KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:21
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.269.253.082 1.918.880.524
Satışların Maliyeti
15 -3.567.670.119 -1.769.554.873
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
701.582.963 149.325.651
BRÜT KAR (ZARAR)
701.582.963 149.325.651
Genel Yönetim Giderleri
16 -25.184.196 -14.459.835
Pazarlama Giderleri
16 -13.481.604 -4.817.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 165.321.612 64.296.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -3.258.927 -3.267.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
824.979.848 191.077.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 28.461.330 2.366.350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -1.024.064 -1.246.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
852.417.114 192.197.980
Finansman Gelirleri
19 13.865.519 11.262.763
Finansman Giderleri
19 -638.033.762 -367.849.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
228.248.871 -164.388.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.161.154 34.116.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.782.620 -1.423.375
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -43.378.534 35.539.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
181.087.717 -130.272.213
DÖNEM KARI (ZARARI)
181.087.717 -130.272.213
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 3.083.439 -4.650.236
Ana Ortaklık Payları
178.004.278 -125.621.977
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,11870000 -0,33500000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.918.620 -380.760.767
Dönem Karı (Zararı)
181.087.717 -130.272.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
416.392.120 357.811.964
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.805.240 49.476.625
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-19.452.621 -18.203
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -19.336.332 -225.987
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -116.289 207.784
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 7.176.281 3.412.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 39.920.128 24.743.768
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
318.851.714 315.434.211
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.714.840 -1.166.896
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -23.714.840 -1.166.896
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 47.161.154 -34.116.304
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -354.936 46.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-528.753.646 -603.650.230
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.399.275 -2.050.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-941.589 382.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-876.140.671 -383.372.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.096.806 -8.664.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.107.589 242.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.523.494 -210.187.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.726.191 -376.110.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.564.696 -908.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.242.875 -3.741.946
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.278.618 -10.910.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
677.966 122.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.905.883 -13.399.554
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.895.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-90.660.541 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
33.593.350 3.637.700
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.878.510 -1.271.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.996.068 761.391.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 989.264.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.159.273.434 634.882.402
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.351.338.417 -868.629.564
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
22.257.701 28.175.952
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.244.163 -656.993
Ödenen Faiz
-29.409.532 -27.379.985
Alınan Faiz
8.464.909 8.044.150
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.309.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-258.356.066 369.719.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-258.356.066 369.719.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.038.466.872 255.835.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.780.110.806 625.555.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.780.110.806 2.038.466.872
Ticari Alacaklar
326.396.469 258.790.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 354.106 42.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 326.042.363 258.747.724
Diğer Alacaklar
89.381.210 107.711.622
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 87.447.185 105.922.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.934.025 1.789.569
Stoklar
7 2.693.157.273 1.812.214.071
Peşin Ödenmiş Giderler
8 134.995.298 84.734.360
Diğer Dönen Varlıklar
13 19.762.019 15.604.335
ARA TOPLAM
5.043.803.075 4.317.521.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.043.803.075 4.317.521.549
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.023.056 1.023.056
Diğer Alacaklar
6 5.664.565 4.655.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
133.359.000 138.875.000
Maddi Duran Varlıklar
9 2.969.031.291 2.937.901.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
73.383.282 45.807.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 336.327 364.210
Peşin Ödenmiş Giderler
8 275.232.945 184.572.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 97.536.923 120.397.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.555.567.389 3.433.596.246
TOPLAM VARLIKLAR
8.599.370.464 7.751.117.795
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 4.079.285.180 4.335.121.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 1.211.338.225 1.094.465.732
Ticari Borçlar
219.015.068 136.581.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 28.769.872 4.679.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 190.245.196 131.902.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 33.870.792 29.007.769
Diğer Borçlar
13 2.891.160 1.783.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 845.446.987 576.510.903
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.887.073 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 206.363.971 113.568.288
ARA TOPLAM
6.600.098.456 6.287.039.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.600.098.456 6.287.039.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 828.351.483 500.374.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.875.484 56.619.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 78.875.484 56.619.162
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 123.805.002 106.616.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.031.031.969 663.610.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.631.130.425 6.950.649.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
943.042.158 778.281.755
Ödenmiş Sermaye
14 1.500.000.000 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 22.763.962 22.763.962
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.884.035 2.884.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.483.146.117 1.521.238.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.483.146.117 1.521.238.814
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.269.588.608 -1.528.337.297
Net Dönem Karı veya Zararı
178.004.278 -766.100.133
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 25.197.881 22.186.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
968.240.039 800.468.111
TOPLAM KAYNAKLAR
8.599.370.464 7.751.117.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-23.793.955 -431.924.766 455.718.721 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-125.621.977 -125.621.977 -4.650.236 -130.272.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.601.240 -3.601.240 -19.337 -3.620.577
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
989.264.416 989.264.416 989.264.416
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.309.378 -2.309.378 -2.309.378
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 989.264.416 1.598.546.505 -18.119.861 25.832.374 -1.600.827.169 -125.621.977 1.266.838.250 28.441.217 1.295.279.467
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.537.644.031 -16.405.217 25.832.374 -1.528.337.297 -766.100.133 778.281.755 22.186.356 800.468.111
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-24.848.822 -741.251.311 766.100.133 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
178.004.278 178.004.278 3.083.439 181.087.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.243.875 -13.243.875 -71.914 -13.315.789
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.512.795.209 -29.649.092 25.832.374 -2.269.588.608 178.004.278 943.042.158 25.197.881 968.240.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
181.087.717 -130.272.213
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.315.790 -3.620.577
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.644.737 -4.525.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.328.947 905.144
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.315.790 -3.620.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
167.771.927 -133.892.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.011.525 -4.669.573
Ana Ortaklık Payları
164.760.402 -129.223.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028813


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5155 Değişim: 0,04%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,5498
Açılış: 32,5026
35,0268 Değişim: 0,14%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0879
Açılış: 34,9769
2.442,43 Değişim: 0,40%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.443,82
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.