 -94.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.594.320 16.976.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-836.591 -889.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.787 9.091
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.787 9.091
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-589.266 -4.857.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.236.607 -2.744.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.602.392 -3.352.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.838.999 608.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.964.702 28.312.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.853.431 -2.424.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.966.028 -4.988.889
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.250.748 -8.421.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.299.740 -23.784.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.500 172.406
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.500 172.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.718.733 -32.374.590
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -33.718.733 -32.374.590
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
263.493 8.417.423
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
263.493 8.417.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.019.089 -4.962.251
Ödenen Faiz
-15.830.785 -12.698.643
Alınan Faiz
678.289 213.417
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
133.407 7.522.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.424.334 -16.269.747
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.462.170 534.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.962.164 -15.734.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.451.570 20.186.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.489.406 4.451.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.344.895 22.054.849
Ticari Alacaklar
8 121.556.980 124.678.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 612.490 2.151.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
120.944.490 122.527.406
Diğer Alacaklar
21.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.013
Stoklar
10 68.591.596 50.166.090
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.757.326 2.072.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.757.326 2.072.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 110.512
Diğer Dönen Varlıklar
9.463.001 6.013.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 9.463.001 6.013.082
ARA TOPLAM
226.824.310 205.006.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
226.824.310 205.006.583
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.063 6.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.063 6.229
Maddi Duran Varlıklar
13 142.195.664 123.702.357
Arazi ve Arsalar
5.991.310 5.991.310
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.400.555 2.052.685
Binalar
37.784.179 39.241.592
Tesis, Makine ve Cihazlar
66.579.021 66.380.523
Taşıtlar
6.067.598 0
Mobilya ve Demirbaşlar
2.414.868 2.116.601
Özel Maliyetler
2.067.186 2.287.761
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18.890.947 5.631.885
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 261.213 474.142
Bilgisayar Yazılımları
261.213 474.142
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.516.413 1.779.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.516.413 1.779.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 2.113.410 731.591
Diğer Duran Varlıklar
18 45.248 3.287
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
45.248 3.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.138.011 126.697.513
TOPLAM VARLIKLAR
372.962.321 331.704.096
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.805.401 49.866.593
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 52.805.401 49.866.593
Banka Kredileri
51.312.500 49.866.593
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.492.901
Ticari Borçlar
8 84.340.723 68.177.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.242.184 898.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
82.098.539 67.279.509
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.713.791 5.550.382
Diğer Borçlar
9 5.292 36.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.292 36.079
Türev Araçlar
6 1.623.295 443.449
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.623.295 443.449
Ertelenmiş Gelirler
12 11.555.329 12.144.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11.555.329 12.144.595
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.544.048
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.152.294 1.402.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.152.294 1.402.054
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 653.863 653.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
653.863 653.623
ARA TOPLAM
159.849.988 139.818.715
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.849.988 139.818.715
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.104.643 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.104.643
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.104.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 15.725.166 13.297.496
Diğer Borçlar
9 16.972 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.972 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.846.781 13.297.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.696.769 153.116.211
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.265.552 178.587.885
Ödenmiş Sermaye
19 24.534.143 24.534.143
Sermaye Düzeltme Farkları
19 25.856.460 25.856.460
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.092 1.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.850.632 -4.816.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.850.632 -4.816.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -5.850.632 -4.816.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.711.791 42.711.791
Yasal Yedekler
19 42.711.791 42.711.791
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 90.213.645 72.318.040
Net Dönem Karı veya Zararı
19 15.799.053 17.982.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.265.552 178.587.885
TOPLAM KAYNAKLAR
372.962.321 331.704.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 538.974.737 457.297.727
Satışların Maliyeti
20 -436.940.311 -366.111.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.034.426 91.185.927
BRÜT KAR (ZARAR)
102.034.426 91.185.927
Genel Yönetim Giderleri
22 -21.657.167 -15.967.206
Pazarlama Giderleri
21 -54.273.256 -47.175.855
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-301.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 21.942.779 8.939.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -9.200.350 -3.780.924
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -179.610 -56.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.666.822 32.843.652
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -37.307 -39.635
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.629.515 32.804.017
Finansman Gelirleri
26 679.751 208.613
Finansman Giderleri
26 -18.297.426 -10.553.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.011.840 22.458.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.212.787 -4.476.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -6.311.467 -5.250.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.098.680 774.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.799.053 17.982.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.799.053 17.982.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.799.053 17.982.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,00600000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 29 0,00600000 0,00700000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.034.267 -745.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.292.834 -931.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
258.567 186.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 258.567 186.291
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.034.267 -745.164
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.764.786 17.237.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.764.786 17.237.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741183


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,04% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1813 Değişim: 0,08%
Düşük 32,0737 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,8536 Değişim: -0,33%
Düşük 34,8048 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.461,60 Değişim: -1,66%
Düşük 2.459,25 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.